Taliban chiếm Afghanistan : những lý giải thuận – nghịch

Ai đã làm mt Afghanistan ?

Phạm Phú Khải, VOA, 20/08/2021

S sp đ nhanh chóng ca chính quyn Afghanistan vào tun qua, ngoài s d trù hay tiên đoán ca mi bên, k c M và Taliban, nói lên điu gì ?

taliban1

Người dân Kabul tìm đường ra nước ngoài khi Taliban chiếm trn Afghanistan.

Ba điu, và cũng là nhng bài hc quan trng, cho M và mi quc gia trên thế gii.

Mt, xây dng đt nước, đc bit là nhà nước, không phi là mc tiêu có th đt được trong mt thế h, cho du được cường quc như M huy đng ngun lc di dào nht, ch đng sau Thế Chiến II. Đánh đ chiếm đóng, đi vi M, dường như là giai đon d dàng nht, t Iraq đến Afghanistan. Nhưng gi thì không h d. Gi được, và thay đi được, văn hóa, nht là văn hóa chính tr ca mt quc gia, t mt nhà nước Hi giáo cc đoan, sang mt chính quyn dân ch, li là mt th thách cc ln. Nó cn nhiu thi gian và thế h đ xây dng nn móng. Không có nn móng, tc văn hóa chính tr, và thiếu dân trí đ làm đim ta, thì nhng hiến pháp, pháp lut hay cơ chế/cu không th đng vng. 20 năm ti Afghanistan cũng không đ.

Vì thế mà biến c Afghanistan tun qua s thay đi sâu sc lên chính sách ngoi giao và quân s ca M trong thi gian ti. Bài hc tuy cay đng, nhưng không có bài hc sâu sc nào mà không phi tr giá quá đt.

Hai, mi quc gia phi t lc t cường, không th trông ch vào M hay bt c thế lc nào gii quyết cho vn đ ca nước mình. Qua s kin này,giáo sư Peter Jennings, giám đc Vin nghiên cu Chính sách Chiến Lược ca Úc, bin lun vào ngày 17 tháng 8 rng :

"Bài hc quan trng t Afghanistan cho các đng minh ca M là tt c chúng ta cn tăng cường kh năng quc phòng ca chính mình. Chúng ta không th cho rng M s luôn sn sàng bo v các li ích chiến lược ca chúng ta. M có th đưa ra nhng rào cn rt cao đi vi s can d ca mình vào các vn đ an ninh khu vc".

Nói cách khác, tiến sĩ Jennings cho rng mun M can d vào các vn đ an ninh khu vc ngày nay thì phi có điu kin, và rt cao.

Nhưng bài hc này đâu có gì mi. Tinh thn vng ngoi hay bài ngoi cc đoan nào thì cũng đau thương. Ngay c Taliban, qua mt vài điu t lãnh đo ca h trong my ngày qua, cũng cho thy rng h đã hiu mun tn ti thì h cũng không th bài M cc đoan như trước đây. Vi tính cách cá nhân thôi, khi mt người da vào ngoi cnh nhiu quá, thì không th ch đng cuc sng ca mình. Ngược li, khi mt người chưa có ni lc, nhưng khước t mi ngun sng t bên ngoài, thì làm sao có th phát trin và tn ti. Quc gia nào cũng là tp hp ca hàng triu đến hàng t nhng cá nhân như thế thôi. Sc mnh ca mt đt nước phi đến t s tng hp ca toàn th người dân trong nước đó, phi xây dng ni lc. Còn sc mnh bên ngoài ch yếu là phương tin, đòn by, h tr.

Tuy nhiên, quyết đnh rút quân ca M ti Afghanistan như trên s làm cho các đng minh ca M hin nay, và các quc gia ti Châu Á đang đi din vi mt nước Trung Quc hung hăng, s lo lng là liu M có can thip khi h b Trung Quc hiếp đáp hoc xâm lược hay không. Đài Loan chc hn là nước đang lo lng nht. Nhưng chính sách ca M ti Châu Á hoàn toàn khác vi chính sách ca M ti Trung Đông hin nay. Ít nht là mc đ ưu tiên, bi Trung Quc là mi đe da ln hơn mi đe da khng b ca M vào 20 năm trước.

Ba, trước khi đánh giá hay đ li cho ai, cũng nên tìm hiu tht k vn đ. Trong câu chuyn v Afghanistan, đ li cho M, cho Tng thng Biden, thì d. Nhưng vi mi vn đ, nếu đt mình vào đa v ca người khác, mình s gii quyết ra sao ?

Bài "Tt c chúng ta đu làm mt Afghanistan" (We All Lost Afghanistan) ca P. Michael McKinley, cu Đi s M ti Afghanistan t năm 2014 đến 2016, viết trên Foreign Affairs vào ngày 16 tháng 8, là đáng tham kho. McKinley bin lun rng nhng người đang phê bình v din biến ti Afghanistan trong nhng ngày qua thì cũng tng là kiến trúc sư ca các chính sách v Afghanistan trước đây.

McKinley trình bày nhng lp lun quan trng trong bài này mt cách tóm tt như sau. Mt, cho du đình tr quyết đnh rút quân khi Afghanistan mt hay hai năm na thì ông vn nghĩ nó không thay đi được gì trên mt trn thc tin ti Afghanistan. Hai, M đã đánh giá quá cao v kh năng thc s ca Lc lượng Quc phòng và An ninh Quc gia Afghanistan (ANDSF), và ca Taliban. Trên giy t, ngay c khi không có M ym tr thì ANDSF l ra phi có kh năng đ bo v các thành ph ln và các cơ s quân s quan trng, vì M đã b công hun luyn và trang b tt c nhng gì cn thiết trong 20 năm qua cho vic này. Tng thng Biden được gii tình báo M cho biết vào cui tháng 3 năm nay rng, Taliban có th chiếm phn ln nước này trong hai đến ba năm ti, ch không phi trong vài tun. Ngoài ra, phn ln các báo cáo t B Quc phòng đến quc hi M mi 6 tháng, t năm 2009 đến 2016, đu kết lun rng trong tng s 352,000 quân nhân Afghanistan thì phn ln đã được tuyn m. Ch có báo cáo năm 2017 và 2019 thì hơi quan ngi, vì hàng chc ngàn l ính ma đã không còn nm trong danh sách quân nhân. Báo cáo năm 2020 cho biết ch còn 298,000 quân nhân ANDSF lãnh lương, nghĩa là vn đ lính ma vn din ra. Ba, trong cuc phng vn cu Ch tch Hi đng Tham mưu trưởng Liên quân Mike Mullen tun qua, Mullen cho biết ông phn đi li ý kiến kéo dài s gia tăng quân đi Hoa K trong năm 2011 bi vì "nếu chúng ta không có tiến b đáng k hoc cho thy tiến b đáng k trong sut 18 tháng hoc lâu hơn, thì chúng ta đã có chiến lược sai lm và chúng ta thc s cn phi điu chnh li". Tuy nhiên, cho đến khi quyết đnh rút quân thì đáng tiếc là vic hiu chun li như vy đã không bao gi xy ra. Bn, Mckinley cũng cho biết : quân nhân Afghanistan có nhiu tháng tri không lãnh lương và không được trang b đy đ đ t v ; lãnh đo và tướng lãnh Afghanistan đã tht bi hoàn toàn trong vic chiếm được lòng trung thành ca h cho quc gia ; các lãnh chúa Afghanistan không đóng vai trò gì đáng k trong vic điu binh, như đã thy trong vài tun qua, mà li là cha ca tham nhũng. M cũng trông cy nhiu vào Pakistan nhưng h cũng đi nước c đôi : dung cha nhóm khng b Al-Qaeda. Năm, nhng khi người M nào can thip vào nn chính tr ca Afghanistan vi mc tiêu gi vng con đường dân ch hóa ca Afghanistan thì li b phn tác dng, b gii chính tr Afghanistan xem người đó như k thù. Sáu, s thng nht chính tr ti Afghanistan tht là mng manh : căng thng quyn lc gia vùng và th đô Kabul ; gia người Pashtuns và các sc tc thiu s Tajiks, Hazaras, and Uzbeks. Các tng thng Afghanistan t Karzai đến Ghani gii quyết xung đt bng mt h thng chiến li phm hơn là thúc đy mt tm nhìn quc gia chung. Khi M can thip đ xác đnh, thm chí la chn, các nhà lãnh đo trong các b chính ph, h thành công nhưng đng thi cái giá phi tr là làm suy yếu tính đc lp và hp pháp ca chính ph Afghanistan. By, M đánh giá thp, và hiu lm, kh năng ca Taliban, nht là kh năng thay đi ca h. Theo Benjamin Jensen trên Altanlic Council thì lc lượngca Taliban gm khong 80,000 quân, nhưng h có nhiu kh năng dùng mng xã hi hơn súng AK-47. Taliban hiu rõ rng cuc hòa đàmt i Doha vào tháng 2 năm 2020 là đ M rút quân khi Afghanistan trong trt t. H hiu rõ và li dng tình hung đó. Điu này tht ging mc tiêu ca M trong Hip đnh Paris năm 1973 đi vi cuc chiến Vit Nam.

Cái giá phi tr cho cuc chiến chng khng b ti Afghanistan là quá đt. Theo Mckiney thì 1 ngàn t đô la, 2400 mng sng, 20,000 thương tích. Nếu b đi thì mt hết, như đã thy. Nếu li thì đến bao lâu, tn kém bao nhiêu na, đ đt mc đích gì ?

Vi nhng gì cu đi s McKinley trình bày v nhng din biến ti Afghanistan trong 20 năm qua, thì dù là Dân ch hay Cng hòa, Trump hay Biden, hay bt c ai trong vai trò lãnh đo, thì cũng phi đi đến quyết đnh là phi chm dt vai trò ca M ti Afghanistan thôi, ngay c khi biết rng rt có th Taliban s tr li.

Rõ ràng M và đng minh dù đã c gng hết sc nhưng vn không giúp được cho chính quyn và người dân Afghanistan vng mnh, tc Empower h, trong 20 năm qua. Quyết đnh rút quân hoàn toàn, vào ngày n đnh 11 tháng 9 năm 2021 ca Tng thng Joe Biden, cũng ch là tiếp tc quyết đnh ca chính quyn cu Tng thng Donald Trump. Nhưng cung cách rút quân này đã đưa đến hn lon không ai lường được. Tuy chính quyn Biden phi chu trách nhim phn nào v điu này nhưng nó cũng ch là "nhân qu" ca chính sách toàn din v Afghanistan sut 20 năm qua : t "Khi đng minh nhy vào" năm 2001 đến "Khi đng minh tháo chy" năm 2021. Bn nhim k tng thng M, vi 2442 lính M và 992 t đô la, theot Fortune, chưa k bao tn thương và tn tht khác. Đ so sánh, chiến tranh Vit Nam tn M 851 t đô la, Iraq 817 t, Thế Chiến I 314 t, và Thế Chiến II 5100 t. Tc phí tn cho chiến tranh và bo v Afghanistan đng nhì, ch sau Thế Chiến II.

Tóm li, đ li thì tht d. Hc được bài hc t tht bi mi là điu khó. Nhng người hc được thì tiến mãi thôi. Đi vi Mckinley, ông hy vng người M không b cun vào mt cuc tranh lun gay gt v "Ai đã làm mt Afghanistan", nhưng nếu làm vy, thì hãy tha nhn rng đó là tt c chúng ta.

Phạm Phú Khải

Nguồn : VOA, 20/08/2021

*********************

Kabul khác Sài Gòn

Ngô Nhân Dụng, VOA, 20/08/2021

Có người coi v trit thoái hn lon Kabul năm 2021 là "Sài Gòn ca Biden". Người Vit nào đã sng qua thi chiến, hoc hc lch s, thì biết dù s phn tương đng, Sài Gòn rt khác Kabul.

kabul2

Hình nh trc thăng ca quân đi M ngày Sài Gòn tht th (trái) và ti Kabul khi b Taliban chiếm li, được B trưởng Nhân quyn Pakistan, Shireen Mazari, chia s trên Twitter.

Trước hết, cuc chiến ch xy ra ti Afghanistan sau khi M tn công tìm bt Osama bin Laden, tr thù v khng b 11 tháng 9 ti New York. Al Qaeda tan v và 10 năm sau, bin Laden chết, quân M vn li cho nên dính líu mãi.

Cuc ni chiến hai min Nam - Bc Vit Nam đã xy ra trước khi quân M ti. Có th đã bt đu t nhng cuc "quc cng phân tranh" thi 1940. Năm 1954 Bc Vit đã đ li binh sĩ, cán b và vũ khí đ chun b chiến tranh. Năm 1959 Cng sn bt đu đưa quân vào min Nam phát đng cuc chiến. Năm 1965 quân M đ b vào cu vì min Nam có th mt vào tay Bc Vit.

Tuy hai cuc chiến khác v nhiu mt, nhưng khi khi đu và khi chm dt cũng có phn tương t.

Th nht, M bước vào hai cuc chiến đu vì tình hình thế gii. Afghanistan cũng như Iraq, mun ngăn chn phong trào khng b ca tín đ Hi Giáo cc đoan. Ti Vit Nam, M ng h Vit Nam Cng Hòa là đ ngăn làn sóng bành trướng chế đ cng sn ca Liên Xô và Trung Cng. M thay đi mc tiêu khi biết có th hp tác vi Trung Cng đ chng Liên Xô.

Th nhì, hai cuc chiến tranh đu kết thúc khi nước M tuyên b rút lui, khiến cho các đi th quyết chiến hơn ; các đng minh ca M thì yếu thế. M đã ký hip đnh Paris năm 1973 và sau đó rút v hết. Afghanistan M ký kết riêng vi quân Taliban ti Doha vào tháng Hai, 2020, ha rút quân vào ngày 1 tháng Năm 2021.

Nhưng Vit Nam và Afghanistan khác bit trên rt nhiu đim.

Tương quan lc lượng các phe tham chiến rt khác. Khi cuc chiến chm dt, quân Taliban còn yếu ; vũ khí thua kém, ch có 200,000 so vi 300,000 quân chính ph. Vit Nam thì ngược li, quân Bc Vit được tiếp vin nhiu hơn, vi vũ khí mnh hơn, vn được Nga, Trung Quc tiếp vin ; trong khi min Nam b M ct vin tr. Cũng vì quân Taliban không mnh cho nên dân Afghanistan nhiu thành ph đã biu tình phn đi, trương c chính ph, xé c Taliban. Ngược li, người dân min Nam không th biu tình chng đi đám quân chiếm đóng.

Các trn chiến sau cùng cũng dài ngn khác nhau. Quân Taliban bt đu tn công quân chính ph, trong mt tun l chiếm được Kabul. Cng sn Vit Nam mt gn mt năm k t lúc đánh chiếm Phước Long, năm 1974. Ban Mê Thut b tn công ngày 10 tháng Ba năm 1975 ; đến ngày 30 tháng Tư Sài Gòn mi mt. Quân đi và cnh sát ca chính ph Ashraf Ghani tan rã, đu hàng. Quân lc Vit Nam Cng Hòa đã chiến đu ti cùng, cho ti khi nghe lnh buông súng ; nhiu người t sát, t người lính ti các v tướng, tá trong quân đi và cnh sát.

Quân đi và cnh sát Vit Nam Cng Hòa chiến đu mnh hơn vì min Nam là mt quc gia có các đnh chế khá lâu dài, có nn nếp chc chn hơn chính quyn Kabul. Các gung máy hành chánh, tư pháp, tin t, được thiết lp t trước, mt quân đi có th thng, đã thng nht ch huy hơn 20 năm. Gung máy nhà nước Afghanistan chưa thành hình. Các th lãnh các sc tc đa phương vi quân sĩ ca h liên kết, tha hip, đ nhn vin tr M, ch vì h đu chng Taliban.

Tuy c hai cuc chiến tranh đu mang tính cht quc tế nhưng Taliban chiến đu l loi trong khi Vit Cng được c thế gii cng sn ng h. Trong sut cuc chiến, min Bc đưa người vào tiếp vin liên tc cho quân cng sn trong Nam, còn quân Taliban không có mt "hu phương ln" nào nuôi dưỡng. Quân Taliban cũng có quân tình nguyn Hi Giáo t các nước Turmenistan, Uzbekistan và Kajikistan, c người Yughur t Tân Cương đến, nhưng không quá my ngàn người. Ch có mt đim tương đng là quân Taliban cũng có nơi trú n an toàn Pakistan, ging như Vit Cng có th s dng hai x Campuchia và Lào.

Vic kết thúc cuc chiến Afghanistan khác hn, vì trong nước M không ni lên mt phong trào phn chiến như thi 1965, 70 chng chiến tranh Vit Nam. Hu như người M đã quên cuc chiến Afghanistan. Trước đây na thế k, nước M vn còn chế đ quân dch, các thanh niên đu có th phi đi lính. Bây gi quân đi hoàn toàn tình nguyn. Hơn na, s người M tham d cuc chiến rt nh, không phi gia đình người M nào cũng quen biết gia đình mt người lính chết Afghanistan.

S người M thit mng tng cng khong 4,100 người. Dưới 2,400 binh sĩ t vong, trong đó hơn 1,850 chết trn, 1,720 người làm vic cho các "nhà thu" phc v cuc chiến. Năm ngoái, có ngày người M chết vì Covid-19 nhiu hơn. Khi Tng thng Biden nhm chc nước M ch còn 6,000 quân đóng ba nước Iraq, Afghanistan và Syria, đ li hơn 2,000 binh sĩ bo v chính quyn Kabul, không bng s quân bo v tr s quc hi M bây gi.

Cho nên, không có lý do cp thiết nào đ M phi rút quân, nht là li tháo lui nhanh chóng, vi vàng. Tng thng Biden nói rng ông mun tp trung vào vic đi phó vi Trung Cng cho nên rút quân t Afghanistan v nước. Nhưng bây gi Trung Cng đang vui mng vì nước M mt uy tín khp thế gii.

Ông Biden chn ngày 11 tháng Chín là hn chót rút quân, đ nhc nh v khng b 11 tháng 9, lý do nước M đánh Afghanistan. Nhưng đến ngày đó, nhng người Hi Giáo cc đoan có th thy, sau khi chết 10 năm, Osama bin Laden đã đt được mc đích ca v cướp máy bay đánh M năm 2001.

Mc đích ca Osama bin Laden là mun người Hi Giáo đng s M ! Cho thế gii Hi Giáo thy nước M không bt kh xâm phm ! Bây gi, nhiu người Hi Giáo tin bin Laden hơn. Ngược li, các mc tiêu ca nước M, như thành lp mt chế đ t do dân ch Kabul, hay lp mt vòng đai chng Hi Giáo quá khích Trung Đông, đu không đt được.

Mt đim khác bit gia Sài Gòn và Afghanistan là khi chiến tranh chm dt, Cng sn Vit Nam yếu đi, ri càng ngày càng l thuc Trung Cng, sau cùng phi tìm đường thân thin vi M. Nhưng chế đ Taliban thì s mnh hơn trước.

Trước khi M tn công, Taliban b cô lp vi c thế gii, ch được hai nước công nhn là Pakistan và Á Rp Saudi, quê hương ca bin Laden. Dù Taliban nm quyn ti Kabul t năm 1996 nhưng các sc tc vn chng đi, như dân Hi Giáo Shia vùng Herat, dân gc Uzbeck trong Liên Minh Min Bc, các sc tc min Đông t lp.

Sau cuc chiến 20 năm, chế đ Taliban mnh hơn nhiu. Các phe chng đi đã đu hàng hoc b chy, nếu mun cũng phi nhiu năm mi hy vng phc hưng. Các nước Nga, Trung Quc, Iran đu t ý thân thin vi chính quyn Taliban mi trước khi Kabul tht th.

Cui cùng, bn đi tng thng M ch làm được mt vic : Tr thù cho 3,000 người M nn nhân ca Osama bin Laden. Ai đánh nước M s b giết ; đó cũng là mt truyn thng. Trong Đi chiến Th Hai, quân đi M được lnh lùng bng được Đô đc Isoroku Yamamoto, người ch huy cuc tn công Pearl Harbor. Tháng Tư năm 1943, tình báo quân đi M bt được mt mt thư ca Nht Bn, gii mã được l trình mt chuyến bay ca Yamamoto trong Thái Bình Dương. Ngày 18, mt phi đi 16 máy bay P-38s M chn đón, bn h chiếc máy bay T1-323 ca Đô đc Yamamoto trên không phn đo Bougainville.

Giết k ch mưu v 11 tháng 9 cũng là mt cách đe da nhng người còn toan tính khng b nước M. Liu thành tích trên có ngăn chn được các nhóm Hi Giáo cc đoan chng M hay không ? Nhng người cung tín thường không s mà có khi li đi tìm cái chết đ được phong thánh.

Ngô Nhân Dụng

Nguồn : VOA, 20/08/2021

********************

Afghanistan : Joe Biden chu trách nhim

Ngô Nhân Dụng, VOA, 18/08/2021

C thế gii chng kiến mt chính quyn do nước M dng lên và h tr trong gn 20 năm bng tan thành mây khói. Tòa đi s M chy khi Kabul trong mt ngày, đ li 5,000 quân sĩ gi phi trường, vì 40,000 người M còn kt li Afghanistan.

taliban3

Tổng thống Joe Biden đc din văn v tình hình Afghanistan ti Tòa Bch c, 16 tháng Tám.

Ba đi tng thng M sa ly Afghanistan. Tng thng Donald Trump đã ha s rút quân t khi tranh c năm 2016 ; năm ngoái ông tuyên b s thc hin trong năm nay. Tng thng Joe Biden t bin h rng quyết đnh rút quân là do ông Donald Trump đưa ra, ông ch tiếp tc tiến hành ! Nhưng ông Biden hoàn toàn chu trách nhim đ din ra cnh tượng tan rã hn lon nhc nhã my tun l va qua.

Ông Biden, cũng như các v tng thng trước, không tìm hiu lch s, tôn giáo, xã hi Afghanistan. H sng vi o tưởng mt lc lượng 300,000 quân chính ph Kabul. Tht ra, đó không phi là mt "quân đi" mà ch là tp hp lng lo các đám quân ca các lãnh chúa đa phương, tt c được quân đi M cung cp vũ khí, lương thc, được máy bay ym tr, hoàn toàn ph thuc vũ khí và tin lương do M cung cp. Các cơ quan tình báo M không cho gii lãnh đo dân s biết tinh thn chiến đu ca quân Taliban và quân chính ph khác nhau thế nào, không tiên đoán được tình trng suy sp nhanh chóng khi quân M bt đu rút.

Quân Taliban chiến thng, trước hết vì h sn sàng chết đ xây dng mt quc gia Hi Giáo thun thành. Người lính cũng chiến đu hăng hái khi biết phe mình s thng. Khi chính ph M đàm phán riêng, còn yêu cu Taliban đng tn công quân M trong thi gian đang nói chuyn, thì ai cũng biết nước M ch mun chun b rút đi. Năm 1970 Vit Cng cũng nghĩ như thế khi Kissinger bí mt gp Lê Đc Th Paris mà Vit Nam Cng Hòa không được d.

Tng thng Donald Trump tng có ý đnh mi người lãnh đo Taliban ti Camp David, b ý đó vì mt quân nhân M chết Kabul trong mt v đánh bom khng b. Năm ngoái, ông còn xác đnh quân M s rút đi vào tháng Năm, 2021. Đó là nhng du hiu rõ ràng đ quân Taliban thy h ch cn ch ngày quân M rút. Điu kin quan trng nht ông Trump đưa ra là quân Taliban ngưng tn công trc tiếp quân đi M. Taliban vn gi li ha đó đến bây gi, đ chng t h theo ch trương mi, không gây thù đch và không quá khích.

Còn nhng người lính "ca chính ph Kabul" thì biết rng sau khi M rút h s không được tiếp tế súng đn, không còn được tình báo M đưa tin tc do v tinh nhân to cung cp, nht là không còn máy bay M ym tr na. H t hi : Thế nào cũng thua, ti sao mình phi là người chết sau cùng ? Chết cho ai ?

Binh pháp Tôn T nói, công thành không bng công lương ; công lương không bng công tâm. Lãnh đo Taliban đánh vào tâm lý đó, thương thuyết trc tiếp vi các đa phương, cht chân Kabul.

Bn thành ph ln b Taliban chiếm trong hai ngày là hình nh tiêu biu.

Ti thành ph Herat, th lãnh Ismail Khan ca nhng người theo giáo phái Shia đã vùng lên đui quân Taliban đi ngay năm 2001. Ông ta kêu gi đi th hãy n hòa" trước khi đu hàng đ lính ca mình không chết trong tuyt vng. Ti Kandahar, thành ph ln th nhì sau th đô, đã chiến đu dũng mãnh trong tun l trước nh còn máy bay M ym tr ; sau cùng cũng đu hàng. Người th lãnh đng "trao quyn" cho đi th đ chp hình. Hai bên đu t hào cùng thuc sc tc Pashtun mnh nht trong nước Afghanistan. Sau đó, quân Taliban chiếm thành ph Jalalabad không cn n súng sau khi các "trưởng lão" trong b lc đi thương thuyết. C đim quan trng nht min Bc, Mazar-i-Sharif, vn là mt trung tâm đi nghch vi Taliban ngay t h chưa chiếm được Kabul năm 1996. Rashid Dostum, th lãnh sc dân Uzbek, được phong làm phó tng thng sau năm 2001, được chia phn vin tr M cho lãnh đa ca mình. Ngày 14 tháng 8, Dostum cùng hàng ngàn binh sĩ chy sang láng ging Uzbekistan. Cũng là thượng sách đ bo v các thuc h trung thành.

Đó ch là nhng hình nh tiêu biu cui cùng ca cuc chiến Afghanistan. Nhưng mm mng tht bi ca M đã bt đu t 19 năm trước.

Caspar Weinberge, b trưởng Quc Phòng thi Tng thng Reagan tng đ ngh : Nước M ch d mt cuc chiến tranh khi cn bo v các quyn li sinh t. Th hai, phi xác đnh rõ con đường nào đ chiến thng. Đưa quân vào Afghanistan, my đi tng thng M đã quên li khuyến cáo này.

Tng thng George W.Bush tiến quân vào Afghanistan năm 2001, ông nêu mt mc tiêu quan trng và rõ ràng. Nhưng, sau khi thng trn năm 2001, Tng thng Bush còn đt ra hai mc tiêu mi.

Mc tiêu đu tiên nhm tìm bt Osama bin Laden, đ trng pht nhng người ch mưu v khng b 11 tháng 9 làm 3,000 người M New York thit mng. Chính quyn Taliban b đánh bt ra khi Kabul nhanh chóng vì các b lc khp nước cùng ni lên t lp. Trong ba tháng Al Qaeda tan rã, đám tàn binh n np trong min núi Hindu Kush, biên thùy vi Pakistan. Quân M không th đi tìm bin Laden trong vùng hoang dã đó ; nhưng trong năm 2002 có th rút quân v, đ li các đi bit kích tiếp tc tìm bt bin Laden ; và vin tr cho chính quyn Afghanistan mi.

Qua thi Tng thng Barack Obama, bin Laden b giết năm 2011, ti Abbottabad, Pakistan, nơi ln trn cùng ba trong s 4 bà v. Lúc đó, chính ph M cũng có th tuyên b đã đt mc tiêu ban đu, và rút quân v. Nhưng chính ông Obama vn theo con đường ca ông Bush ; đưa thêm 30,000 quân qua Afghanistan, nâng s quân M lên 140,000 ông Biden là phó tng thng lúc đó, chng quyết đnh này nhưng b bác.

Mc tiêu s 2 ca Tng thng Bush là : Ngăn chn các t chc khng b Hi Giáo quá khích. Mt trn đã m rng ra ngoài mt quc gia, thành quc tế, áp dng cho c vùng Trung Đông. Nhưng không th ước tính đến bao gi các phong trào Hi Giáo chng M mi chm dt. Quân M còn đóng Afghanistan và Iraq có th làm nhiu người chng M hơn. Nhiu thanh niên Hi Giáo đã theo bin Laden ch vì h ghét cnh tượng quân M đóng trong các nước Saudi và Kuwait. Khó xác đnh được các tiêu chun như thế nào thì coi là đt được mc tiêu s 2 này ! Cho nên, cũng không biết bao gi thì thành công.

Mc tiêu s 3 ca ông Bush đ ra còn nuôi tham vng cao hơn : M s xây dng mt quc gia Afghanistan t do dân ch theo khuôn mu Tây phương. Mc tiêu này là trường cu, có th thành mt cuc chiến "bt tn". Vì vy quân M li Afghanistan trong 19 năm, nơi vn được gi là "M chôn các đế quc". Thi gian M x đó dài gp hai ln quân Nga, và cũng lâu hơn thi gian quân Anh hai ln, 1839 đến 1842 ri t 1878 đến 1880.

My năm gn đây hu như dân M đã quên cuc chiến tranh Afghanistan. Ch còn hơn 2 ngàn quân M đó, mt phn ba tng s 6,000 quân Afghanistan, Iraq và Syria. Không có mt phong trào phn chiến đòi chính ph M phi rút quân v. Các nhà chính tr t ý quyết đnh trong khi các tướng lãnh không mun.

Ông Joe Biden tuyên b thi hn rút quân mà không biết chun b rút quân như thế nào. Ông không biết trong chiến tranh hành đng rút lui bao gi cũng nguy him hơn vic tn công.

Bt c mt v tướng ch huy nào, khi được lnh cp trên bo phi rút quân, cũng phi chun b rt k lưỡng. Bây gi ông Biden trút ti lên gii lãnh đo Afghanistan, đa phương thì đu hàng, trung ương thì b chy. Tình báo quân đi M và CIA nếu được hi v hu qu, thì h đã báo đng cnh tan hàng thế nào cũng xy ra hay khi M b cuc.

nước M, gii quân nhân phi làm theo quyết đnh chiến lược ca các nhà chính tr dân c. Nhưng trong chiến tranh thì các nhà chính tr phi tham kho ý kiến chiến thut ca các tướng lãnh. Trước khi tuyên b rút quân, đáng l ông Biden phi m mt cuc hp cùng nghiên cu các vn đ chiến thut : Khi nào thì rút bt bao nhiêu quân ? Ym tr chính ph Kabul và quân đi ca h như thế nào trước và sau khi rút quân M. Có th kéo dài trong mt, hai năm hay không ? Có mt kế hoch c th ri lng l thc hin trước khi công b cho bên đch nghe.

Ông Joe Biden không làm như vy. Vì không biết mà cũng không tìm hi ý kiến cho đy đ trước khi quyết đnh. Ông coi thường quân Taliban cũng ging như Tng thng Trump coi thường bnh dch Covid. Ông b qua ý kiến các chuyên viên quân s, cũng như ông Trump coi thường các chuyên gia v bnh dch. Ông Biden s gánh hu qu.

Ngô Nhân Dụng

Nguồn : VOA, 18/08/2021