Ban Tuyên giáo đòi rút tác phẩm của các tác giả tham gia Văn Đoàn Độc Lập khỏi Sách giáo khoa (FB Nguyễn Quang Lập)

Ngay từ ngày thành lập, Văn Đoàn Độc Lập đã bị vu là tổ chức phản động, do các thế lực thù địch giật dây; các thành viên Văn Đoàn bị Ban Chấp Hành Hội Nhà Văn Việt Nam gạch tên không cho tham dự đại hội Hội Nhà Văn.

Văn Đoàn Độc Lập là một tổ chức xã hội dân sự do một nhóm 61 cây bút thuộc các lĩnh vực văn hoc nghệ thuật đứng ra vận động thành lập vào tháng 3/2014. Nhóm Vận động có trưởng ban là nhà văn Nguyên Ngọc, cùng thành viên là những cây bút khác như Bùi Chát, Bùi Minh Quốc, Bùi Ngọc Tấn, Dương Tường, Đặng Tiến, Đỗ Lai Thúy, Đỗ Trung Quân, Giáng Vân, Hoàng Hưng, Nguyễn Duy, Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Quang Lập, Phạm Đình Trọng, Phạm Xuân Nguyên, Lưu Trọng Văn, Võ Thị Hảo, Vũ Thư Hiên, Ý Nhi v.v…. Mục đích của Văn Đoàn Độc Lập là "đoàn kết tương trợ giữa những người viết văn tiếng Việt trong và ngoài nước", "tạo điều kiện nâng cao về nghề nghiệp, thúc đẩy sáng tạo cá nhân, khuyến khích đổi mới trong sáng tác và nghiên cứu phê bình văn học và ngôn ngữ" và "bảo vệ mọi quyền lợi vật chất và tinh thần chính đáng, hợp pháp của hội viên, đặc biệt là quyền tự do sáng tác và công bố tác phẩm, cũng như quyền tự do tiếp cận tác phẩm văn học của mọi người."


 Ngay từ ngày thành lập, Văn Đoàn Độc Lập đã bị vu là tổ chức phản động, do các thế lực thù địch giật dây; các thành viên Văn Đoàn bị Ban Chấp Hành Hội Nhà Văn Việt Nam gạch tên không cho tham dự đại hội Hội Nhà Văn.

BA CÂU HỎI GỬI BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG

Ngày 13/3/2018- ban Tuyên giáo trung ương đã gửi công văn yêu cầu Ban cán sự đảng Bộ giáo dục cho rút toàn bộ tác phẩm của các tác giả tham gia Văn đoàn độc lập ra khỏi Sách giáo khoa.
Xin phép được hỏi:

1. Đã có công bố chính thức của Đảng và Nhà nước về Văn đoàn độc lập là tổ chức phản động hay không?

2. Đã có văn bản của Nhà nước cấm Văn đoàn độc lập hoạt động không?

3. Một tổ chức không bị cấm hoạt động cũng không bị đảng nhà nước công bố đó là tổ chức phản động thì các thành viên tham gia tổ chức đó có phản động không, có phạm pháp không?

Tôi không phải là thành viên của Văn đoàn độc lập, cũng không có tác phẩm trong sách giáo khoa. Chẳng qua thấy chuyện nực cười và phi lý mà lên tiếng.

Kính gửi

Nhà văn Nguyễn Quang Lập

Theo Dân Luận