Một sở có 25 lãnh đạo nhưng chỉ có 18 nhân viên (Thanh Niên)

Ngày 14.4, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết qua công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2016, các cơ quan chức năng đã phát hiện 28 cơ quan, đơn vị để xảy ra sai phạm.
Trong đó, 14 đơn vị sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức; 10 đơn vị sai phạm về tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức; 4 đơn vị sai phạm trong việc bổ nhiệm, đề bạt cán bộ...

Đáng chú ý, Sở Tư pháp Thanh Hóa có tới 25 lãnh đạo cấp phòng trở lên nhưng chỉ có 18 công chức và người lao động. Một số đơn vị như Quỹ bảo trợ trẻ em có 1 cấp trưởng, 1 cấp phó, không có cấp trưởng phòng và phó phòng, không có nhân viên; Ban Nghiên cứu và biên soạn lịch sử có 1 cấp trưởng, 2 cấp phó nhưng không có nhân viên; Phòng Công chứng số 2 có 1 cấp trưởng, 1 cấp phó, không có nhân viên.

Minh Hải - Thanh Niên