Hội Luận Về Tình Hình Việt Nam Sau Covid-19 (Phỏng vấn ông Nguyễn Gia Kiểng)

Cuộc hội luận giữa ông Hoàng Bách với ông Nguyễn Gia Kiểng - Thường trực của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên. Nội dung chính xoay quanh ba chủ đề:
  • Đảng CSVN Thống Trị Đất Nước Giống như Một Lực Lượng Ngoại Nhập. 
  • CSVN Đã Đánh Mất Nhiều Cơ Hội Hòa Giải Dân Tộc ,Để Xây Dựng Đất VN. 
  • Sau Covid19 Là Cơ Hội Để Thoát Trung. 
Mời các bạn click vào clip bên dưới để theo dõi: