Nghiêm minh đến thế là… cùng! (Trân Văn)

Trước s phn n ca công chúng đi vi v by thanh niên không giết người vn cúi đu nhn ti, hi tháng 6 năm 2014, Giám đc Công an tnh Sóc Trăng đã quyết đnh cách chc, giáng cp năm sĩ quan cp tá, ba sĩ quan cp úy. Đi tá Đi phi kim đim, rút kinh nghim...
 
y ban Kim tra ca Tnh ủy Sóc Trăng va công b quyết đnh "cnh cáo" đng viên Thái Văn Đi, đi tá, Phó Giám đc kiêm Th trưởng Cơ quan Điu tra ca công an tỉnh này vì "có nhiều sai phm trong công tác".
Hiện chưa rõ đi tá Đi có b ngành công an k lut hay không vì B Công an chưa lên tiếng. Ba năm va qua, B Công an chưa đng ti đi tá Đi.
Dẫu đi tá Đi đã được xác đnh là mt trong nhng nhân vt chính gây ra ít nht ba oan án, khiến hàng chc công dân b tng giam, b tra tn tàn bo ti mc không làm gì cũng vn "cúi đu tha nhn" đã "giết người" nhưng chuyn Tnh y Sóc Trăng mt ti ba năm "nâng lên, đặt xung" trường hp ca Đi tá Đi là… bình thường. K lut nhng đng viên như ông Đi lúc nào cũng phi… "thn trng, khách quan".
***
Tháng 4 năm 2014, Viện Kim sát tnh Sóc Trăng tr t do cho : Trn Hol, Trn Cua, Trn Văn Đ, Thch Sô Phách, Thạch Mươl, Khâu Sóc và Nguyn Th Bé Dim.
Hol, Cua, Đỡ, Phách, Mươl, Sóc b bt vì nghi ng giết ông Lý Văn Dũng - mt người chy xe ôm, ng ti xã Đi Ân, huyn Trn Đ, tnh Sóc Trăng hi tháng 7 năm 2013. Sau đó c sáu cùng… thú nhn đã t chức giết ông Dũng vì gia Hol và ông Dũng có him khích cá nhân. Trong quá trình điu tra v ông Dũng b giết, Cơ quan Điu tra ca Công an tnh Sóc Trăng còn bt Nguyn Th Bé Dim – bn gái ca Đ vì "không t giác ti phm".
Sau khi nhóm điều tra v án Trần Hol và đng phm "giết người" hoàn tt "Kết lun điu tra", h được lãnh đo Công an tnh Sóc Trăng tng bng khen và trong khi c nhóm đang ch nhn hin kim là tin thưởng "thành tích phá án" thì v án b ln ngược…
Tháng 12 năm 2013, cô Lê Thị M Duyên, ngụ ti thành ph Rch Giá, tnh Kiên Giang, đến Công an phường Bình Tr Đông, qun Bình Tân, Sài Gòn, đu thú vì đã tham gia giết ông Dũng. Theo li cô Duyên, cô đã cùng cô Nguyn Kim Xuyến, ng ti huyn Trn Đ, tnh Sóc Trăng, giết ông Dũng đ cướp tài sn nhưng v cướp bt thành, c hai ri Sóc Trăng lên Sài Gòn. Ti Sài Gòn, cô Xuyến có quan h tình cm vi người khác. Cô Duyên ra đu thú vi hy vng c hai có th bên nhau đến trn đi trong… tù.
Trước tình tiết bt ng này, h thng tư pháp Việt Nam buc phi xem li toàn b v án mng mà ông Dũng là nn nhân. Cui cùng, h thng tư pháp Vit Nam tha nhn, cô Xuyến và cô Duyên đúng là th phm. C Hol, Cua, Đ, Phách, Mươl, Sóc, ln Dim… b bt oan. Đến lúc đó, công chúng mi thc mc : Ti sao không "giết người" mà c by li "cúi đu nhn ti" ? Sau khi được tr t do, ch có ba trong by nn nhân dám k vi báo gii, rng lúc đu h mt mc kêu oan nhưng vì các điu tra viên dùng còng treo h lên ca s, ri dùng tay, dùi cui, đánh h, thm chí còn dùng khăn bàn, bọc nước đá vào h b các nn nhân,… không chu ni đau đn và s sm ung mng, h đành… khai theo hướng dn ca các điu tra viên !
Cũng theo báo chí Việt Nam, c by nn nhân không ch b mt t do trong sáu tháng. Nhiu người trong số h còn phi ôm nhng ni đau khác cho đến hết đi. Mt trong các nn nhân - Thch Sô Phách k rng, ch ít ngày trước khi anh được tr t do, v anh đã b con li cho m anh nuôi và đi theo người khác – "giết người" vi hàng lot tình tiết tăng nng "có tổ chc", "đng cơ đê hèn" không t hình, chung thân thì cũng b pht hàng chc năm tù, v Phách không đ nhn ni nuôi con ch chng. Trn Văn Đ thì ngm ngùi cho mi tình gia anh vi Nguyn Th Bé Dim – cô không tha th khi anh nghe li các điu tra viên, khai rằng cô biết "kế hoch giết người" mà không t cáo, khiến cô vướng vòng lao lý một cách oan ung…
Có thể vì không hiu rng, tìm được mt người "không t giác ti phm" s khiến cáo buc "giết người" tr thành vng như bàn thch nên Bé Dim không thông cm cho Đ. Cơ quan Điu tra ca Công an tnh Sóc Trăng hơn hn Bé Diễm, vụ "giết người" nào mà h điu tra cũng có người b đ ngh truy t vì "không t giác ti phm" !
Hồi tháng 8 năm 2012, ông Lâm Tài Mu ng ti th xã Vĩnh Châu, tnh Sóc Trăng b chết do có người đánh vào đu. Cơ quan Điu tra ca Công an tnh Sóc Trăng bắt ông Phm Văn Lé, xác đnh ông là th phm v án mng này. Ngoài ông Lé, Cơ quan Điu tra ca Công an tnh Sóc Trăng còn bt v ông Lé là bà Thch Th Xem và em ông Lé là ông Phm Văn Lến (mt người b bnh tâm thn) vì "không t giác ti phm". Không may cho Cơ quan Điu tra ca Công an tnh Sóc Trăng là khi Tòa đưa c ba ra x, các "nhân chng" cùng khng đnh, h b các điu tra viên da s khi t vì "không t giác ti phm" nên h buc phi làm chng gian ch h không h chng kiến s vic. Ông Lé thì liên tục kêu oan, gii thích s dĩ ông nhn ti là do b tra tn. Các lut sư bào cha cho ông Lé và bo v quyn li cho ông Mu (người b đánh chết) đu cùng cho rng, Kết lun điu tra ca Công an Sóc Trăng, Cáo trng ca Vin Kim sát Sóc Trăng có nhiều đim phi lý, mâu thun.
Tòa án tỉnh Sóc Trăng đã đưa v ông Lé "giết người" ra x ba ln nhưng c ba ln đu hoãn x na chng vì nhng đim phi lý và mâu thun đó. Năm 2013, Công an Sóc Trăng và Vin Kim sát Sóc Trăng ln lượt ban hành các quyết định tạm đình ch v án, hủy b quyết đnh tm giam ri "tm tha" ông Lé, ông Lến...
***
Trước s phn n ca công chúng đi vi v by thanh niên không giết người vn cúi đu nhn ti, hi tháng 6 năm 2014, Giám đc Công an tnh Sóc Trăng đã quyết đnh cách chc, giáng cp năm sĩ quan cp tá, ba sĩ quan cp úy. Đi tá Đi phi kim đim, rút kinh nghim, dù Sóc Trăng không chỉ có hai oan án như va k. Chừng đó du đã đ chng t s nghiêm minh ca h thng bo v pháp lut nhưng li có nhiu người không ưng. Thư t cáo đi tá Đi như bươm bướm bay lượn nhiu nơi. Cực chng đã, y ban Kim tra ca Tnh y Sóc Trăng phi nhp cuc. Ngoài vic xác đnh đng viên Thái Văn Đi liên đi trách nhim v các oan án mà thuc cp ca ông đã gây ra, trong quyết đnh "cnh cáo" đng viên Thái Văn Đi, y ban Kim tra ca Tnh ủy Sóc Trăng gii thích thêm rng, h quyết đnh như thế còn vì ông Đi đã "mượn đt" ca Công ty Chế biến thc phm Phương Nam.
Công ty Chế biến thc phm Phương Nam - mt trong nhng doanh nghip tng dn đu lĩnh vc xut cng thy sn Vit Nam đt nhiên vỡ n năm 2013. Tuy nhiên khon n 1.600 t ca công ty này đã có năm ngân hàng chia nhau gánh vác, bi gia đình ông Lâm Ngc Khuân – ch Công ty Chế biến thc phm Phương Nam - đột nhiên mt tích. Năm 2015, hai thuộc cp ca ông Khuân và 25 viên chc ngân hàng dt nhau vào tù, thay ông Khuân gánh hậu qu ca v "la đo chiếm đot tài sn".
y ban Kim tra ca Tnh ủy Sóc Trăng không cho biết đi tá Đi "mượn đt" ca Công ty Chế biến thc phm Phương Nam vào thời điểm nào ? Chuyn "mượn đt" ca mt Phó Giám đc kiêm Th trưởng Cơ quan Điu tra Công an mt tnh đó có nh hưởng gì đến vic phát giác - ngăn chn mt trong mười v mà Ban Ch đo Phòng – Chng tham nhũng ca Vit Nam xác đnh là "đi án tham nhũng" hay không ? Thế nhưng nâng hình thc k lut t "kim đim, rút kinh nghim" thành "cnh cáo" rõ ràng là… nghiêm minh hơn ri.
Cũng vì vậy, theo y ban Kim tra ca Tnh ủy Sóc Trăng, đi tá Đi cho biếsẽ khiếu ni vì "cnh cáo" là… quá nng !
Trân Văn
Nguồn : VOA, 18/10/2017