Tìm hiểu về chương trình bảo vệ di dân bị Trump xóa sổ (Nguyễn Lại)

Chính quyền Tng thng Donald Trump ngày 5/9 tuyên b chính thc hy b Chương trình Hoãn trc xut nhng người nhp cnh M bt hp pháp t khi còn nh, gi tt là DACA, vn có t năm 2012 dưới thi Tng thng Barrack Obama. Vi quyết đnh ca ông Trump, ít nhất 800.000 di dân không giy t do cha m đưa sang M bt hp pháp s b nh hưởng và đng trước nguy cơ b trc xut.
DACA là gì ?
Để hiu hơn v Chương trình DACA, cn phi quay li vi cuc tranh cãi trong chính gii Hoa Kỳ trong sut 15 năm t thp niên 1990 cho ti gia nhng năm 2000. Trong giai đon đó mt lượng ln gia đình bao gm v và con ca các lao đng bt hp pháp, ch yếu người Mexico, đã vượt biên gii sang M đ đoàn t vi người thân ca h. V cơ bn nhng người này hoàn toàn không có cơ hi tr thành công dân hp pháp, thường trú nhân hay thm chí là có giy phép lao đng hoc giy phép lái xe theo lut pháp Hoa Kỳ lúc đó.
Những đa tr trong các gia đình y được b m đem ti M, trên thc tế, t chúng hoàn toàn không biết là mình đang cư trú bt hp pháp và ch cho ti khi đến tui v thành niên, khi không th đăng ký thi bng lái xe hay np h sơ xin nhng khon tài trợ hc phí ti các trường cao đng và đi hc vì không có s an sinh xã hi, chúng mi nhn ra thc trng ca mình.
Điều gì s xy ra vi nhng đa tr này, khi t nh chúng đã được đi hc ti các trường hc ca nước M, thông tho tiếng Anh, quen thuộc với cuc sng và văn hóa như nhng đa tr bn đa nhưng trong tương lai li không th có được mt công vic hp pháp đ nuôi sng bn thân và n đnh cuc sng ? Liu nhng đa tr y có tr v quc gia nơi chúng đã được sinh ra nhưng li hu như không biết tí gì v cuc sng đó, hay chúng s tiếp tc cuc sng bt hp pháp ti M như b m ca chúng ?
Một cuc điu tra vào tháng 8 mi đây ca chuyên gia chính tr - xã hi Tom Wong thuc đi hc tng hp California San Diego ch ra rng có ti 25% nhng người có xut thân là tr di cư bt hp pháp hin có con là công dân M và 73% có mt người thân có th là con cái, v chng hoc anh ch em rut là công dân M.
Dự lut Dream Act
Đứng trước thc tế này, năm 2001, hai thượng ngh sĩ Orrin Hatch và Maria Cantwell giới thiu d lut Dream Act, theo đó, nhng di dân đến M t khi còn nh tui s được phép np đơn xin cư trú hp pháp vi giy phép lao đng và thm chí tr thành công dân M. Tuy nhiên, d lut d trù s giúp 11 triu di dân được hp pháp hóa tình trạng cư trú ti M, không được đ 60 phiếu thun ti Thượng vin đ chính thc được tr thành lut đ ban hành và áp dng.
DACA ra đời
Để tìm mt gii pháp và cũng là li thoát cho hàng triu người nhp cư không giy t ti M t nh có cơ hi được lại, làm vic hp pháp, đóng góp chung vào lc lượng lao đng ca nước M, tháng 6 năm 2012, Tng thng Barrack Obama ra sc lnh m ra chương trình DACA, tm thi bo v nhng di dân này khi b trc xut. Nhng di dân tr tui không giy t, nếu hi đ mt s điu kin như tt nghip trung hc ti M, chưa tng vi phm pháp lut… có th np đơn xin giy phép lao đng trong hai năm đ cư trú và làm vic hp pháp ti Hoa Kỳ và phi xin gia hn sau mi hai năm như thế.
Luật sư di trú Khanh Phm gn chc năm kinh nghiệm, hin đang làm vic ti Texas, gii thích thêm v tính cht ca sc lnh v DACA do cu Tng thng Obama ban hành :
"Chương trình bo v chng trc xut đi vi tr em nhp cư bt hp pháp ti M ca ông Obama ch là mt cái sc lnh thôi. Vì thế ông không cn phi thông qua quc hi và cũng không cn phi đi qua con đường bình thường. Đây là sc lnh được quyết đnh trc tiếp bi Tng thng đi vi người nhp cư".
Theo số liu ước tính năm 2014 ca Vin nghiên cu chính sách di dân, trong s gn 400.000 người nhp cư tr tui được thng kê, do nhiu lý do như sng trong các gia đình có thu nhp thp và mc cm v tình trng bt hp pháp ca bn thân, rt nhiu người đã b hc bc trung hc, ch khong 5% s người này có bng đi hc và khong 20% khác đang đăng ký học cao đng mà thôi.
Trong khi đó, điều tra ca chuyên gia Wong trong tháng 8 va qua cho thy chương trình DACA đã giúp nhng lao đng xut thân là dân nhp cư bt hp pháp t nh tăng thu nhp ti 80% t khong 20.000 lên 36.000 đô la/năm. 65% số lao đng được kho sát s hu xe mi và 16% mua được nhà riêng. 5% nhng người này có cơ s kinh doanh riêng.
Tới 60% nhng người thuc đi tượng ca chương trình DACA là trên 25 tui, có nghĩa là h đã gia nhp lc lượng lao đng M t trước khi DACA ra đời. Vi chương trình này, h có th tìm được công ăn vic làm phù hp vi trình đ hc vn và các k năng đã được đào to. 61% s người tham gia cuc thăm dò cho biết tìm được công vic phù hp vi chuyên môn và mong mun ca mình.
DACA kết thúc
Việc Tng thng Donald Trump chm dt chương trình DACA được xem là mt phn trong n lc thc hin li cam kết ca ông khi tranh c v vic ci t di trú Hoa Kỳ.
Luật sư di trú Khanh Phm :
"Cái này là một s ha hn ca ông đi vi nhng người bu cho ông ý. Bởi trong cuc chy đua vào Nhà trng thì ông ý đã nói ông ý s ct đt chương trình này vì ông ý nghĩ nhng người đây bt hp pháp thì ông mun trc xut nhng người đó. Ông cho rng nhng người này thường làm nhng điu vi phm, to ra s không an toàn cho xã hội nên ông ý mun trc xut. Nhưng theo ý kiến ca tôi thì hu hết h đu là nhng người lao đng, lao đng tích cc và cc kh, đóng thuế và nhng người vi phm pháp lut (trong s h) thì rt ít. Ông Trump làm là đ ông ý gi li ha với mong muốn to uy tín trong nhim kỳ 4 năm tiếp theo sau này thôi".
Với DACA b xóa s ngày 5/9/17, gii hu trách không tiếp nhn các đơn mi na. Tuy nhiên, vi nhng người đang được hưởng li t DACA, các gii chc cho biết giy phép làm vic ca h sẽ tiếp tc có hiu lc đến ngày hết hn ; các đơn xin DACA đã np trước ngày 5/9/17 s được x lý ; nhng ai hết hn din DACA trước ngày 5/3/18 có mt tháng đ xin giy làm vic 2 năm và nhng giy xin gia hn s được xem xét.
Nếu Quc hi không thông qua được mt lut nào bo v nhng người theo din DACA thì gn 300 ngàn người s bt đu mt tình trng hp l và đi mt vi nguy cơ trc xut trong năm 2018 và hơn 320 ngàn người na s b mt tình trng hp l trước tháng 8 năm 2019.
Nguyễn Lại
Nguồn : VOA, 07/09/2017