Kiên quyết xử lý cán bộ nói và làm trái quan điểm của Đảng (VNN)

Việc ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh rằng "cần kiên quyết xử lý theo đúng quy định những cán bộ, đảng viên nói và làm trái quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng" chứng tỏ làn sóng 'tự diễn biến, tự chuyển hóa' đang ngày càng lan rộng trong nội bộ ĐCSVN. Đây là quá trình không thể đảo ngược. Bức màn dối trá mà ĐCSVN dựng nên đã đến lúc bị phá vỡ. Thực tế cuộc sống đã làm cho nhiều cán bộ đảng viên ĐCSVN nhận rõ đâu là sự thật, đâu là lẽ phải...Sỡ dĩ họ chưa công khai lên tiếng là còn vì 'nồi cơm' của chính họ chứ trong tư tưởng của họ khi không còn cái gọi là 'lý tưởng Mác-Lê'...Vũ 'nhôm', cựu thượng tá tình báo và là chủ tịch HĐQT của vài công lớn còn sẵn sàng bỏ ra 2,2 triệu USD để làm hộ chiếu Mỹ thì đủ biết 'lòng tin' của họ vào đảng là như thế nào.Kiên quyết xử lý theo đúng quy định những cán bộ, đảng viên nói và làm trái quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng.

Trong hội nghị trực tuyến, sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung Ương, Võ Văn Thưởng cho biết, việc thực hiện chỉ thị trong 3 năm qua đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Bên cạnh đó, trong 3 năm qua, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý trong học tập và làm theo Bác.

Để có kết quả trên, Trưởng ban tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh đến sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, người đứng đầu, lãnh đạo chính quyền là nhân tố đặc biệt quan trọng, để Chỉ thị đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả.

Ngoài ra, phải coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục gắn với làm tốt công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh đến việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đôn đốc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị.

Nghiên cứu phát huy những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả để triển khai thực hiện trên diện rộng; kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, làm lướt, hoặc thiếu quan tâm, triển khai hình thức.

Đặc biệt, ông cho hay, cần kiên quyết xử lý theo đúng quy định những cán bộ, đảng viên nói và làm trái quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng.