P/v Ông Nguyễn Gia Kiểng, Ông Đinh Xuân Quân: "Người Việt Có Nên Xâu Xé Nhau Vì Trump?"

Giới thiệu đến độc giả Thông Luận bài phỏng vấn hàng tuần giữa ông Nguyễn Gia Kiểng và ông Đinh Xuân Quân, được thực hiện bởi ông Hoàng Bách và phát trên kênh Hoangbach Channel mỗi thứ 4 hàng tuần. Chủ đề tiếp tục xoay quanh bầu cử ở Mỹ và những liên hệ đến cộng đồng người Việt trong và ngoài nước. Bên ủng hộ, bên chống nhưng chúng ta phải giữ một thái độ và lập trường như thế nào để xứng đáng với cuộc tranh đấu hướng về tự do, dân chủ?