Nhật Bản hy vọng cứu được TPP trước hội nghị APEC (Tú Anh)

Tokyo kỳ vọng sẽ đạt được kết quả để chứng tỏ với các nước khác trong vùng Thái Bình Dương là nước Nhật có thể hành động một cách hiệu quả với tư cách là một quốc gia đứng đầu về tự do mậu dịch, và qua thành tích này, khuyến khích chính quyền Donald Trump xét lại chính sách co cụm.Các nhà thương thuyết của 11 thành viên còn lại trong Hiệp Định Thương Mại Xuyên Thái Bình Dương nỗ lực đạt đồng thuận qua ba ngày đàm phán kể từ thứ Hai 06/11/2017 tại Nhật Bản.
Theo tuyên bố của trưởng đoàn đàm phán Nhật Bản Kazuhisa Shibuya với Reuters, 11 nước còn lại trong TPP, sau khi Mỹ rút chân, sẽ họp tại thành phố Urayasu, tỉnh Chiba, vào thứ Hai tới đây để tìm cách duy trì Hiệp Định Thương Mại.

Ông Kazuhisa Shibuya cho biết tất cả mọi thành viên, kể cả New Zealand, hiện còn bất đồng trên hồ sơ mở cửa thị trường địa ốc, đều tỏ ý muốn đạt được tiến bộ và kết quả ngay trong tuần tới, hai ngày trước Thượng đỉnh APEC tại Việt Nam. Vẫn theo nguồn tin trên, bên lề APEC ở Đà Nẵng, một cuộc họp cấp bộ trưởng của TPP sẽ đúc kết thỏa thuận chiến lược này.

Tokyo kỳ vọng sẽ đạt được kết quả để chứng tỏ với các nước khác trong vùng Thái Bình Dương là nước Nhật có thể hành động một cách hiệu quả với tư cách là một quốc gia đứng đầu về tự do mậu dịch, và qua thành tích này, khuyến khích chính quyền Donald Trump xét lại chính sách co cụm.

RFI