Hội Luận: Đảng CSVN Trước Những Thách Thức Đại Hội 13

Giới thiệu đến độc giả Thông Luận cuộc hội luận hàng tuần giữa ông Nguyễn Gia Kiểng, ông Đinh Xuân Quân và ông Hoàng Bách, được thực hiện và phát trên kênh Hoang Bach Channel: