Việt Nam-Trung Quốc và Hong Kong trong tiến trình dân chủ hóa của thế kỷ 21 (RFA)

Xin chia sẻ với các bạn đọc bài phỏng vấn ông Nguyễn Gia Kiểng của đài RFA xoay quanh đề tài Hong Kong-Trung Quốc và Việt Nam trong tiến trình dân chủ hóa của thế kỷ 21. Những diễn biến dồn dập của tình hình thế giới gần đây và nhất là tại Hong Kong và Trung Quốc đang rất có lợi cho phong trào dân chủ tại Việt Nam. Trung Quốc đang dần đi vào một cuộc khủng hoảng lớn và dù muốn hay không chế độ cộng sản Việt Nam cũng sẽ bị lôi kéo vào cuộc khủng hoảng này. Họ sẽ chỉ còn có chọn lựa, hoặc là tham gia vào tiến trình dân chủ hoá đất nước để làm tác nhân của lịch sử, hoặc là chống lại để rồi trở thành nạn nhân của một chuyển hóa cần có, bắt buộc phải có và sắp đến.