Hàn Quốc xuất siêu gần 32 tỉ đô vào Việt Nam (Hùng Lê)

Vượt qua Trung Quốc, trong năm nay, Hàn Quốc đã trở thành thị trường nhập siêu lớn nhất của Việt Nam với 31,8 tỉ đô la Mỹ, tăng 53,4% so với năm ngoái mà lý do được cho là tập đoàn Samsung mở rộng đầu tư sản xuất tại Việt Nam, nên nhu cầu nhập khẩu máy móc thiết bị và linh kiện phục vụ gia công lắp ráp tăng cao.


Vượt qua Trung Quốc, trong năm nay, Hàn Quốc đã trở thành thị trường nhập siêu lớn nhất của Việt Nam với 31,8 tỉ đô la Mỹ, tăng 53,4% so với năm ngoái mà lý do được cho là tập đoàn Samsung mở rộng đầu tư sản xuất tại Việt Nam, nên nhu cầu nhập khẩu máy móc thiết bị và linh kiện phục vụ gia công lắp ráp tăng cao.


Theo Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2017 ước đạt ở mức gần 425 tỉ đô la. Đây là năm cũng ghi nhận một kỷ lục mới của xuất nhập khẩu Việt Nam khi vượt mốc 400 tỉ đô la.

Trong đó xuất khẩu ước đạt 213,77 tỉ đô la, tăng 21% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng 9% của năm 2016; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 211,1 tỉ đô la, tăng 20,8% so với năm ngoái.

Như vậy tính ra, trong năm 2017 cả nước xuất siêu 2,7 tỉ đô la, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 26,1 tỉ đô la; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 28,8 tỉ đô la.

Đáng chú ý trong năm 2017 này, Hàn Quốc đã trở thành thị trường nhập siêu lớn nhất của nước ta với 31,8 tỉ đô la, tăng 53,4% so với năm 2016 mà theo cơ quan thống kế chủ yếu là do trong năm tập đoàn Samsung mở rộng đầu tư sản xuất tại Việt Nam nên nhu cầu nhập khẩu máy móc thiết bị và linh kiện phục vụ gia công lắp ráp tăng cao. Trong năm, Hàn Quốc xuất khẩu vào Việt Nam đến 46,8 tỉ đô la, tăng 45,5% so với năm ngoái.

Theo TBKTSG