Chính Trị Mỹ, Đảo Chính Tại Miến Điện, Và Đại Hội 13 Của Đảng CSVN - Hoàng Bách Channel

Chương trình thảo luận hàng tuần giữa ông Nguyễn Gia Kiểng, ông Đinh Xuân Quân và ông Hoàng Bách. Chủ đề lần này:

  • Diễn biến chính trị Mỹ dưới nhiệm kỳ tân tổng thống Joe Biden.
  • Đảo chính quân sự tại Miến Điện.
  • Tình hình của đảng CSVN sau đại hội 13.