Đình bản bán nguyệt san Tổ Quốc Báo Tổ Quốc (số 242)

Nhưng thiệt hại lớn nhất là người sáng lập Bán nguyệt san Tổ Quốc, tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang vừa bị tai biến mạch máu não, hiện đang trong tình trạng lâm nguy. Cho dù sức khỏe của tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang có được phục hồi, khả năng đóng góp trí tuệ của ông sẽ không như trước. Công tác phân phối báo Tổ Quốc do đó cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Xin nhắc lại để vinh danh, tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang là một trong những người dân chủ tiên phong của Việt Nam dưới thời cộng sản. (Báo Tổ Quốc) 

Sau 10 năm hoạt động, từ số đầu tiên 001 ra mắt ngày 15/9/2006 đến số cuối cùng 242 phát hành ngày 15/1/2017, Ban biên tập Bán nguyệt san báo Tổ Quốc quyết định đình bản tờ báo chung này. Chúng tôi không bị áp lực của bất cứ ai và cũng không ai làm áp lực buộc Bán nguyệt san Tổ Quốc phải đình bản. Chúng tôi tự lấy quyết định này vì xét sự tác động và tính hiệu năng của tờ báo, sau 10 năm góp mặt với giới truyền thông ngoài hệ thống của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, đã không còn đáp ứng với nhu cầu thông tin hiện đại thời nay.
Những sáng lập viên của Bán nguyệt san Tổ Quốc, như cụ Nguyễn Hộ, cụ Trần Lâm, tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang… đã mong ước tờ báo ‘chui’ này như một phương tiện truyền thông độc lập để trao đổi, khai triển và khuyến khích các nhận định chính trị thực tiễn, tự do của giới trí thức trong và ngoài nước, của những vị ‘lão thành cách mạng’ và của những người hằng quan tâm đến tương lai con người và đất nước Việt Nam.
Qua 241 số báo phát hành, Bán nguyệt san Tổ Quốc đã góp phần nhất định vào việc phát triển các phương tiện truyền thông tự do chống lại guồng máy truyền thông nô dịch, dùng sự dối trá, gian xảo bịp bợm do ban tuyên huấn cộng sản chỉ đạo trong mục đích duy nhất là củng cố, bảo vệ một chế độ không còn lý do để tồn tại. Nhưng trước những phương tiện truyền thông đại chúng mới của thời đại và tuổi đời giới hạn của những người đọc đã buộc chúng tôi phải xét lại tính hiệu năng của Bán nguyệt san Tổ Quốc.
Thật vậy, sự bùng nổ của cuộc cách mạng truyền thông điện tử đã khiến cho hiệu năng của các phương tiện truyền thông cổ điển trở nên lỗi thời. Hơn nữa, độc giả nhiều nhất của Bán nguyệt san Tổ Quốc là các vị ‘lão thành cách mạng’, phần lớn đã không bắt kịp với kỹ năng sử dụng hay lợi dụng sự tối ưu của các phương tiện truyền thông điện tử, nay cũng đã thưa dần. Mặc dù vậy, trong suốt thời gian qua Bán nguyệt san Tổ Quốc vẫn tiếp tục được một số cộng tác viên trong nước in ra giấy để gởi tới cho các vị này đọc.
Nhưng cho dù có thế nào, hiệu năng của báo Tổ Quốc vẫn bị hạn chế vì tuổi đời của các vị lão thành cách mạng ngày càng cao và cần được nghỉ ngơi hay được chăm sóc. Trong suốt 10 năm qua, ước muốn ban đầu của Ban biên tập báo Tổ Quốc là vận động các vị lão thành cách mạnh dùng uy tín của mình để soi sáng người người đang cầm quyền phải lắng nghe những nguyện vọng chính đáng của toàn dân để điều hàng đất nước. Nhưng ước muốn này ngay nay đã không đạt được, vì ở Việt Nam không còn quyền đồng nghĩa với không còn được nễ trọng, ai cũng phải sống nhờ vào sổ hưu. Thêm vào đó, một số người hưởng ứng sự ra đời của tờ báo lúc ban đầu đã ra đi, những người còn lại nay trỏ thành lẻ loi và luôn bị nhà cầm quyền đương thời, áp lực và quấy nhiễu.
Nhưng thiệt hại lớn nhất là người sáng lập Bán nguyệt san Tổ Quốc, tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang vừa bị tai biến mạch máu não, hiện đang trong tình trạng lâm nguy. Cho dù sức khỏe của tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang có được phục hồi, khả năng đóng góp trí tuệ của ông sẽ không như trước. Công tác phân phối báo Tổ Quốc do đó cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Xin nhắc lại để vinh danh, tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang là một trong những người dân chủ tiên phong của Việt Nam dưới thời cộng sản.
Cuối cùng Ban biên tập Tổ Quốc xin gởi lời cám ơn chân thành đến các vị tổng biên tập, các cộng tác viên đã viết bài cho báo Tổ Quốc từ số đầu tiên đến nay, các phân phối viên báo Tổ Quốc, quý độc giả cùng thân hữu từng mong đợi cầm trong tay từng số báo vừa được phát hành để đọc. Không có công sức đóng góp và sự hỗ trợ tinh thần bền bĩ của các vị vừa kể trên, báo Tổ Quốc rất khó có lý do tồn tại.
Kể từ hôm nay, Ban biên tập Bán nguyệt san Tổ Quốc xin kính báo tự đình bản, với hy vọng sẽ tái xuất hiện một cách công khai trong một nước Việt Nam dân chủ đa nguyên, xây dựng trong tinh thần hòa giải dân tộc.
Kính chào tạm biệt và cảm tạ mọi sự ủng hộ tinh thần cho Bán nguyệt san Tổ quốc trong suốt 10 năm qua.
Ban biên tập Bán nguyệt san Tổ Quốc
Nguồn : Thư tòa soạn, Báo Tổ Quốc số 242