20 năm sau sự kiện 9/11, liệu thế giới có an toàn hơn? - BBC News Tiếng Việt

Sai lầm lớn của nước Mỹ khi tham chiến vào các nước Iraq, Afghanistan là họ có tham vọng và quyết tâm xây dựng một chế độ dân chủ thực sự lúc ban đầu, nhưng càng về sau họ càng lúng túng không biết làm như thế nào để rồi đi đến thất vọng với chính lực lượng chính trị mà họ dựng lên. Bài học của Afghanistan là để xây dựng một quốc gia dân chủ nhất định phải có một dự án chính trị và tổ chức chính trị chuyên chở những giá trị đó. Người dân Afghanistan không hề hèn kém nhưng họ không có một lực lượng lãnh đạo chính trị thực sự. Kết quả là chỉ sau khi Hoa Kỳ rút quân đột ngột thì chế độ Kabul sụp đổ chóng vánh.

TS Vũ Quang Việt từ New York, nhà báo Phạm Trần từ Washington D.C. và nhà dân tộc học TS. Nguyễn Văn Huy từ Paris nhìn lại biến cố khủng bố 9/11 tròn 20 năm trước và thử đi tìm câu trả lời liệu thế giới hôm nay đã an toàn hơn?