Kính thông báo đến quí độc giả và thân hữu v/v đình bản Bán Nguyệt San Tổ Quốc (Tổ Quốc 242)

Những sáng lập viên của BNS Tổ Quốc như Nguyễn Hộ, Lê Hồng Hà, Trần Lâm, Phạm Quế Dương, Nguyễn Thanh Giang v.v. đã cùng với Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên lập tờ báo ‘chui’ này như một phương tiện truyền thông để trao đổi, khai triển và khuyến khích các nhận định chính trị thực tiễn, tự do của giới trí thức trong và ngoài nước, của những vị ‘lão thành cách mạng’ và của những người hằng quan tâm đến tương lai con người và đất nước Việt Nam. 


Thư tòa soạn.

Sau mười năm hoạt động từ số đầu tiên 001 ra mắt ngày 15/9/2006 đến số cuối cùng 242 phát hành ngày 15/1/2017 Ban Biên Tập Bán Nguyệt San báo Tổ Quốc quyết định đình bản. Chúng tôi không bị áp lực của bất cứ ai và cũng không ai có thể áp lực BNS Tổ Quốc phải đình bản. Chúng tôi tự lấy quyết định này vì xét lại tác động và tính hiệu năng của tờ báo sau mười năm góp mặt với giới truyền thông ngoài hệ thống của nhà cầm quyền CSVN.

Những sáng lập viên của BNS Tổ Quốc như Nguyễn Hộ, Lê Hồng Hà, Trần Lâm, Phạm Quế Dương, Nguyễn Thanh Giang v.v. đã cùng với Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên lập tờ báo ‘chui’ này như một phương tiện truyền thông để trao đổi, khai triển và khuyến khích các nhận định chính trị thực tiễn, tự do của giới trí thức trong và ngoài nước, của những vị ‘lão thành cách mạng’ và của những người hằng quan tâm đến tương lai con người và đất nước Việt Nam. 

Qua 241 số báo phát hành, BNS Tổ Quốc đã có sự đóng góp nhất định về mặt phương tiện truyền thông tự do chống lại guồng máy truyền thông nô dịch dùng sự dối trá, gian xảo bịp bợm của ban tuyên huấn cộng sản mà mục đích duy nhất là củng cố, bảo vệ một chế độ không còn lý do để tồn tại. Nhưng những phương tiện truyền thông đại chúng mới của thời đại và sự bất khả kháng của giới hạn đời người đã đưa đến những xét lại về hiệu năng truyền thông của BNS Tổ Quốc. Sự bùng nổ của cuộc cách mạng truyền thông điện tử đã khiến cho hiệu năng của các phương tiện truyền thống trở nên lỗi thời. 

Mặt khác, độc giả nhiều nhất của BNS Tổ Quốc là các nhà ‘lão thành cách mạng’, đã không bắt kịp với kỹ thuật sử dụng và lợi dụng sự tối ưu của truyền thông điện tử. Vì thế, trong thời gian qua BNS Tổ Quốc vẫn được một số cộng tác viên trong nước in ra giấy để gởi tới cho các vị này.

Hiệu năng của báo Tổ Quốc cũng bị hạn chế vì tuổi đời của các vị lão thành cách mạng cần được nghỉ ngơi, phần lớn không có chọn lựa nào khác. Dù xét lại trong day dứt lương tâm đã góp phần ‘xây dựng nên cỗ máy này’ nhưng các vị không còn sức lực để tiếp tục kêu gọi những người khác phải có một thái độ đúng đáp ứng lại nguyện vọng chính đáng của toàn dân. Đa số người tiên phong đã ra đi. Những người còn lại lẻ loi và luôn bị nhà cầm quyền đương thời, áp lực và quấy nhiễu. Mới đây nhất, tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, một trong những người sáng lập BNS Tổ Quốc và một trong những người dân chủ tiên phong, đã bị tai biến mạch máu não, khả năng đóng góp bị suy giảm và hy vọng phục hồi sức khỏe cũng rất khó khăn. Công tác phân phối báo Tổ Quốc bị ảnh hưởng nặng. 

Cuối cùng BBT Tổ Quốc xin gởi lời cám ơn chân thành đến các vị tổng biên tập, các cộng tác viên đã viết bài cho báo Tổ Quốc từ số đầu tiên đến nay, các phân phối viên báo Tổ Quốc và quý độc giả và thân hữu hằng mong đợi từng số báo được phát hành. Không có công sức đóng góp và sự hỗ trợ tinh thần bền bỉ của các vị đã không có báo Tổ Quốc.

Ban Biên Tập Bán Nguyệt San Tổ Quốc xin kính báo tự đình bản để chuyển cố gắng sang những hoạt động truyền thông phù hợp hơn trong cuộc đấu tranh cho một đất nước Việt Nam dân chủ, đa nguyên, hòa giải và hoà hợp trong cố gắng xây dựng một tương lai Việt Nam chung.

Kính chào tạm biệt và cảm tạ sự ủng hộ mà quí thân hữu đã dành cho BNS Tổ quốc trong mười năm qua.

                                                                                                                Ban Biên Tập BNS Tổ Quốc