Liên Hiệp Quốc giảm ngân sách hoạt động duy trì hòa bình trên thế giới (RFI)

Sau nhiều tuần lễ thương lượng gay go, dưới sức ép của Hoa Kỳ, theo AFP, hôm qua, 28/06/2017, tại New York, giới ngoại giao Liên Hiệp Quốc đã đạt được đồng thuận về nguyên tắc cắt giảm 600 triệu đô la trong ngân sách dành cho các hoạt động duy trì hòa bình trên thế giới. Vào thứ Sáu tới, Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc sẽ bỏ phiếu thỏa thuận này.


Từ New York, thông tín viên Marie Bourreau tường trình :

« Hoa Kỳ coi việc giảm ngân sách dành cho các hoạt động duy trì hòa bình là một vấn đề nguyên tắc. Thế nhưng, trong số 600 triệu đô la tiết kiệm mà các bên đồng ý, thì có tới một phần ba là nhờ vào việc đóng cửa phái bộ Liên Hiệp Quốc tại Haiti vốn đã được dự trù từ lâu.

Giới ngoại giao trấn an là việc giảm ngân sách được đã được điều chỉnh và có tính đến những diễn tiến tích cực trong hoạt động duy trì hòa bình. Tuy nhiên, thỏa thuận giảm ngân sách sẽ gây ra những hậu quả nặng nề, ít nhất là đối với ba phái bộ : MONUSCO – Phái bộ Liên Hiệp Quốc tại Cộng Hòa Dân Chủ Congo mất 92 triệu đô la, MINUAD – Phái bộ của Liên Hiệp Quốc và Liên Hiệp Châu Phi tại Darfur bị giảm 60 triệu và phái bộ ở Nam Sudan phải tiết kiệm hơn 100 triệu. Quân số của hai phái bộ ở Darfur và Nam Sudan cũng sẽ giảm trong lúc tình hình an ninh vẫn bấp bênh.

Các nhà ngoại giao cho rằng việc cắt giảm ngân sách sẽ không ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của các phái bộ, nhưng theo giới chuyên gia, ngân sách giảm sẽ buộc phải lựa chọn các ưu tiên hành động và các phái bộ không thể thực hiện được toàn bộ các nhiệm vụ mình vì hiện nay họ đã phải hoạt động trong các điều kiện khó khăn
».

RFI