‘Viện đạo đức học’ và tiếp theo là gì? (Lê Anh Hùng)

Và giờ thì hn ai cũng d dàng tr li câu hi : T khi lãnh đo cộng sản Việt Nam phát đng cái gi là "Cuc vn đng hc tp và làm theo tấm gương đo đc Hồ Chí Minh" đến nay, đo đc ca đi ngũ "đy t nhân dân" nói riêng và đo đc xã hi nói chung đi lên hay đi xung ? ( đây chưa cn xét đến thc cht ca "tm gương đo đc" kia là thế nào).
Tại cuc hi tho khoa hc "Sa đi li làm vic - Nhng vn đ lý lun và thc tin" nhân k nim 70 năm ra đi tác phm "Sa đi li làm vic" ca Ch tch H Chí Minh ngày 18/10 va qua, Phó Giáo sư Nguyn Trng Phúc đã đưa ra đ xut thành lp Vin Đo đc hc để "dy cán b đo đc và nhng chun mc đo đc trong đng".
ng h và phn đi
Đề xut ca ông cu Vin trưởng Vin Lch s Đng ngay lp tc khiến dư lun bàn tán xôn xao và tr thành ch đ ca hàng chc bài báo cùng vô s ý kiến bình lun, trên cả truyền thông "l đng" ln "l dân".
Bài "Đề xut lp Vin Đo đc hc đ hun luyn cán b" trên VnExpress, chẳng hn, đã thu hút hàng chc người bình lun. Và trong tng s 63 bình lun đến ngày 24/10, đa s ý kiến phn bác đ xut ca ông Phúc, s ng h ch l t vài người.
Hai bình luận được nhiu "like" nht là "Tri ơi ! Đang tinh gin biên chế mà còn mun mc ra vin đo đc !" và "Việt Nam đi ngược vi thế gii ! ‘Un tre ch không un măng !’ Đo đc phi được dy t nh, ch không phi đ đi lên làm cán b ri mi vào vin này hc ! B máy đã không được tinh gin ri, gi phi gánh thêm cái vin ‘un tre’ này na !"
Ngoài ra, vài ý kiến đáng suy ngẫm khác là "Tôi nghĩ vin đo đc không hiu qu mà còn tn thêm ngân sách. Thi đim đ hình thành chun mc đo đc là tui thiếu niên và nhi đng, sau này làm cán b thì cn có cơ chế giám sát, kim tra và cân bng. Xin nhc li, quan trng nhất là có cơ chế giám sát và kim tra" ; "Quan trng nht là cơ chế giám sát và k lut. Nếu làm tt thì khi cn vin đo đc đ thêm tn kém" ; và "Va bc va bun cười".
VnExpress là tờ báo đin t thuc h thng báo chí nhà nước, vi lượng đc gi đông hàng đầu Vit Nam, và cơ quan ch qun là B Khoa hc - Công ngh. Dưới nhãn quan ca b máy tuyên truyn cng sn thì đa s đc gi ca VnExpress không phi là "thế lc thù đch". Vì thế, ý kiến "va bc va bun cười" nêu trên xem ra đã chuyn ti chính xác "cảm xúc" ca mt b phn đáng k trong dân chúng.
Các ý kiến bình lun trên h thng "báo chí l dân" nhìn chung là thng thn hơn nhiu, và hu như ai cũng phn đi đ xut ca Phó Giáo sư Phúc.
"Giá trị thc tin"
Liên quan đến câu chuyn trên, vn đ được quan tâm nhiu nht là : Liu "sáng kiến" Vin Đo đc hc có được lãnh đo cộng sản Việt Nam hin thc hóa hay không ?
Mặc dù nhng người ng h đ xut ca Phó Giáo sư Phúc ch là thiu s, nhưng trong cuc sng, chân lý chưa chc đã thuc v s đông. Vì thế, câu hi trên hoàn toàn không dễ tr li như mt phép toán cng tr đơn gin.
Để tìm li gii đáp cho nó, chúng ta hãy th đt ra hai tình hung gi đnh dưới đây.
1. Nếu nguyên tc "t phê bình và phê bình" chưa được các đng cng sn trên thế gii áp dng và bây gi ai đó đề ngh áp dng đ thiết lp li trt t k cương cho b máy công quyn Vit Nam thì sao ? Tương quan gia s người ng h và phn đi đ xut đó s thế nào ?
2. Nếu ti thi đim này, Đng cộng sản Việt Nam chưa phát đng "Cuc vn đng Hc tp và làm theo tm gương đạo đc H Chí Minh" và mt ai đó đ xut thc hin cuc vn đng này đ cu vãn s suy đi đo đc ca đi ngũ cán b, công chc thì sao ? T l người ng h so vi phn đi s thế nào ?
Câu trả li thuyết phc nht cho c hai câu hi trên xem ra là : S người phn đi s áp đo s ng h – ging như vi đ xut ca ông cu Vin trưởng Vin Lch s đng.
Nghĩa là, nếu da trên tương quan gia s người ng h và phn đi đ quyết đnh s phn ca hai th "bo bi" thông dng nht mà ban lãnh đo cộng sản Việt Nam vn đang áp dụng nhm duy trì k cương trong đng và ngăn chn tình trng xung cp ca đo đc công v thì chc chn c hai đu b loi "t vòng gi xe".
Tuy nhiên trên thực tế, "t phê bình và phê bình" – mt nguyên tc do Lenin "sáng to" ra sau khi cm quyn được 5 năm – đã tn ti gn mt thế k nay. Và bt chp kết cc tha hóa không tránh khi ca bt kỳ đng cng sn nào sau khi tr thành đng cm quyn, các lãnh t cng sn vn luôn dành cho nó nhng m t n tượng nht.
Hồ Chí Minh coi t phê bình và phê bình là "thứ vũ khí thn diu để đng thường xuyên trong sch, vng mnh". Nhân vt khai sinh ra chế đ cộng sản Việt Nam thm chí còn ví von : "Đảng cách mng cn t phê bình và phê bình như ta cn không khí", vì vy mà "mi cán b, đng viên phi t kim đim, t phê bình, t sa cha như mi ngày phi ra mt. Được như thế thì trong đng s không có bnh và đng s kho mnh vô cùng". Lê Dun thì t ra "mộc mc và thng thn" hơn : "Nhà nư­c ta là nhà n­ước xã hi ch nghĩa, nhà nư­c do dân và vì dân ch không phi là nhà nư­c t­ư bn ca giai cp tư­ sn. Chúng nó cn pháp lut đ cai tr bóc lt nhân dân còn chúng ta là nhà n­ước xã hội chủ nghĩa chúng ta không cn pháp lut. Chúng ta ch cn phê bình và t­ phê bình là đủ". Còn đương kim Tổng bí thư Nguyn Phú Trng thì khẳng đnh : "Kiểm đim, t phê bình và phê bình là khâu mấu cht, cc kỳ quan trng" trong công tác "xây dng đng".
Dù vậy, đến nay hn ai cũng có th tr li được câu hi : Liu cái gi là "vũ khí thn diu" hay "khâu mu cht, cc kỳ quan trng" nói trên có thay thế được pháp lut đúng nghĩa trong vic ngăn chặn s tha hóa đo đc trong đng hay không ?
Trong khi đó, "Cuộc vn đng hc tp và làm theo tm gương đo đc Hồ Chí Minh" đã ra đi ngót 11 năm. mi cp t trung ương đến xã phường đu có ban ch đo cuc vn đng do bí thư cp ủy làm trưởng ban ; Tng Bí thư làm Trưởng ban Ch đo trung ương. Mi năm trên c nước, t trung ương đến đa phương, người ta không th thng kê ni có bao nhiêu cuc hp, l sơ kết, l tng kết liên quan đến cuc vn đng, và bao nhiêu văn bn ch đo, ch th, hướng dn v cuc vn động ; không th thng kê hết bao nhiêu thi gian, công sc, tin ca mà h thng chính tr hin hành đã tiêu phí cho cuc vn đng này.
Và giờ thì hn ai cũng d dàng tr li câu hi : T khi lãnh đo cộng sản Việt Nam phát đng cái gi là "Cuc vn đng hc tp và làm theo tấm gương đo đc Hồ Chí Minh" đến nay, đo đc ca đi ngũ "đy t nhân dân" nói riêng và đo đc xã hi nói chung đi lên hay đi xung ? ( đây chưa cn xét đến thc cht ca "tm gương đo đc" kia là thế nào).
Tóm lại, bt k s người ng h "sáng kiến" của Phó Giáo sư Phúc chiếm t l rt nh, ch vài %, song vic nó được lãnh đo cộng sản Việt Nam áp dng li là mt kh năng thc tế, thm chí là cao. "Có bnh thì vái t phương". Mt khi cộng sản Việt Nam vn d ng vi phương thuc "tam quyn phân lp, đa nguyên đa đng" mà nhân loi tiến bộ đã áp dng hàng trăm năm nay thì vic h vin đến "phương thuc" ca "thy Phúc" là điu không có gì phi ngc nhiên.
Và thái độ ca chúng ta
Thomas Henry Huxley (1825-1895), nhà sinh vật hc ni tiếng người Anh và là người c suý nhit thành ca thuyết tiến hóa, tng viết trong tác phm "The Struggle for Existence in Human Society" (tạm dch : "Cuc đu tranh sinh tn trong xã hi loài người") : "Tht sai lm khi li mường tượng rng quá trình tiến hóa biu th mt xu hướng liên tc hướng ti s hoàn ho. Quá trình đó chc chn liên quan đến s thay hình đi dng liên tc ca sinh vt nhm thích ng vi điu kin mi, song tuỳ thuc vào bn cht ca nhng điu kin như thế mà chiu hướng ca nhng đi thay này s đi lên hay đi xung".
Chủ nghĩa cng sn là mt ch thuyết phi nhân và trái quy lut. Điu đó gii thích cho s tht bi ca nó vi tư cách mt ý thc h trên phm vi toàn cu t cui thp niên 1980.
Từ góc nhìn Huxley, xã hi cng sn rõ ràng là môi trường lý tưởng cho nhng "phát kiến" kiu như "t phê bình và phê bình", "làm ch tp th", "hc tp và làm theo tm gương đo đc Hồ Chí Minh", "vin đo đc hc dy đo đc cho cán b", v.v. và v.v.
Vậy nên chúng ta có thể bun cười ch không cn phi bc mình nếu "sáng kiến" ca Phó Giáo sư Nguyn Trng Phúc được lãnh đo cộng sản Việt Nam "hin thc hóa", bi đó là mt bước "tiến hóa" đưa h thng hin hành đến gn hơn vi kết cc dit vong tt yếu ca nó.
Lê Anh Hùng
Nguồn : VOA, 30/10/2017