Nhân phẩm, một xa xỉ phẩm ?

Angela Merkel nói : v nhân phm con ngưi, chúng ta không th nhân nhưng. Ý thc v nhân phm, liêm s là thành trì cui cùng đ ngăn chn con ngưi tr thành con vt, nht là trong hoàn cnh thiếu thn, đói khát, trong mt xã hi bt công, b rc, tt c có th, và phi mua bng tin.


Mt hình nh đin hình ca xã hi Vit Nam ngày nay : nhng thiếu n b còng tay, gc đu tìm miếng ăn. 

nhanpham1
Nhiều nữ nhân viên công ty đa cấp bị trói tay, cúi đầu ăn cơm hộp dưới sàn : Vứt bỏ liêm sỉ ?! (Nguồn : Một Thế Giới, 07/07/2020)

Doanh nghip t chc cuc làm nhc tp th này nói đó là phương pháp hun luyn nhân viên vưt qua mi th thách, đ "đt mc tiêu trong đi, đ có cuc sng tt đp hơn".
"Khi các bn đang n lc thì nhng ngưi ngoài kia n lc hơn các bn rt nhiu. Th thách này, nếu các bn không vưt qua thì quá tm thưng", nghĩa là không xng đáng tr thành nhân viên bán hàng đa cp !

Tóm li, mun có mt ch đng bán hàng kiếm tin đong go, phi tm nhc, phi đt mình ngang hàng vi súc vt, phi qung vào thùng rác nhân phm con ngưi.

"Đáng sợ" là cảm giác chung của nhiều người xem clip. Họ thắc mắc các nhân viên công ty đa cấp này có bị "tẩy não" không mà lại nghe theo sếp và làm trò kỳ cục như vậy ? (Nguồn : Một Thế Giới, 07/07/2020)

Ngưi ta hiu hơn nhng thái đ, nhng hành đng còn vô liêm s hơn na, khi mc tiêu ln hơn, hàng t dollars.

Angela Merkel nói : v nhân phm con ngưi, chúng ta không th nhân nhưng.

Ý thc v nhân phm, liêm s là thành trì cui cùng đ ngăn chn con ngưi tr thành con vt, nht là trong hoàn cnh thiếu thn, đói khát, trong mt xã hi bt công, b rc, tt c có th, và phi mua bng tin.

Tiêu chun luân lý

Triết gia Alain nói : "Trong luân lý, không có gì khác hơn là ý nim v nhân phm" (Il n’y a rien d’autre dans la morale que le sentiment de la dignité). Bi vì luân lý, đo đc thay đi t nơi này sang nơi khác, t thi đi này sang thi đi khác. Cái đưc coi là đo đc bên này dy núi Pyrénées, có th coi là vô luân bên kia. Ch có mt tiêu chun cho luân lý : tôn trng nhân phm con ngưi.

Khi tabou cui cùng, khi bc tưng cui cùng là nhân phm con ngưi b chà đp, xã hi s v b. S ch còn li mt môi trưng sng man r, trong đó con ngưi thu gn li thành mt b phn cơ th : cái d dy. Ngưi ta sn sàng làm bt c chuyn gì đ sng.

Antonio Gramsci nói : trong mt xã hi tranh ti tranh sáng, thế gii cũ đang chết, thế gii mi chưa thành hình, s xut hin rt nhiu hin tương quái g. Đó là chuyn đang xy ra, mi ngày, Vit Nam.

Có ngưi ví liêm s như trinh tiết. Ngưi ta ch mt trinh mt ln. Sau ln đu, chuyn mt trinh s không còn là ưu tư na.

Khi mt xã hi chp nhn, th ơ trưc mt cnh man r như trong video nói trên, xã hi đó đã đi trn bưc đu, đang trên đưng gii th, tan rã.

Đng trông ch nhà nưc có bin pháp. 

H có dư phương tin đ ngăn cm, ngăn chn nhng chuyn bn thu, b rc, chà đp nhân phm con ngưi, nhưng h không làm. 

Bi vì chế đ đc tài ra đi, tn ti trên s ngu dt ca dân, trên cái băng hoi ca luân lý. Khi miếng ăn là mc đích duy nht trên đi, k nm quyn, nm tin trong tay có sc mnh vn năng.
Bo v nhân phm, trưc hết là chuyn ca mi cá nhân. Mi cá nhân t đt cho mình mt gii hn không tht qua, vi bt c giá nào. Thành lũy ca xã hi ch vng mnh khi các thành lũynhân kiên c.

Vn đ là ý thc v nhâm phm không phi t trên tri rơi xung. Nó hin hu nh truyn thng và giáo dc.

Trong các chế đ cng sn, truyn thng b tiêu dit tn gc r, giáo dc ch có mc đích ngu dân. Howard Zinn viết : "i các chế đ đc tài không có giáo dc, ch có nhi s".
Nhân phm con ngưi, trong mt xã hi t tế, là chuyn quan trng hàng đu ; dưi chế đ cng sn, là mt chi tiết không đáng k, mt xa x phm. T hơn na, mt trò ca trưng gi ba ra đ cn đưng đưa thế gii ti đi đng.

Paris, 10/07/2020

T Thc
Ngu n : tuthuc-paris-blog.com