Đảng Cộng hòa đã góp phần làm suy yếu nền dân chủ Mỹ (Nguyễn Gia Kiểng, Đinh Xuân Quân, Hoàng Bách)

Hoàng Bách nói chuyện với Nguyễn Gia Kiểng và Đinh Xuân Quân

Lãnh đạo đảng Cộng hòa phò Trump, từ Mitch Mc Connell đến Mc Carthy, đều cuồng nhiệt hỗ trợ Trump, bao che cuộc bạo loạn ngày 6/1/21 và chống dự án xây dựng hạ tầng cơ sở của nước Mỹ, giới hạn cử tri đi bầu cử..

Nguồn : Hoangbach Channel, 29/07/2021