Bắc Kinh muốn gì qua vụ HD-8? (Phạm Chí Dũng)

Trung Quốc dằn mặt VN trước việc VN đang muốn xích lại gần Mỹ là đương nhiên. Cùng hội cùng thuyền lại chơi trò đu dây là không được phép. Chính quyền VN đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, họ không biết phải làm gì trong tình thế này. TQ thì đang liêu xiêu, chẳng nhờ vả được gì nhưng lại là đồng minh ý thức hệ trong khi Mỹ thì có thị trường lớn và nhiều tiềm năng nhưng quan hệ Việt-Mỹ khó tiến xa hơn vì rào cản ý thức hệ. TT Mỹ lại là người bất bình thường, nay thế này mai thế khác khiến VN khó lòng đặt niềm tin. Tóm lại ĐCSVN không thể làm gì được nữa. 
 
 Tàu Hải Dương 8 (Haiyang Dizhi 8)  của Trung Quốc đã vào vùng biển gần rạn san hô do Việt Nam kiểm soát để thực hiện cuộc khảo sát địa chấn từ ngày 3 tháng Bảy 2019. Ảnh: Ryan Martinson
 
V Trung Quc điu tàu HD-8, được h tng bi hai tàu hi cnh, bt thn xâm nhp khu vc bãi Tư Chính vùng bin đông nam Vit Nam đ thăm dò du khí’ là hoàn toàn bt thường.
Nhng bt thường
Đim bt thường đu tiên là Bãi Tư Chính là nơi mà phía Trung Quc đã quá am hiu v tr lượng du khí và còn nhn mt trơ tráo đến đ đã tng hai ln - vào tháng 7 năm 2017 và tháng 3 năm 2018 - cho nhiu tàu chiến vây bc khu vc này đ buc Repsol - đi tác Tây Ban Nha liên doanh vi Tp đoàn Du khí Vit Nam (PVN) - phi rút lui khi d án khai thác m Cá Rng Đ trong khu vc này.
Đim bt thường th hai là v thăm dò du khí’, mà thc cht là thêm mt v khiêu khích vi nhng đường nét rt quen thuc ca Bc Kinh, trùng vi khong thi gian quan chc ch tch quc hi Nguyn Th Kim Ngân đi Bc Kinh đ bàn vi Tp Cn Bình v làm sâu sc hơn na quan h đi tác chiến lược toàn din và ‘đi cc.
Đim bt thường th ba là v khiêu khích trên xy ra khi đang ngày càng dày hơn tin tc v chuyến đi M ca Tng tch Nguyn Phú Trng, hoc mt quan chc trong tam tr được Trng chn làm người thay mình đi M - có th là Nguyn Th Kim Ngân hoc Nguyn Xuân Phúc. Mt chuyến đi mà chc chn không khiến Bc Kinh hài lòng, nếu không nói là ngược li.
Và thêm mt đim bt thường na, mà có l chưa phi cui cùng và cn được xem là quá đi bình thường, là thói câm nín ca gii tuyên giáo và báo chí nhà nước Vit Nam trước v khiêu khích trên, như đã tng câm lng trong rt nhiu ln xy ra khiêu khích t Bc Kinh trên Bin Đông.
Bài cũ din li
V tàu HD-8 ca Trung Quc xâm nhp Bãi Tư Chính tht ra ch là bn sao ca nhng v xâm nhp, khiêu khích và bn thông đip cnh cáo Vit Nam xy ra trước đó.
Vào ngày 10 tháng 4 năm 2019, Trung Quc đã tung ra đng thái s đưa giàn sn xut du khí ln th hai là Dongfang 13-2 CEPB vào Lưu vc Yinggehai Bin Đông, trong bi cnh Tng tch Nguyn Phú Trng sp công du Hoa K - chuyến đi mà khi đó d kiến có th din ra vào mùa hè năm 2019. Không biết có phi tri thương Nguyn Phú Trng hay do sc khe có vn đ, hoc bi c hai lý do này, 4 ngày sau đó ông ta suýt chút na đã tch hn x Kiên Giang nhà Ba Dũng bi mt cơn bo bnh được cho là đt qu không my êm ái, đ t đó đến nay Trng đã thoát được cnh phi hành hương đến Bc Kinh.
Còn trước đó, t năm 2014 Trung Quc đã s dng chiến thut cho giàn khoan và tàu thăm dò du khí’ vào bin Đông đ khng b tâm lý ru rã ca chính th b cng đng lên án là ‘hèn vi gic, ác vi dân.
Tháng 5 năm 2014, giàn khoan Hi Dương 981 ca Trung Quc đã ln đu tiên tn công vào Bin Đông, chen ln vào vùng hi phn ca Vit Nam và như mt cú tát tai n đom đóm vào mt B Chính tr Hà Ni, nht là vi nhng quan chc Vit vn còn mng m ng ngày mà đã biến thành cơn mê sng bi kch trong thói đu dây quc tế gia Trung Quc và Hoa K. Vào thi đim đó, đã xut hin nhng kế hoch khai thác du khí gia Tp đoàn Du khí Vit Nam vi nhng đi tác nước ngoài là Repsol ti m Cá Rng Đ vùng bin Đông Nam, vi Tp đoàn du khí Rosneft ca Nga ti m Lan Đ, cũng như bt đu có kế hoch thăm dò khai thác vi tp đoàn du khí khng l ExxonMobil ca M ti m Cá Voi Xanh vùng bin Qung Nam, Qung Ngãi.
Đến năm 2015, giàn khoan Hi Dương 981 li hin hình mt ln na. Ngày 6/5/2015, website ca Cc Hi s Trung Quc đăng ti thông báo v hot đng ca giàn khoan Hi Dương 981 ti giếng Lăng Thy 25-1S-1 Bin Đông. Hot đng này là đáng được chú ý, dù khi đó Hi Dương 981 vn nm ngoài vùng lãnh hi Vit Nam. Mt tun sau thông báo trên ca Cc Hi s Trung Quc, Đi s Hoa K ti Vit Nam Ted Osius bt ng thông báo "Chúng tôi s tiếp Tng bí thư Nguyn Phú Trng vi nghi thc cp cao nht". Đến tháng 7 năm 2015, Trng chính thc đi M - chuyến công du đu tiên ca ông ta đến x C Hoa mà đã được Tng thng Barak Obama tiếp đón đc cách như mt nguyên th quc gia ti Phòng Bu Dc.
Điu đáng nói là hình nh tái xut mang tính khng b ca Hi Dương 981 vn xy ra dù Nguyn Phú Trng đã chp nhn ‘đi Trung Quc trước khi đi M, khi ti Bc Kinh vào tháng 4 năm 2015.
Còn vào năm 2019, Trung Quc li khai trin chiến thut ép và ln tng bước : trước chuyến đi M ca Nguyn Phú Trng hoc mt quan chc thay thế cho Trng, tùy thuc vào thái đ ca Trng vi Tp ra sao mà giàn khoan Dongfang 13-2 CEPB s nm yên vùng chng ln bin hoc lao thng vào hi phn Vit Nam theo đúng cái cách ca Hi Dương 981 vào năm 2014, hoc mt ln na có đến vài trăm tàu các loi vây hãm khu vc Bãi Tư Chính đ gây sc ép vi gii chóp bu Vit Nam như đã tng làm vào tháng 7 năm 2017 và tháng 3 năm 2018, khiến Repsol rt cuc phi b ca chy ly người và phía Vit Nam phi chp nhn bi thường cho Repsol khon đu tư ban đu thăm dò du khí mà công ty này b ra lên đến 200 - 300 triu USD.
Tp Cn Bình mun gì ?
Khác vi hai năm 2017 và 2018 là nhng thi đim đường lưỡi bò v b sung ca Trung Quc đã quét qua gn như toàn b các lô du khí nm trong vùng bin ch quyn ca Vit Nam, còn Ngoi trưởng Trung Quc Vương Ngh khi đến Hà Ni đã trng trn đến mc ra yêu sách bt Vit Nam phi cùng hp tác du khí’, vi t l ăn chia có th lên đến 60% cho Trung Quc và ch còn li 40% cho ch nhà Vit Nam - được hiu thc cht là phi mi mt tên cướp vào nhà mình đ cùng chia bôi tài sn, ngun cơn Trung Quc gây ra khiêu khích vào năm 2019 rt có th là do Nguyn Phú Trng trn bit mà không chu đi chu thiên t.
V tàu HD-8 tiến thng vào Bãi Tư Chính xy ra đng thi vi s hin din ca Nguyn Th Kim Ngân Bc Kinh cho thy rt rõ là Tp Cn Bình đã không h tha mãn vi mt Kim Ngân thay thế, mà tiếp tc gây sc ép đòi hi phi đích thân Nguyn Phú Trng đi Trung Quc.
Nhưng cho dù có phc hi sc khe đ thc hin chuyến đi ‘Trung Quc trước, M sau, chuyến đi này chc chn s mang li cho Nguyn Phú Trng nhng tht li ln v chính tr và c ri ro sinh mng khó lường. Có l trong cái liếc mt nhăn mày ca thiên triu, Trng không còn được xếp vào hàng ngoan hin d bo’ na.
Ngoài ra, tuy HD-8 ch là mt v khiêu khích nh, nhưng li toát l du hiu v sc ép và gây hn ca Bc Kinh có th gia tăng đt ngt và thô bo hơn hn trong thi gian ti, do đó đòi hi ch trương gn M hoc da M ca Nguyn Phú Trng cn được trin khai nhanh hơn, đc bit là mi quan h hp tác quân s Vit - M không còn nhiu thi gian đ chơi trò vn bt nhau mà phi đi vào nhng vn đ thc cht hơn nhiu, như khi nào mt hàng không mu hm ca M s chính thc có mt quân cng Cam Ranh, đng thi Nguyn Phú Trng phi gp rút đi M, hoc thm chí phi tính toán đến kh năng chn người thay thế ông ta đi M, cho dù Trng vn mun ch mình ông ta - vi tư cách nguyên th quc gia - được Donald Trump đón tiếp bng thm đ và trong Phòng Bu Dc Washington.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 16/07/2019