Kẻ sĩ thời nay (Huy Phương)

Chúng tôi không muốn đt đến vn đ chng tham nhũng hay thay đi phe cánh hin nay Vit Nam, nhưng thy tình cnh, người đi, k đến, tư cách "cùng mình" như Đinh La Thăng và Nguyn Thin Nhân mà chán ngán sự đi, thương cho k sĩ ngày nay. Cui cùng ch có thng dân là khn kh chu thit !


Các đơn v quân đi Việt Nam Cộng Hòa trước đây có câu khu hiu : "Nhìn quân phục biết tư cách" và mi li ra cng đơn v đu có mt tm gương ln cho quân nhân soi bóng trước khi ri đơn v. Các gii chc cao cp cộng sản thi này không có quân phc, nhưng c nhìn thái đ ca các v này mi khi có chuyn dao đng như đi ghế, lên xuống vì phe nhóm, thi cuc thì nhân dân thy rõ tư cách ca các ông này ra sao ?
lun trong my tun qua n ào quanh chuyn cái ghế Bí thư Thành ủy Sài Gòn. Chúng ta cũng biết cái ghế Bí thư này quan trng như thế nào (bên cnh đó UBND thành ph là đ bỏ). Bí thư Thành y Sài Gòn - Thành phố H Chí Minh - là chc v đng đu Ban chp hành Đng b Đảng cộng sản ti Sài Gòn. Đây là mt trong nhng chc v quan trng nht trong h thng chính tr ti Vit Nam, vì vy Bí thư Thành y Sài Gòn theo thông l phi có chân trong Bộ Chính tr Đảng Cộng sản Việt Nam.
Lâu nay, chiếc ghế Bí thư này là cái bàn đp được sp đt đ đưa nhng nhân vt gi chc v này lên hàng cao cp hơn. Bng chng là tr nhng bt trc phe phái, sau khi gi chc bí thư, hai người phi v hưu như Võ Trn Chí và Lê Thanh Hải, trong khi mt Bí thư thì thành B trưởng Công an (Mai Chí Th), hai lên chc Ch tch nước (Nguyn Minh Triết, Trương Tn Sang).

V
i chc v trng yếu như vy, li được giao cho Đinh La Thăng, người b các sai phm t 2009 đến 2015, mà theo báo chí trong nước, gm thiếu trách nhiệm khi lãnh đo Hi đng qun tr Tp Đoàn Du Khí Quc Gia Vit Nam (PViệt Nam), tht thoát vn đu tư gn 900 t đng, mà ch yếu là do việc góp vn vào Ngân hàng c phn Đi dương (OceanBank), mt 800 t đng. Đinh La Thăng nhận chc v này dưới thi Nguyn Tn Dũng làm Th tướng hai tháng trước khi Dũng ra đi.

Đi
u đáng nói là thái đ ca hai v, người va b đui vic, k mi được lên chc, Đinh La Thăng và Nguyn Thin Nhân, thay ch Thăng.
Sau khi khen ngợi ly l nhân vt kế v là Nguyn Thin Nhân, Đinh La Thăng cũng gi li cm ơn đến nhân dân, Đng b và chính quyn Sài Gòn theo cung cách xã giao. Đinh La Thăng thú nhn v nhng sai phm ca Tp đoàn Du khí Vit Nam, "t kim đim", nhn trách nhim ca người đứng đu v nhng khuyết đim ca tp đoàn.
Biết li tày tri ra như thế mà còn dám nhn chc Bí thư Thành ủy Sài Gòn, và trong hơn mt năm vi chc v này, Đinh La Thăng t ra ch quan, huyên hoang, và t ph. Trong thi gian mi đây, ch mi dp sch vài khoảng lòng l đường, Đinh La Thăng đã vi vã tuyên b, ít nht là vùng Qun 1 Sài Gòn, s là mt Singapore tương lai. Nhân gian hin nay có thành ng "lc quan phát n" đ nói v nhng trường hp này.
Nhân ngày "Thầy Thuc Vit Nam", Đinh La Thăng nói rng Sài Gòn "sẽ thành lp mt t chuyên gia đu ngành y tế đ nghiên cu thành lp đ án phn đu đ có mt đơn v có th giành được gii thưởng Nobel v y hc trong tương lai", và vi vã kết lun : "Tt c chúng ta ngi đây s là người quyết đnh có hay không có giải thưởng Nobel Y Hc !" Điên cung và say thuc như thế là cùng.
Nhưng khi biết s phn mình đã tm thi được gii quyết, ra khi Bộ chính trị, v gi chc Phó Ban kinh tế trung ương, còn tương lai chưa biết ra sao, thì Đinh La Thăng "nhũn như con chi chi", đ l s s hãi, ca ngi Đng hết li : "Quyết đnh thi hành kỷ lut ca Ban chp hành trung ương đi vi tôi là có lý có tình, th hin s đoàn kết, tp trung, thng nht cao trong Bộ chính trị, Ban chấp hành trung ương và cũng đã to điu kin đ tôi có cơ hi khc phc, sa cha khuyết đim !"
Thăng cũng cho biết đã xin li Đng, xin li nhân dân, xin li Tổng bí thư, Bộ chính trị và Ban chấp hành trung ương, nói chung là xin li… "c nhà". Ch thy cách Đinh La Thăng nói li xin li, cám ơn mà cũng phi chúi đu vào t giy viết sn, thì cũng thy trình độ "uyên bác" dường nào !
Trong khi đó, Nguyễn Thin Nhân, người mi, tuy trong Bộ chính trị, có văn bng tt nghip M, Đc, nhưng tng tht bi trong vai trò B trưởng Giáo dc, được giao cho mt chc v có tính cách nghi l vòng ngoài là Ch tch Mt Trn T Quc gn 4 năm nay.
Được đng ct nhc vào chc Bí thư Thành ủy Sài Gòn, Nguyn Thin Nhân như người chết đi sng li. Cái cách Nhân nhn chc mi nó phn ánh "phong cách trí thc" ca thi này Vit Nam. Vic trước tiên cn làm là t lòng trung thành với Đng, là hương đèn khn vái trước bàn th H Chí Minh. C ch này bình dân, không khác chi người mi trúng s đ, van vái trước bàn th Ông Đa và xin cúng t mt ni chui hay ra khn kha my ông Táo dưới gc cây đa đu làng. Chưa lúc nào th văn hóa khấn vái, sì sp, xin x li thnh hành như hin nay.
Chúng tôi không muốn đt đến vn đ chng tham nhũng hay thay đi phe cánh hin nay Vit Nam, nhưng thy tình cnh, người đi, k đến, tư cách "cùng mình" như Đinh La Thăng và Nguyn Thin Nhân mà chán ngán sự đi, thương cho k sĩ ngày nay. Cui cùng ch có thng dân là khn kh chu thit !

Huy Phương

Nguồn : VOA, 20/05/2017