Hoàng Bách Channel: Đối Đầu Mỹ - Trung, Chiến Lược Của Tổng Thống Biden

Cuộc thảo luận hàng tuần giữa các ông Nguyễn Gia Kiểng, ông Đinh Xuân Quân, và ông Hoàng Bách phát trên kênh youtube Hoàng Bách Channel: