Hội Luận Ông Nguyễn Gia Kiểng Và Ông Đinh Xuân Quân: Trump Và Biden Sẽ Tranh Luận Những Gì Vào 29/9?

Giới thiệu đến độc giả cuộc thảo luận diễn ra vào thứ tư hàng tuần giữa ông Nguyễn Gia Kiểng và ông Đinh Xuân Quân, được thực hiện trên kênh Hoàng Bách Channel: