Trung ương 7 : Những dấu hiệu tàn cuộc (Trần Đông A)

Hi ngh hai ngày rưỡi qua được gii phân tích Hà Nđánh giá là nht hơn c chung kết bóng đá SEA Games 32. Màn din cung đình v"tung cũ, kép cũ". Kết qu là "tp rác xung thm" (sweep it under the carpet) đ Đng tiếp tc trn kéo co chia chác li quyn trên thượng tng.


tutru2

Sau Hội nghị Trung ương 7 lần này, ai sẽ còn lại trong tứ trụ mới của Đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng ? Chủ tịch quốc hội và Chủ tịch nước là người của Đảng trưởng, chỉ còn Phạm Minh Chính, Thủ tướng chính phủ.

Hi ngh gia nhim k cĐảng cộng sản Việt Nam khóa 13 (Trung ương 7) din ra t 15/5 đến 17/5/2023. Phát biu bế mc, Tổng bí thư Nguyn Phú Trng đã yêu cu tiếp tđy mnh, làm tt hơn na công tác xây dng, chnh đĐng và h thng chính tr thc s trong sch, vng mnh , đc bit là h thng cơ quan lp pháp, hành pháp, tư pháp. Tổng bí thư vn riết ráo,kiên quyếđu tranh loi b nhng người sa vào tham nhũng, hư hng ; chng mi biu hin chy chc, chy quyn, cc bưái tuyn dng người nhà, người thân không đ tiêu chun... Nhưng sau hai ngày rưỡi, Tổng bí thư vn không, theo đđoán ca dư lun, "kiên quyết loi b" được Th tướng Phm Minh Chính sau khi đã có s tha hip ni b.

Trước k hp va qua, dư lun nói ti 3 "qu bom n chm:

i) Quyết tâm ca Tng bí thư đy Th tướng ra kh"T tr" liu có thành công ?

ii) S phđòn ca phe Th tướng  thông qua lá đơn (công khai) t giác Lê Minh Hưng, cánh tay phi ca Tổng bí thư  phát huy hiu qu đến mc nào ? và

iii) Ni tình lãnh đo Ba Đình sau Trung ương 7 ri s ra sao ?

Bài phát biu lúc tàn cuc k hp này cho thy, ban lãnh đo Ba Đình đã đđược tha hi"quét tp" toàn b rác rưởi ni b "xung dưới thm" đ tiếp tc chia chác li quyn. Nhưng qua khu khí ca Tổng bí thư, có th d đoán, Đng vn tiếp tc chun b khi tranh cho mt vòng đu mi, st máu và quyết lit hơn.

Câu chuyn Th tướng v vườn

Câu chuyông Trng muđông Chính v vườn không mi và cũng chng có gì gây sc. Không mi, vì trước Tết nguyêđán Quý Mão, tin đã cho hay là c ông Phúc lông Chính đđã ượép" đ viếđơn xin t chc, nhưng đơn công Phú"ưu tiên" xét trước. Hơn na Tng Trng cũng ph"dò đá qua sông", bi vì ly mt quyếđnh t thượng tng Ba Đình  đy mt trong nhng "yếu nhân" c"T tr" v vườ vào lúc năm cùng tháng tn như thế thì không th nói là "nhân văn" mà cũng chng th coi là "tình lý" chút nào.

Chng gây sc, vì cái gi là "nhân văn, tình lý" y chng qua là luđi"dân túy" ca Tng Trng khi mượn diđàn tiếp xúc c tri Hà Ni ngày 13/5/2023 đ đay nghiến nhng k đã "cao chy xa bay" đ li hu qu cho các bên liêđi :"Cán b, nht là khi có quyn, có chc d li dng đ chm mút, đó là nói nh, nói nng là ăn cp, ăn cướp ca dân. Cu kết vi nhau nhm tham nhũng, tiêu cc, hư hng, làm cho Đng mt uy tín, làm cho Nhà nước mt uy tín".Ông Trng còđe n"nhưng trn cũng không đượđâu. Ta s x vng mt và tòđã x vng mt ri""Khi anh (ch ?) không còn là công dân mà đã tr thành ti phm thì các nước không có quyn cha chp ". Tm ng"nhân văn, tình lý" này rõ ràng đã hướng vào Phm Minh Chính và Nguyn Thanh Nhàn, nếu nhng ai tng theo dõi bn tin t my t báo phn gián ca Israel cách đây hơn na năm.

Câu chuyn h b ông Chính ln này còn b kt bi kế hoch ca Th tướng Nht Bn Kishida Fumio đã mông Chính sang d Hi ngh G7 m rng và làm vic ti Nht Bn t ngày 19 đến 21/5. Ln gông Phúc trước Tếđã b mang tiếng, vì phm vào chuyđo lý ca người Vit, còn ln này là chuyn liên quan đến bang giao quc tế. Ln trước 30% trung ương b phiếng h ông Phú li. Ln này liu bao nhiêu phn trăm quyếđnh đông Chính ra đi ? Tổng bí thư còn tính tiếp, Nht Bn ch không phi là Indonesia ! Ông Phúc thăm Jakarta tháng trước thì tháng sau b tht sng.

Hơn na, đt nước hin nay đang l rõ tình trng kit quđâđâu cũng nghe các doanh nghip và người dân ca thán v khó khăn chng cht. N ca doanh nghip lên ti 240%, lãi sut tht (tr lm phát) lên ti 6% và mđây có gim nhưng cũng trên 3%, cho nên doanh nghip không tr n được, phi bán cho người nước ngoài là điu nguy him. Toàn b th chế lâm vào bn kèm theo nhng h ly ngoà"tm vi" cĐng. Chế đ ngày càng lung lay trước quc nn tham nhũng, tha hóa quyn lc mang tính h thng, người dân mt hết phương hướng và xã hi thì ri lon. Chng còn my ai tin vào câu bùa chú công Trng : "Đt nước ta chưa bao gi có được cơ đ, tim lc, v thế và uy tín quc tế như ngày nay".

Các cú "phđòn" có hiu quả ?

Ch riêng vic Tổng bí thư ngi xm trêđiu l đng, bám ghế sut ba nhim k, Tng Trng chính là sâu chúa trong by sâu, ăn vào lĩnh vc béo b nht là tham nhũng quyn bính. Tay chân b h thân tín nht công trc tiếp gom cđt lò như c Trưởng ban Ni chính Nguyn Bá Thanh là loi sâu gc vi bit phđđai, lăng m nguy nga đ s. Trùm Công an tay kiếm bo tàn cĐng thì ăn bò dát vàng giá hàng ngàđô. My ngày trướđây, báo chí "l phi" vô tình đưa hình nh Nguyn Văn Yên, Phó trưởng Ban Ni Chính,đeo đng h Patek Philippe World Time Mecca, giá tr hàng trăm ngàđô la , sau đó đã buc phi xóđi.

Mt ln na có th khng đnh, lđe nt ca Tng Trng khi tiếp xúc vi c tri v vic bà Nhàn trđâu cho thoát và câu nhn nh "tay đã nhúng chàm thì tt nht xin thôi" hn là thông đip gđến ngài Th tướng ch không ai khác. Đng thi nhng thông điđược nhđi nhc li nhiu ln ngay trước Hi ngh trung ương gia nhim k này và k hp th 7 ca Quc hi cũng là s đnh hướng công khai cho cáy viên trung ương và Đi biu quc hi thi hành đòn quyếđnh cui cùng là b phiếu tín nhim các thành viên B Chính tr và Ban Bí thư, các chc danh do Quc hi bu trong k hp ln này.

Trước mđe da sng còy, hin nhiên phe Th tướng không ngi yên "chu trn". Gn na năm nay,câu chuyn v H Mu Ngot , Tr lý ca Nguyn Phú Trng tng dy sóng trên mng xã hi. Sau đt giđ "domino" H Mu Ngot, cú "phđòn" tiếp theo trước thêm Trung ương 7 là đơn t cáo Chánh Văn phòng Trung ương Đng Lê Minh Hưng, cánh tay phi th hai ca Tng bí thư sau khi Ngo"rđài". Ti trng ca Hưng trong lá đơđược tp th cán b ca Ngân hàng Nhà nướđng tên cho thy s lũng đon ca nhóm lích được phe Tng bí thư "chng lưngcó sc tàn phá nn kinh tế nói chung và h thng các Ngân hàng c trong ln ngoài Nhà nước ghê gm như thế nào .

Nhưng cui cùng, liu Th tướng có thoát ni vòng vâđang giăng mc quanh ông ? Khuyếđim và trách nhim ca Phm Minh Chính trong vai trò điu hành chính ph thì cht chng như núi. Th tướng có đến 2 phó Th tướng b cách chc, hàng tá B trưởng, Ch tch UBND tnh b bt giam, k lut. Kinh tế đt nước ln bi, GDP gim thê thm, đđóng băng, có nguy cơ v bóng, tài chính tín dng bết bát Cng thêm nhng dính dáng cá nhân vi Nguyn Thanh Nhàn và các quan chc Qung Ninh mà chng cđang trong tay B trưởng Công an Tô Lâm , sau khi ông Lâm điu Thiếu tướng Đinh Văn Nơđào x"sân sau" công Chính. Cho nên, có th ln này, c Tng bí thư ln Th tướng cũng chưa th "bung hết chiêu". Theo gii quan sát trong nước, k c ông H Chí Minh có sng dy chc cũng khó có th dàn xếp ni b ri như canh h trong lúc này.

Hu Trung ương 7 r