Học ăn, học nói, học gói, học mở Nguyễn Hữu Vinh (Ba Sàm) - RFA

Nhiu người dân Vit Nam t ra gin d vi mđon video đượđăng ti hôm 3/11 quay li cnh băn ti dát vàng ca B trưởng B Công an Tô Lâm, cùng vđoàn tu tùng bao gm Chánh văn phòng, Phát ngôn nhân B Công an - Tô Ân Xô  mt nhà hàng sang trng ca ca anh chàng Salt Be, trong lúc nhiu người khó khăn vn chưa nhđược h tr ca chính quyn.


"Hăn, hc nói, hc gói, hc m"

Câu nhc nh ca người xưa chc không phi ch là dành cho bông bà cha m dy con cái. Bđơn gin là con người ta, t chàđi cho ti khi lìđi, luôn phi hc hi, tu dưỡng.

Vi thi nay, vi mt s nhân vt có nh hưởng ln ti xã hi, thiết nghĩ cái s "hc" đó càng quan trng.

Hai hình nh

Ti qua, trên mng xut hinhình nh mt s quan chăn ung  mt nhà hàng sang trng bên Anh quc,đượông "Thánh rc mui" khét tiếng trc tiếp phc v, đút cho ăn.

Cht nh cũng hình nh tương t trên báo, t năm kia ti Hà Ni,mt cô gái tr ch mt khách sn, cũng đượcông "Thánh" phc v tn tình như vy.

Mi tháng trước,báo chí k v đ đđ và tiếng tăm  nhà hàng ông này, mà mt ngườăn có th phi b ra ti hơn 50 ngàđô la, riêng tin phc v ti hơn 6 ngàn.

Mt ni bun

Cô gái tr, li là ch khách sn, vic chi xài tn kém, đưa hình nh lên mng không ngoài mđích ch yếu qung bá cho công vic kinh doanh ca mình. Chuyn thường tình.

Các quan chc dùng ba ngon, tin nghi như vy, cũng đng vi chê trách. H được mi, hoc do công vic, cn hiu cuc sng mi mt, mi gii v.v..

Thế nhưng, cô gái tr và các v quan chc li có nhng đim vô cùng khác bit.

Cô y không răn dy ngườđi phi sng thanh cao, liêm khiết ; còn các quan chc thì có.

Cô là hàng con cháu, đáng được nhn t các quan chc tm gương đđc.

Cô y không có mc thu nhp khiêm tn mi tháng hai chc triđng như các quan chc.

Cô y không có quyn hành ln lao quyếđnh ti cuc sng  vt cht, tinh thn, quyn t do - ca muôn người ; còn các quan chc thì có.

Hàng triu người dân nhìn vào hình nh ca cô gái, có th có chút chê bai, nhưng không h hn gì.

Hàng triu người dân nhìn vào hình nh ca các quan chc, s không ít khó chu, nhưng khó dám hé răng vì s  mang v.

Bu s ging mà kháđó. Mđng "xây dng hình nh", mđng… thì ngược li.

Không chút cm thông

Không th cm thông vi các quan chđó không ph ch h đã có mt trong ba tic, vì n" đ sng, đ tn hưởng và đôi khi cũng là công vic.

Nhưng điu tai hi là h đã không có được cái tnh táo ca nhng "chính tr gia", biết khép mình trong cương v công quyn. H hn nhiên vui v không khác gì cô gái kia.

Cha ông ta còn dy"Ăn trông ni, ngi trông hướng" cơ mà. Sao không trông thy nhng ng kính đang chĩa vào mình ?

Vđy kinh nghim và đ quyn hành, phương tin, song h li không biết gi gìn hình nh, đ l ra bên ngoà Hàng triu người dâđang đói kh vô cùng sut hai năđi dch, đang ngóng ch ít tin chính ph h tr  s nhìn vào, bun ti và tht vng.

y là thiếu bn lĩnh. Cách hành x đó ch có th có  nhng quan chc c nhàng nhàng, hoc sp v chiu là cùng. Hin ngoài các trang báo, mng tiếng Vit, bài viết, video cũngđã xut hin trên báo và trang YouTube tiếng Anh.

Ngoài ra, h còn thiếu mt nn tng văn hóa, li yếu v ý thc tiếp tc hc hi, xây dng cho nó khá hơn lên chút nào.

H vn cn ph"hăn" sao cho thiên h khi r

"Miếng ă miếng nhc !"

Nguyễn Hữu Vinh (Ba Sàm)

Nguồn : RFA, /1120021

********************

Người dân phẫn nộ trước bữa ăn dát vàng của Bộ trưởng Công an Tô Lâm

RFA, 05/11/2021

Nhiu người dân Vit Nam t ra gin d vi mđon video đượđăng ti hôm 3/11 quay li cnh băn ti dát vàng ca B trưởng B Công an Tô Lâm, cùng vđoàn tu tùng bao gm Chánh văn phòng, Phát ngôn nhân B Công an - Tô Ân Xô  mt nhà hàng sang trng ca ca anh chàng Salt Be, trong lúc nhiu người khó khăn vn chưa nhđược h tr ca chính quyn.

quanchuc2

Bác sĩ ở Đà Nẵng ăn mì gói để chống dịch và bữa ăn dát vàng của Bộ trưởng Công an Tô Lâm - Báo Lao Động/ RFA edited

Thđiđăng video c"thánh rc mui" din ra cùng lúc vi chuyến thăm ca Th tướng Phm Minh Chính tham d Hi ngh v biếđi khí hu ca Liên Hip Quc ti Anh và chuyến thăm Pháp ngay sau đó, trong đó có s tháp tùng ca hai nhân vt k trên.

Trong video dài 41 giây có đoông B trưởng được phc v món bò bít tết dát vàng, và đượđích thân ch ca chui nhà hàng ni tiếng thế gii bón móăn tn ming theo đúng nghĩđen.

quanchuc3 

Thịt bò được bọc trong bao giấy lát vàng mỏng khi nướng trên vỉ

quanchuc4

Món thịt bò dát vàng

quanchuc5

Xếp bếp Salt Bae, được biết dưới tên "thánh rc mui", tận tay đút vào miệng ông Tô Lâm miếng thịt vừa cắt còn nóng hổi

quanchuc6

Tướng Tô Lâm giơ ngón tay cái khen Thánh rắc muối vì làm món thịt ngon

Video này sau đó được người dùng mng xã h Vit Nam chia s li vào ti ngày 4 tháng 11 và nhanh chóng được lan truyn rng rãi.

Vô vàn bình luđã đượđưa ra v ba ti sang trng này, trong đó nhiu người t ra gin gi trướđiu mà h cho là "xa hoa, hoang phí" ca nhng cán b nhà nước. Cũng có nhiu ngườđưa ra nhng bình lun ma mai v "giai cp vô sn" mà Đảng cộng sản  Vit Nam vn tuyên truyn mình là đi din.

Tr li phng vn ca RFA, ông Nguyn Tiến Trung, mt nhà quan sát và bình lun chính tr t Thành phố Hồ Chí Minh lý gii nguyên nhân vì sao người dân phn n trước nhng hình nh này. Ông Trung nói :

"Th nht là cái thđim, đó là trong cái hoàn cnh mà c đt nước cũng như c thế gii nàđang đau kh và khn kh vì cái chuyn phong to xã hi vì đch bnh Covid-19, và thu nhp ca người dân gim rt là sâu vì rõ ràng là nếu không đi làđược thì không có thu nhp, và nhà nước phi cu tr cũng như nhiu hi nhóm xã hi dân s phi làm thin nguyn, t thiđ cu tr. Thế nhưng mà  đây mt cái người quan chc cộng sản h đã đăn mt cái băn rt là mc tin. Đó cho nên là cái vic nó gây phn n vi người dân vì tng lp quan chc sng rt là xa hoa còn người dân thì kh s vì dch bnh.

Th hai, tôi nghĩ người dân phn n là vì chính nhng người quan chđó là nhng người mà đi ging đđc cho người dân, h nói là phi cn-kim-liêm-chính, chí-công-vô-tư, ri sut ngày ging v đđc cách mng. Thế nhưng mà khi người ta nhìn vào cái băn như vy thì người ta thy là h có thc s cn-kim-liêm-chính không, và chc chn là không có ri. Cho nên là người dân người ta phn n vì cái thóđđc gi ca quan chc na".

quanchuc7

Người dân v vt bên v đường đ ly sc tiếp tđi xe máy v quê hđu tháng 10/2021. nh : Soha

Trung tướng Tô Ân Xô, phát ngôn viên ca B Công an, người cũng xut hin trong video quay li ba ti sang trng nàđược nhiu người s dng mng xã hi bêu rếu vì chính ông này trướđâđã đu t c Lê Đình Kình  Đng Tâm là "cường hào, đa ch mi".

Sau khi hình nh và tin tc v băn nàđược lan truyn chóng mt trên mng xã hi thì mt vài trang Facebook thường có bài viế"ng h chính ph và ch trích các tiếng nóđi lp" đã đăng bài gii thích rng băđó là "ba ti tiếp khách do B trưởng B Ni V Pháp - nước ch nhà mđi din B Công an vi vai trò là thượng khách".

Tuy nhiên, t báo The Evening Standard ca Anh li cho biế"thánh rc mui" Salt Bae đang  nhà hàng công LuâĐôn trong sut 6 tun va qua sau khi khai trương nhà hàng sang trng  đây, và s rđi vào Ch nht nàđ đếSaudi Arabia khai trương mt chi nhánh khác công.

Nhđnh v cách "cha cháy" trên ca lc lượng dư lun viên, mt người dân Hà Ni giu tên vì điu kin an ninh, cho RFA biết :

"Tôi thy rng vic này là vic làm chng chế t nhng ngường h chính ph, và càng chng chế thì người ta li càng ny sinh nghi ng, rng nếu mà anh đăn mt băn bình thường do mt ngườđi s hay doanh nghip mi thì c đi bình thường và có th thông tin công khai.

Tuy nhiên, vi vic chng chế như vy thì khiến dư luđt câu hi là càng chng chế thì càng cho thy băđó thc tế được chi tr bng tin ngân sách ca Vit Nam, mà ngân sách  đây tc là t viđóng thuế ca người Vit Nam đ phc v băn ca B trưởng.

Cái điđó là điu khiến nhiu người bc xúc, bi vì trong khi  trong nước thì người dân rt kh sau đi dch, thm chí Vit Nam ra nước ngoài phi xin tng đng và tng git vc-xin đ chng dch, thì ti sao B trưởng li b tin ra mt cách phung phí như vy ?!".

Hin B Công an, báo chí nhà nước và các cơ quan ca chính ph Vit Nam vn chưa có gii thích chính thc nào v s vic.

Nguồn : RFA, 05/11/2021