Các cựu lãnh đạo cấp cao góp ý kiến cho chiến lược 10 năm tới của Việt Nam (RFA)

Vấn đề lớn nhất của đảng cộng sản hiện nay không phải là xây dựng chiến lược, kế hoạch 5 năm hay 10 năm mà là tìm cách để đảng có thể "hạ cách" an toàn, vì chế độ này khó mà sống thêm được 5 năm hay 10 năm tới. Xã hội Việt Nam đã chín muồi cho một cuộc cách mạng và dù các lãnh đạo cộng sản có muốn hay không thì nó vẫn sẽ xảy ra, khi mà thái độ của người dân đối với chính quyền không còn là tôn xùng hay ngượng mộ mà là thù ghét và khinh bỉ. Vấn đề chỉ còn là nó sẽ xảy ra như thế nào ?  Trong hỗn loạn và hận thù hay trong tinh thần hoà giải dân tộc ? Điều này phụ thuộc ít nhiều vào các lãnh đạo của chế độ, đây mới là vấn đề mà các cựu lãnh đạo của chế độ cần góp ý. 


Một số các cựu lãnh đạo cấp cao của Việt Nam đã tham dự hội nghị do Tiểu ban Kinh tế-Xã hội của Đại hội Đảng XIII tổ chức xin ý kiến đối với Chiến lược 10 năm và Phương hướng, nhiệm vụ 5 năm cho Việt Nam.

Các cựu lãnh đạo cấp cao tham dự hội nghị bao gồm nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, hai nguyên Chủ tịch Quốc hội là ông Nguyễn Văn An và ông Nguyễn Sinh Hùng cùng một số vị lãnh đạo thuộc Bộ Chính trị, Quốc hội, Văn phòng Chính phủ và lãnh đạo cấp thành phố…

Hội nghị vừa nêu được tổ chức vào ngày 26 tháng 8, dưới sự chủ trì của ông Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh rằng mặc dù Việt Nam đạt được nhiều thành quả phát triển trong thời gian qua, tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến của các tổ chức thế giới và của giới chuyên gia trong và ngoài nước cho rằng Việt Nam còn bị tụt hậu so với các nước trong khu vực và trên thế giới, cả về thu nhập, mức sống, trình độ khoa học công nghệ, sản xuất và năng lực cạnh tranh qua nhận xét rằng Việt Nam “chưa giàu đã già”.

Thủ tướng Chính phủ kêu gọi các cựu lãnh đạo đóng góp ý kiến cho sự phát triển của Việt Nam về các giải pháp trọng tâm của mục tiêu chiến lược trong 5 năm, 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho rằng các ý kiến tại hội nghị sẽ góp phần hoàn thiện những quan điểm, định hướng phát triển cả về tầm chiến lược và sách lược đồng thời củng cố sự tin tưởng, sức mạnh, tính kế thừa với tinh thần trách nhiệm cao giữa các thế hệ lãnh đạo, vì tương lai của dân tộc.

Nguồn tin: RFA