Ai Cập sửa đổi Hiến Pháp giúp tổng thống Sissi nắm quyền đến 2030 (Thu Hằng)

Khi cuộc cách mạng đường phố xảy ra ở Ai Cập và lật đổ được nhà độc tài Mubarak thì trái với sự hân hoan của nhiều người VN, THDCĐN đã tiên đoán được sự thất bại của cách mạng đường phố không có người lãnh đạo này. Không ít trí thức VN còn cho rằng không cần bất cứ một đảng chính trị nào lãnh đạo và không cần một dự án chính trị nào thì cách mạng vẫn có thể thành công...Việc sửa đổi hiến pháp để TT Sissi nắm quyền trọn đời đã đặt dấu chấm hết cho "Mùa xuân Ả Rập" tại Ai Cập. Không biết là người dân VN đã ý thức được sự quan trọng của một Chính đảng với một Dự án chính trị cho đất nước trong tương lai hay chưa? 


Ngày 16/04/2019, Nghị Viện Ai Cập đã thông qua một loạt đề xuất sửa đổi Hiến Pháp, trong đó có những điểm quan trọng liên quan đến nhiệm kỳ tổng thống. Nếu được thông qua trong cuộc trưng cầu dân ý, tổng thống Abdel Fattah Al Sissi có thể nắm quyền đến năm 2030.
Từ Cairo, thông tín viên RFI Alexandre Buccianti cho biết thêm :

« Với đa số áp đảo, 89% phiếu thuận, Nghị Viện Ai Cập đã thông qua các đề xuất sửa đổi Hiến Pháp. Cụ thể, có 531 phiếu thuận, 22 phiếu chống, 42 vắng mặt và một phiếu trắng. 

Điểm sửa đổi đầu tiên liên quan đến thời hạn nhiệm kỳ tổng thống hiện nay, từ 4 thành 6 năm. Như vậy, tổng thống Al Sissi sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2024, thay vì vào năm 2022. 

Điểm sửa đổi thứ hai, được gọi là chuyển tiếp, cho phép tổng thống Sissi ứng cử thêm một nhiệm kỳ 6 năm nữa, có nghĩa là kết thúc vào cuối năm 2030. Dự thảo sửa đổi ban đầu dự trù cho phép tổng thống tiếp tục nắm quyền đến năm 2034, nhưng lúc đó ông Sissi sẽ 80 tuổi. 

Những điểm đề xuất sửa đổi còn phải được đưa ra trưng cầu dân ý. Tuy nhiên, đây chỉ là thủ tục mang tính hình thức vì số phiếu thuận luôn luôn chiếm đa số trong tất cả các cuộc trưng cầu dân ý từ 70 năm qua. 

Ẩn số duy nhất là tỉ lệ tham gia của người dân. Đây chính là lý do mà từ hai tuần nay, chính quyền đã tiến hành vận động công dân tham gia cuộc trưng cầu dân ý sửa đổi Hiến Pháp trước khi văn kiện được chính thức thông qua. Ngày tổ chức cuộc bỏ phiếu toàn dân được ấn định vào hôm nay (17/04) »

RFI