Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư: Internet đang trở thành ‘miền chiến sự mới’ (Thanh Niên)

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, internet giờ đây không còn chỉ là một khái niệm công nghệ mà đã trở thành một “miền chiến sự mới”, nơi mà cuộc đấu tranh trong lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa diễn ra mạnh mẽ...Lâu lắm rồi mới thấy ông Thưởng nói được một câu đúng và đi vào trọng tâm của ngành...tuyên giáo.Đáng tiếc là Ban Tuyên giáo chẳng làm được công việc và tích sự gì, các ông trốn ở đâu mà kỹ thế? Phản bác lại các luận điệu trái chiều trên mạng đành phải giao cho đám Dư luận viên của Trần Nhật Quang, toàn là thứ vô học chỉ biết chửi bới và chụp mũ. Hy vọng Ban tuyên giáo sớm xuất đầu lộ diện và tiên phong trong lĩnh vực "đấu tranh tư tưởng" trong năm mới 2019.
 

Chấm dứt tình trạng cán bộ, đảng viên viết bài trái quan điểm của Đảng 

 Chiều 29.12, phát hiểu kết luận tại Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, nhấn mạnh nhiệm vụ đổi mới sâu sắc, toàn diện, đồng bộ công tác lý luận chính trị, đấu tranh bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác hiệu quả đối với những luận điệu sai trái, xuyên tạc, thù địch. 
 
“Đây là nhiệm vụ quan trọng mà trong phiên làm việc với ngành tuyên giáo của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đặt ra và yêu cầu phải khắc ghi trong tâm khảm”, ông Thưởng nói và chỉ rõ, cần phải đấu tranh hiệu quả, quyết liệt, mạnh mẽ với tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị của cán bộ đảng viên, nhất là tình trạng viết bài trên mạng xã hội hoặc đưa tài liệu cho người khác viết bài trái với quan điểm của Đảng. 
 
“Rất tiếc chỗ này chỗ kia, địa phương này địa phương khác, kể cả địa phương có nhiều thế mạnh, điều kiện vẫn để xảy ra tình trạng này và mặc dù được các cơ quan chức năng phát hiện ra, hướng dẫn, gợi ý nhưng xử lý chậm chạp, không hiệu quả, thậm chí chưa có biện pháp để xử lý”, ông Thưởng chỉ rõ.
 
Cán bộ, đảng viên ít truyền thông tin tích cực trên mạng xã hội
 
Một vấn đề khác được Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư yêu cầu ngành tuyên giáo là phải đổi mới nội dung phương thức tuyên truyền, kịp thời định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội, mở đường cho chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào cuộc sống.
 
Bên cạnh đó, ông Thưởng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc đấu tranh trên không gian mạng hiện nay để xây dựng và phát triển mạnh mẽ lực lượng đấu tranh trên mặt trận này, ngăn chặn và triệt phá kịp thời mọi âm mưu của các thế lực thù địch; chủ động, kịp thời định hướng thông tin, đưa thông tin chính thống đến người dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị.
 
“Internet giờ đây không còn chỉ là một khái niệm công nghệ, môi trường công nghệ mà đã trở thành một “miền chiến sự mới”, nơi mà cuộc đấu tranh trong lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa diễn ra mạnh mẽ”, ông Thưởng nói.
 
Nhắc lại điều mình đã nói trước đây 2 năm, ông Thưởng cho hay, ngày nay, cán bộ, đảng viên nào cũng dùng smartphone, facebook nhưng chủ yếu chỉ vào đọc tin tiêu cực chứ ít truyền đi thông tin tích cực. 
 
“Nếu mỗi người dùng smartphone, mỗi ngày gửi cho nhau một tin tốt, chia sẻ với nhau vài ý hay, gửi đi thông điệp tốt đẹp của cuộc sống, chắc chắn môi trường trên internet sẽ tích cực, trong lành hơn nhiều”, ông Thưởng nói.
 
Theo ông Thưởng, bối cảnh mới đặt ra cho đội ngũ cán bộ ngành công tác tuyên giáo phải tích cực đổi mới tư duy, đổi mới phương pháp tiếp cận để đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, định hướng, chỉ đạo thông tin; lấy độ chính xác, độ nhanh nhạy của thông tin làm vũ khí sắc bén để làm chủ trận địa tư tưởng.
 
Bên cạnh đó, ông Thưởng cũng cho hay, đề án “Tăng cường thông tin tích cực, đấu tranh ngăn chặn xử lý thông tin tiêu cực trên internet, mạng xã hội” của Ban Tuyên giáo T.Ư đang chờ để Ban Bí thư ban hành Chỉ thị để triển khai trong năm 2019 để cải thiện tình trạng này.
 
Xây dựng đội ngũ tuyên giáo đáp ứng yêu cầu tình hình mới
 
Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư cũng nhấn mạnh, ngành tuyên giáo cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ ngành tuyên giáo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao của cách mạng Việt Nam trong tình hình mới.
 
Ông Thưởng cho hay, thời gian vừa qua, Ban Tuyên giáo các cấp có nhiều đổi mới trong nội dung, phương thức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ của ngành, tuy nhiên, phải thẳng thắn thừa nhận, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo còn bộ lộ một số bất cập, yếu kém.
 
“Trong thời gian tới, cần tập trung nhiều hơn nữa trong xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; có trình độ chuyên môn tốt, nhanh nhạy và sáng tạo, có phương pháp làm việc khoa học”, ông Thưởng nhấn mạnh.
 
Lê Hiệp