Tập đoàn TKV kinh doanh thua lỗ, nợ vượt 100 ngàn tỷ: Sao chỉ rút kinh nghiệm? (ĐS&PL)

Với khoản nợ hàng trăm nghìn tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm tới 478 tỷ đồng, thế nhưng trong báo cáo phản hồi của TKV gửi Bộ tài chính vẫn chưa làm rõ trách nhiệm lãnh đạo của Ban lãnh đạo cũng như các công ty con để thua lỗ mà chỉ là điệp khúc “rút kinh nghiệm”.
 
 
Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa có báo cáo gửi Bộ Tài chính về việc thực hiện kiến nghị của Thanh tra Bộ Tài chính và khẳng định sẽ rút kinh nghiệm trong hàng loạt các sai phạm được vạch ra trước đó.

Tại báo cáo phản hồi kết luận thanh tra Bộ Tài chính, TKV cho biết đã thực hiện và chỉ đạo các đơn vị thành viên thực hiện rà soát lại toàn bộ các khoản đầu tư tài chính dài hạn, tái cơ cấu các khoản đầu tư trên nguyên tắc đảm bảo an toàn vốn và hiệu quả và mở tài khoản riêng tại ngân hàng để theo dõi, hạch toán các quỹ tập trung.
 
Đặc biệt, TKV khẳng định “rút kinh nghiệm” trong loạt các dự án. Theo đó, TKV cho biết, sẽ thực hiện rút kinh nghiệm trong quá trình lập, thẩm định phê duyệt dự toán công trình chưa đúng dự toán (Công ty Than Quang Hanh, Công ty Than Khe Chàm, Công ty Than Mạo Khê).

Đồng thời, rút kinh nghiệm trong quá trình nghiệm thu quyết toán không đúng giá trị công trình (Công ty Than Quang Hanh, Than Khe Chàm, Tổng công ty Khoáng sản); Rút kinh nghiệm trong quá trình trích khấu hao tài sản cố định chưa đúng quy định do xác định thời gian trích khấu hao không đúng (Tổng công ty Khoáng sản, Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc); Rút kinh nghiệm trong công tác đối chiếu công nợ, nợ quá hạn.

TKV cũng khẳng định sẽ rút kinh nghiệm trong công tác hạch toán kế toán, rà soát và tính toán các khoản doanh thu, chi phí, lợi nhuận, các khoản thuế phải nộp (Tập đoàn, Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả, Công ty Kho vận Đá Bạc, Tổng công ty Công nghiệp Hoá chất mỏ, Tổng công ty Khoáng sản, Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc, Công ty Cổ phần Địa chất mỏ, Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc).

Ngoài ra, rút kinh nghiệm trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt dự toán công trình chưa đúng dự toán và đảm bảo thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành đối một số dự án như gói thầu số 6 san gạt mặt bằng của dự án đầu tư khai thác xuống sâu dưới 50m, gói thầu số 5 Dự án than Lép Mỹ, gói thầu số 120 dự án san nền mặt bằng kho than của mỏ Khe Chàm, dự án khai thác hầm lò của Than Mạo Khê.

Trước đó, báo cáo của thanh tra Bộ Tài chính công bố cho thấy, tình hình tài chính của TKV năm 2015 khá trầm trọng khi mà lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm 478 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả lên tới 100.343 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn là 37.609 tỷ đồng, nợ dài hạn lên tới 62.734 tỷ đồng.

Chính vì thế, ngay sau đó, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cũng có chỉ đạo TKV tiếp thu, xây dựng báo cáo tổng thể, đầy đủ và hoàn chỉnh về tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính, đầu tư, dòng tiền, cơ chế quản lý tập đoàn và các công ty con, quản trị; sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp đến thời điểm 31/12/2016; đánh giá kết quả, tồn tại, nguyên nhân, thực trạng tình hình của TKV và những giải pháp cơ bản nhất về quan điểm, định hướng tái cơ cấu; kiến nghị, đề xuất.

Với khoản nợ hàng trăm nghìn tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm tới 478 tỷ đồng, thế nhưng trong báo cáo phản hồi của TKV gửi Bộ tài chính vẫn chưa làm rõ trách nhiệm lãnh đạo của Ban lãnh đạo cũng như các công ty con để thua lỗ mà chỉ là điệp khúc “rút kinh nghiệm”.

Hoàng Hà