Gần 22.500 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Mỹ (Zing)

Theo báo cáo, trong năm học 2016-2017, Việt Nam tiếp tục đứng thứ sáu trong danh sách những nước dẫn đầu về số lượng sinh viên du học tại Mỹ với 22.438 sinh viên, tăng 1.035 sinh viên so với năm học 2015-2016. Mức tăng này tương đương gần 5%.


Theo báo cáo hàng năm Open Doors của Viện Giáo dục Quốc tế (IIE), số lượng du học sinh Việt Nam tại Mỹ tăng năm thứ 16 liên tiếp. 

Theo báo cáo, trong năm học 2016-2017, Việt Nam tiếp tục đứng thứ sáu trong danh sách những nước dẫn đầu về số lượng sinh viên du học tại Mỹ với 22.438 sinh viên, tăng 1.035 sinh viên so với năm học 2015-2016. Mức tăng này tương đương gần 5%.

Trong tổng số 22.438 sinh viên Việt Nam du học tại Mỹ, 68% học đại học, 15,6% sau đại học, 9% tham gia thực tập không bắt buộc và 7,4% còn lại theo học các chương trình không cấp bằng.

Báo cáo Open Doors 2017 cũng cho thấy năm học vừa qua, hơn một triệu sinh viên quốc tế đến Mỹ du học, tăng 3,4% so với năm trước đó. Sinh viên quốc tế hiện chiếm 5,3% tổng số sinh viên tại Mỹ, cao hơn năm trước 0,1%.

Kỹ thuật, Kinh doanh và Quản trị, Toán và Khoa học Máy tính vẫn là các ngành được sinh viên quốc tế ưa chuộng. Đặc biệt, Toán và Khoa học Máy tính là ngành học tăng trưởng nhanh nhất với mức tăng 18% so với năm học 2015-2016.

Những bang có nhiều sinh viên quốc tế đến học là California, New York, Texas, Massachusetts, Illinois, Pennsylvania, Florida, Ohio, Michigan và Indiana.

Bên cạnh đó, số liệu thống kê cũng cho thấy Việt Nam đang trở thành điểm đến quen thuộc của sinh viên Mỹ. Trong năm học 2016-2017, Việt Nam đón 1.012 sinh viên Mỹ, tăng 9,8%.

Báo cáo Open Doors do Viện Giáo dục Quốc tế hợp tác với Vụ Giáo dục và Văn hóa, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hàng năm.

Kim Ngân