Nhẹ dạ, cả tin (Trân Văn)

Dù ông Phạm Trng Đt, Cc trưởng Chống tham nhũng ca Thanh tra chính ph Vit Nam va tung thêm mt đòn trí mng vào c công chúng ln báo gii nhưng trong đám đông, nhiu người vn c níu vào nim tin vn đã mơ h như sương khói. 
o tưởng vào thành tâm, thin ý ca gii lãnh đo Đng cộng sản Việt Nam - "xây dng xã hi công bng, dân ch, văn minh" dường như vn còn ch đ cm… dùi. Cam kết "chng tham nhũng" ca gii lãnh đo Đng cộng sản Việt Nam – mt th quc nn khiến Vit Nam tan hoang – vn còn có thể nhen nhóm hy vng du cho gii lãnh đo Đng cộng sản Việt Nam liên tc chng minh hy vng y là o vng.
***
Tháng 6 năm nay, báo chí Việt Nam nêu ra hàng lot đim bt thường quanh vic gia đình ông Phm S Quý, Giám đc S Tài nguyên và môi trường tnh Yên Bái, xây dựng tư dinh ti phường Minh Tân, thành ph Yên Bái vi mt s bit th, nhà sàn, h nước, vườn hoa,… Ngoài nhng thc mc liên quan đến chuyn ông Quý đào đâu ra tin đ to lp tư dinh vi quy mô như thế (?), báo chí Vit Nam còn nêu ra mt thc mc khác, đáng chú ý hơn là ti sao chính quyn thành ph Yên Bái li ký ti sáu quyết đnh, cho phép gia đình ông Quý chuyn đi các phn đt vn là rng, rung, vườn,… thành th cư ri cp giy phép xây dng mt cách d dàng, nhanh chóng như vy.
Sau đó, báo giới phát giác, chính quyn thành ph Yên Bái đã s dng "Quyết đnh điu chnh Quy hoch s dng đt đến năm 2020" do chính quyn tnh Yên Bái ban hành năm 2014 đ ra các quyết đnh va k. "Quyết đnh điu chnh Quy hoch s dng đt đến năm 2020" do bà Phạm Th Thanh Trà – lúc đó là Ch tch tnh Yên Bái và là ch rut ca ông Quý ban hành. Gi, bà Trà là Bí thư tnh Yên Bái.
Áp lực ca dư lun đã buc Th tướng Vit Nam phi ch đo thanh tra v nhng vn đ có liên quan đến ông Quý và ch ông Quý mà thôi.
Đúng ra Cục Chng tham nhũng ca Thanh tra chính ph Vit Nam phi công b kết lun thanh tra liên quan ti ông Quý vào tháng 8 nhưng mãi ti cui tháng 10 va qua, Thanh tra chính ph Vit Nam mi làm chuyn này. Theo đó, ông Quý ch "không trung thc khi kê khai tài sn". Ngoài dinh th làm dân chúng choáng váng v mc đ xa hoa như đã k, ông Quý còn là ch mt căn nhà 600 mét vuông, mt tha đt 1.000 mét vuông cùng nm trung tâm thành ph Yên Bái, mt trang tri din tích 2 héc ta tr giá 1 t đồng Yên Bái, mt apartment tr giá 2,5 t ti chung cư cao cp Mandarin Garden qun Cu Giy, thành ph Hà Ni và Thanh tra chính ph mc nhiên chp nhn gii thích ca ông Quý : Khi tài sn khng l đó sinh sôi ny n t ngun vn mà ông tích lũy nhờ… bện chi, làm men nu rượu, làm bánh ko, làm giá lúc còn tr và… tha kế t cha m !
Việc x lý ông Quý được Thanh tra chính ph giao li cho h thng công quyn tnh Yên Bái – nơi ch ca ông đang gi vai trò "vua bà". Tnh y Yên Bái quyết đnh "cnh cáo" đảng viên Phm S Quý, cách chc Bí thư Đng y và loi ông Quý ra khi Ban Chp hành Đng b S Tài nguyên và môi trường tnh Yên Bái. y ban nhân dân tnh Yên Bái cũng hành x tương t, "cnh cáo" công chc Phm S Quý, cách chc Giám đc S Tài nguyên và môi trường và điu đng ông Quý sang làm Phó Văn phòng Hi đng nhân dân tnh Yên Bái.
Bất chp s phn n ca công chúng, ông Đt khng đnh như đinh đóng ct : Xử lý ông Quý như thế là nghiêm minh !
Cần nhc li rng, h thng công quyn Vit Nam đã tng x lý ông Quý rt nghiêm minh như thế. Năm 2005, ông Quý là mt trong nhng người b bt qu tang đang đánh bạc ti mt căn nhà thành ph Yên Bái. Ti Vit Nam "đánh bc" là ti hình s nhưng ông Quý vn "tiến nhanh, tiến mnh, tiến vng chc" trên quan trường. Mt ngày trước khi thôi làm Ch tch tnh Yên Bái đ bước lên làm "vua bà" Yên Bái. Bà Trà đã ký quyết đnh b nhim ông Quý làm Giám đc S Tài nguyên và môi trường (cơ quan qun lý toàn b đt đai, tài nguyên) ca tnh Yên Bái...
***
Facebooker có nickname Justice Công Lý bình luận, s "nghiêm minh" mà ông Phm Trng Đt đ cp là "s bao che ca bè lũ quan lại tham nhũng" khuyến khích nhau "tham nhũng na đi". Đăng Hoàng thì cho rng "nghiêm minh" như thế "khác gì chuyn t chèo sang ci lương". Có l do cn li, Phm Văn Hùng ch tht được mt câu : Nghiêm minh ? T cha chúng mày, lũ khn nn ! Tương tự, Hoang Manh cũng hết ý thành ra ch có th nhn đnh : Bn này không có tí liêm s nào nên gian trá một cách trơ trn mà không thy xu h.
Chẳng phi công chúng mà ngay cả báo gii cũng b sc. T Công Lý ca Tòa án Ti cao đăng "Chúc mng ông Phm S Quý" vì ông ch b "h đ cao" ch không phi "h cánh". Ging như nhiu t báo khác và không ít người dùng Internet, t Công Lý nêu thc mc, vì sao không truy cứu ngun gc tài sn sn ca ông Quý trong khi làm như thế s giúp "lấy li nim tin trong nhân dân".
Nhìn một cách tng quát, trong v thanh tra – x lý ông Phm S Quý, công chúng, công lun chng có gram nào. Tht ra, xây dng, khôi phc, cng c, phát trin… nim tin ca dân chúng nơi h thng công quyn Vit Nam ch là cách nói khiến đám đông ng nhn rng h vn còn vai trò nht đnh nào đó. Trong thc tế, gii lãnh đo Đng cộng sản Việt Nam không cn th cng vt tru tượng y. Khi công chúng chp nhn s lãnh đo toàn din, tuyt đi như mc đnh thì cn gì tin hay không tin !
Trân Văn
Nguồn : VOA, 04/11/2017