Trường chuyên, lớp chọn và giáo dục toàn diện ở Việt Nam

Muốn thay đổi triết lý giáo dục thì trước tiên cần phải thay đổi tư tưởng của một dân tộc và loại bỏ chế độc độc tài trước hết. Chế độ CSVN hiện tại không tôn trọng quyền con người, không xem người dân là đối tượng phục vụ. Nó chỉ đơn thuần là một chế độ tài cướp bóc, cai trị người dân như một lực lượng chiếm đóng. Làm sao có thể cải cách trên một cái nền đã sai, đã chống văn minh ngay từ đầu?

Khi chọn trường cho con, bn nghĩ thế nào là mt ngôi trường tt ? Đâu là tiêu chun đ giúp bn đánh giá mt ngôi trường hay mt nn giáo dc là tt ?

chuyen1
Trong một lp hc ti Vit Nam. Thy giáo là nhà giáo dc ni tiếng, Phm Toàn. Hình minh ha.

Câu hỏi nghe có v đơn gin nhưng rt nhiu khi người được hi đã không biết phi tr li thế nào cho thỏa đáng. Nhiều người cho rng mt ngôi trường tt là mt ngôi trường mà các hc sinh đó đt đim tht cao trong các kỳ thi. Đim s ca các môn Toán, Anh, Lý, Sinh v.v được coi như mt tng hp cho tiêu chun đ đánh giá mt ngôi trường hay mt nn giáo dục là tốt hay không. các ngôi trường đó, cm xúc ca hc sinh cũng như sc kho tâm sinh lý ca các em ch có mt ch đng rt khiêm tn trong bng tiêu chí cn phi đt được này. Nhng người khác có th không coi trng đim s, nhưng có l không có s chn la nào khác và cũng không th chn đi ngược dòng vi đa s nên c gi con đến trường là được.

Sau 1975, việc làm sao đ ‘ăn no mc m’ là quan trng hàng đu. Ngày nay, nhu cu đó đã nâng lên thành ‘ăn ngon mc đp’. Nhu cu v giáo dc cũng thế, sau chiến tranh, vic làm thế nào đ con cái được đến trường là n. Xu hướng này cũng đã có nhiu thay đi trong nhng năm gn đây ti Vit Nam. Trong các gia đình tr vi c ba và m đu đi làm, các gia đình này cũng ch dng li 2 -3 con, các ph huynh đã không chỉ mun con mình hc biết các môn học chính mà thôi, nhưng còn mun bù đp nhiu hơn cho con cái ca mình nhng gì mà bn thân h đã không có được khi còn ngi trên ghế nhà trường. H bù đp bng cách tìm kiếm các khóa hc, lp hc bi dưỡng thêm khả năng tiếng Anh và các k năng khác cho con ti các lp hc ngoi khoá.

Vit Nam, các trường tư đang có xu hướng m ra các lp ngoi khóa vào cui ngày hoc cui tun. Các trường công thì cũng rp ràng ln lượt thêm các môn hc được cho là không thuc vào hàng quan trọng nht nhưng li là các môn đáp ng đòi hi mang tính thi thượng ca các ph huynh hc sinh. Các lp ngoi khóa như lp Anh ng, ngh thut hi ho, âm nhc, đi tham quan nhà vườn, và gn đây thì tham gia các lp dy đc sách, mua th thành viên cho con tại các thư vin tư nhân, cũng như tham gia các lp dy v k năng sng. Các khóa hc hay lp hc này tr thành mt ngành kinh doanh đang n r ti Vit Nam.

Cả hai xu hướng, mt là tp trung ti đa vào các môn khoa hc t nhiên, hai là tp trung đầu tư cho mt mng kinh doanh mi mang tính bù đp cho s thiếu ht ca giáo dc, đu đang b qua mc tiêu nn tng ca giáo dc. Điu này đã và tiếp tc là rào cn cho s ci cách và phát trin giáo dc ti Vit Nam hin nay. Mc dù đã có rt nhiu hô hào cho các cuộc ci cách giáo dc, nhưng vic dùng phương pháp mi đ thc hin mt triết lý giáo dc cũ thì cũng ging như là ‘bình mi rượu cũ’, đưa đến vic c bình và rượu đu không th s dng được. Tiếp tc ging dy và áp dng phương pháp ging dạy như đã tng, ri thêm vào các môn hc mi không th là câu tr li cho vic ci cách giáo dc Vit Nam.

John Dewey là một triết gia và cũng là mt nhà ci cách giáo dc ca M (1859 - 1952). Ông là người đã to ra s nh hưởng vô cùng to ln đi vi sự canh tân giáo dc có h thng M. Tư tưởng triết hc và giáo dc ca ông đã ph biến và bao trùm trên c bình din giáo dc, xã hi và chính tr trong nước và quc tế. Khi nói v mc tiêu nn tng ca giáo dc, ông cho rng "Giáo dục không phi là để chuẩn b cho cuc sng ; giáo dc chính là cuc sng". Với quan đim này, John Dewey quan nim rng giáo dc cn phi được quan tâm mt cách thiết thc da trên cơ s cuc sng ca mt con người như mt s toàn th (whole child education) và vi tt c s tương tác ca nó vi thế gii xung quanh.

Trong Điều 2 ca Lut Giáo Dc năm 2019 ca Vit Nam cũng tiếp tc nhắc li mc tiêu giáo dc là "nhằm phát trin toàn din con người Vit Nam có đo đc, tri thc, văn hóa, sc khe, thm m và ngh nghip ; có phẩm chất, năng lc và ý thc công dân ; có lòng yêu nước, tinh thn dân tc, trung thành vi lý tưởng đc lp dân tc và ch nghĩa xã hi ; phát huy tim năng, kh năng sáng to ca mi cá nhân ; nâng cao dân trí, phát trin ngun nhân lc, bi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cu ca s nghip xây dng, bo v T quc và hi nhp quc tế". Tất c khon lut này đu cho thy vic giáo dc con người trong tính toàn th đó là điu ti quan trng. Thế nhưng vic thc hành nó thì là c mt chng đường dài cam go cho tt cả nhng người đang làm công tác giáo dc ti Vit Nam.
Khi đang còn ngồi ging đường đi hc, năm 1994, tôi đã được nghe nói đến phương pháp ging dy ly hc trò làm trung tâm cùng vi cm tdạy tích h(Integrated Learning). Phải nói là vào thi đim đó và mãi khi ra trường làm vic nhiu năm, tôi vn c mơ h trong vic áp dng phương pháp giáo dc y, đng thi cũng luôn thy cách dy tích hp là cách dy chp vá gây nên nhiu điu bt cp cho giáo viên. Dù các cp lãnh đo Bộ, S và Phòng Giáo Dc đã có nhiu bui hp đ ‘chnh đn’ phương pháp ging dy trong thc tế, tt c các nhà giáo t cp lãnh đo đến cp thi hành vn "ngm b hòn" cho qua các cuc tho lun v phương pháp này. Riết ri chng ai bun hi hay tìm hiu nữa vì biết chc có hi cũng chng ai có câu tr li cho điu đó. Ngay cm tdạy tích hcũng chẳng ai hiu mt cách c th ý nghĩa và tính thc tế ca nó. Sau này, khi hc và làm vic ti Úc, tôi nghim ra đó là mt phương pháp dy hc tích cc khuyến khích sự liên kết hài hòa gia hc và hành, đ làm sao người hc có th thy các mi liên h gia các môn hc vi nhau và vi thc tế cuc sng. T vic hc kiến thc, ng dng nó vào bài tp c th, giáo viên cũng giúp khơi gi lên được nhng tim năng ca từng cá nhân hc trò.

Tại Vit Nam, cho đến hôm nay phương pháp dy hc ly hc trò làm trung tâm mãi vn là khu hiu. Các môn hc vn là nhng môn được dy cách ri rc, riêng r, không kết hp được vi nhau và vi cuc sng. Vic giáo viên đến lp ging dạy là s dng mt bài ging, ra mt dng câu hi, mt dng bài tp vi nhng yêu cu ging nhau cho tt c các hc sinh trong lp mình cũng như lp khác. Các bài ging, bài tp này không quan tâm ti vic các em trình đ nào, vi nhng năng lc và kiến thức khác bit ra sao. Đng thi, vic các em có khó khăn trong vn đ hc hành như thế nào hay có gì khiếm khuyết, cn h tr hay không cũng không được xem xét trong bài ging, bài tp. Phương pháp ging dy như trên đã không quan tâm đến khái nim v s đa dng (diversity) và không đng nht gia các em hc sinh. S không đng nht này th hin trong nhng khác bit v hoàn cnh gia đình, v vic các em hc sinh đến t nhng nhóm, sc tc khác nhau, văn hóa vùng min khác nhau, có hoàn cnh xã hi trong các giai tầng khác nhau, đng thi cũng bao gm c s khác bit trong hàng lot các kh năng, kiến thc, tài năng, thế mnh và c nhng khiếm khuyết tâm lý, th lý cũng như kinh nghim sng ca các em na. Cách ging dy này được xem như mt chiếc áo thn kỳ vừa vn (hay bt buc phi va vn) cho tt c nhng ai mc nó. Dy hc theo cách này vn xem giáo dc như là truyn dy kiến thc (Teaching as Transmission) ch không phi là đ to nên s trao đi kiến thc (Teaching as Transaction) và tiếp đến là đem lại s biến đi (Teaching as Transformation). Xét v phương din giáo dc, theo triết lý giáo dc ca John Dewey, cách ging dy đang được duy trì ti Vit Nam là cách ging dy phi thc tế, làm gim giá tr ca giáo dc và hơn na còn là phn giáo dc.

Trong tổng th ca điu kin xã hi hin nay ti Vit Nam, vic duy trì các trường chuyên, lp chn li càng to nên nhng bt cp cho h thng giáo dc. Như Tiến sĩ Nguyn Đc Thành, người đang b coi là "k đt đn" khi bn thân Tiến sĩ là mt cu hc sinh của trường Chuyên Hà Ni -Amsterdam, li châm ngòi cho các cuc tranh lun khi đt câu hi liên quan đến ngun ngân sách đu tư cho trường chuyên mt cách không minh bch, không đúng mc đích và li còn to nên nhng bt công xã hi. Bn thân tôi cũng là một hc sinh được hc ti "lp chn", được bi dưỡng đ tham gia các kỳ thi hc sinh gii, tôi cũng nhn thy tính không hp lý ca vic chương trình giáo dc đó không coi trng tiến trình hc tp, mà ch lưu tâm đến kết qu hc tp ca mt s b môn. Gii thưởng, huy chương cho kết qu thi hc sinh gii ch th hin vic các em hc sinh cày ct lc đ đưa gii thưởng v cho trường, bn thân các em được công nhn là hc sinh gii toán, gii văn hay gii lý và hoá, nhưng không đem li cho các em mt s cân bằng v các kiến thc, k năng nn tng nói chung. Các kiến thc được chun b cho các kỳ thi hc sinh gii đó không chun b đ các em hi nhp vào xã hi, và hơn na cũng không quan tâm đến vic các mt tâm- th lý ca các em cũng cn được bi dưỡng không khác gì việc trau di kiến thc hc thut. Điu này được chng minh khi kh năng hc thut ca hc sinh Vit Nam được xếp hng khá cao trong bng đánh giá ca PISA (2018), - mt chương trình đánh giá hc sinh quc tế (The Programme for International Student Assessment). Dù được xếp hng cao trong hc thut, kết qu này cũng không được t chc OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) đưa vào danh sách ca bng xếp hng toàn cu. Lý do là vì có nhiu l hng trong k năng sng ca hc sinh Việt Nam.

Với cách duy trì h thng và phương pháp giáo dc như hin nay Vit Nam, càng cho thy các cp lãnh đo và nhng ai liên quan đến vic son tho chương trình giáo dc ti Vit Nam phn bi li chính nhng chính sách mà h đưa ra là giáo dục phải ly hc trò làm trung tâm. Triết lý và phương pháp giáo dc ca John Dewey hay ca bt kỳ nước tiên tiến nào xét cho cùng vn còn đang nm trên giy, đã được các lãnh đo ngành giáo dc quan tâm tham kho, nhưng chưa và không biết đến khi nào mi được quan tâm hc hi và áp dng mt cách đúng mc dù đã sau gn mt thế k biết đến triết lý giáo dc ca John Dewey.

Năm 2018, một Hiu trưởng ca mt trường chuyên ln ti Vit Nam qua thăm giao lưu hc hi ti trường tôi. Cô y nói trường ca cô y có khoảng 1500 hc sinh gii chuyên Toán, Lý, Hóa và Anh Văn. Tt c 1500 em đu là các hc sinh tài năng (Gifted and Talented Students). Nghe cô y gii thiu v trường ca mình, toàn th nhân viên trường tôi xoe tròn mt ngc nhiên và t hi sao h ly đâu ra nhiều hc sinh gii thế ? Sau khi nghe k v lch hc và kết qu rt xut sc ca các em trong các môn hc y, các thy cô trường tôi đu im lng. Cái im lng và n cười n trên môi h cho đúng phép lch s, nhưng tôi đc được đó có c tiếng th dài câm lặng vì mi người đu nhn ra s bt n trong chính cái được gi là trường chuyên, lp chn này.

Ngẫm li thì thy còn lâu lm mi có th có được s bình đng và công bng giáo dc Vit Nam. Còn bao lâu na mi có cái được gi là "giáo dc toàn din" ở Việt Nam ?

Trần An-Bee
Nguồn : VOA ; 10/07/20250
Tham khảo
Dewey, J. (1915). Democracy and education - An introduction to the philosophy of education.
Luật Giáo Dc. (2019)
Nhật Dương (2019). Kết qu PISA ca Vit Nam không được OECD xếp hng : B Giáo Dc nói gì ?
Thúy Nga, (2020). ‘Kẻ đt đn’ trường Ams : Các trường chuyên đang tn ti không có mc đích