Đa số dân chúng không tin Mỹ đang đi đúng hướng (AP)

Gần 70% người Mỹ được hỏi cho rằng ông Trump không bình tĩnh, đa số cho rằng ông là một nhà lãnh đạo không thành thật, không mạnh mẽ.

 
Chỉ 24% người Mỹ tin rằng Hoa Kỳ đang đi đúng hướng với những gì đang diễn ra bao gồm lời đe dọa của Tổng thống Trump với Triều Tiên về chiến tranh, những phàn nàn chỉ trích chính quyền Trump về hoạt động cứu trợ thiên tai và những phát biểu của Tổng thống liên quan đến những thành phần cực đoan xem người da trắng là ưu việt.

Tỷ lệ này giảm 10% so với cuộc khảo sát hồi tháng 6, theo thăm dò của AP và Trung tâm Nghiên cứu NORC.

Hồi tháng sáu, 60% những người theo đảng Cộng hòa cho rằng Mỹ đang đi đúng hướng. Giờ đây số này chỉ là 44%.

Gần 70% người Mỹ được hỏi cho rằng ông Trump không bình tĩnh, đa số cho rằng ông là một nhà lãnh đạo không thành thật, không mạnh mẽ.

Hơn 60% không tán đồng cách Tổng thống đang xử lý các mối quan hệ về chủng tộc, chính sách đối ngoại và di trú, cùng nhiều vấn đề khác.

Tổng thể, 67% người Mỹ không hài lòng với trách vụ Tổng thống của ông Trump. 1/3 trong số này là bên đảng Cộng hòa.

Những kết quả này được đưa ra sau một mùa hè đầy ‘biến động’ đối với ông Trump, với những xáo trộn về nhân sự trong bộ máy chính quyền kể cả những sự ra đi và những cú sa thải. 

Trong tất cả các vấn đề được thăm dò trong cuộc khảo sát của AP-NORCl, Tổng thống Trump được điểm hơi khá trong lĩnh vực kinh tế; nhưng mặc dù vậy, tỷ lệ tán thành cách lãnh đạo của ông về mặt kinh tế là 42%, còn tỷ lệ không bất đồng là 56%.

Cuộc khảo sát hỏi thăm ý kiến của 1.150 người trường thành được thực hiện từ ngày 28/9 đến 2/10.

VOA