Bất chấp đàn áp thô bạo, hoạt động xã hội dân sự vẫn duy trì và phát triển (Nguyễn Quang A)

Hoạt động xã hội dân sự độc lập ngoài sự kiểm soát của nhà nước cộng sản đã hình thành và phát triển trong nhiều năm qua ở Việt Nam với nhiều hình thức sinh động, trên mạng xã hội và trong các hoạt động thực tế. Một số tổ chức xã hội dân sự độc lập đã ra đời đấu tranh đòi dân chủ, tự do thông tin, tự do báo chí, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội...
Hai năm trở lại đây, vượt lên sự đàn áp thô bạo của chế độ công an trị, tuy có bước thăng trầm nhưng hoạt động xã hội dân sự vẫn duy trì và phát triển.
Từ Hà Nội, Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động Xã hội dân sự đã trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành về vấn đề này.