Xin hãy nhẹ tay, hãy dành cho họ một con đường sống (VOA)

Chủ nhng gánh, nhng xe hàng rong là nhng người nghèo khó, tìm đến Sài Gòn làm mt ngh rt lương thin. Buôn gánh bán bưng giúp h nuôi sng c gia đình và nhng đa con ăn hc thành tài. Hàng rong có t lâu đi và là nhu cu có thc gia k mua và người bán, cũng là nét văn hóa không riêng gì Sài Gòn mà hu như khp c nước.
Chủ nhng gánh, nhng xe hàng rong là nhng người nghèo khó, tìm đến Sài Gòn làm mt ngh rt lương thin. Buôn gánh bán bưng giúp h nuôi sng c gia đình và nhng đa con ăn hc thành tài. Hàng rong có t lâu đi và là nhu cu có thc gia k mua và người bán, cũng là nét văn hóa không riêng gì Sài Gòn mà hu như khp c nước.
Không biết t bao gi, gánh hàng rong đã tr thành mt trong nhng v đp đc trưng ca Sài Gòn. Người qua đường d tp vào mt gánh hàng nh, ch đôi phút kp mua dăm ba túi đ ri chy xe đi. Người xa li không khi thòm thèm vi quà bánh, trái cây đ màu, đ v… ca nhng gánh hàng y. Gi, nhà chc trách toan tính đy hàng rong ra khi ph th.
Với nhng người mưu sinh chn hè ph, thì Sài Gòn những tháng ngày này đy ám nh chuyn nhân danh quyn lc nhà nước. Các quan chc nói rng đ Sài Gòn sm ly li danh hiu hòn ngc vin đông, cn bt đu dn dp va hè, trit luôn nơi buôn bán lâu nay ca nhng gánh, nhng xe hàng rong.
Bày cái bàn nhỏ nép nh sát căn nhà v đường đ bán xôi, bà Trương Th Hoa cho biết tin tn lm thì tin li cũng ch đ đp đi qua ngày :
"Chị nuôi bn thân ch, ăn ung thôi thì được, thuc men là phải xin con ch luôn. Đt xut mà có cái chuyn gì là con ch phi lo hết, mà con ch, bn thân con ch li đi làm cái gì ? Tp v, ch đâu có được ngi văn phòng như my anh, my ch đâu. Có hc, cho con hc đến nơi đâu mà ngi văn phòng ?".
Ít vốn nên người nghèo sm sa chút vt dng chế biến trên chiếc xe đy đi bán khp các no đường. Bán kiu này, bà Dung k, kh nht vào ngày mưa :
"Thiếu thn lm chú, bng là đ sng, như tháng mưa thì không đ sng nhưng mà tháng nng này thì đ cũng như ăn go đồ chứ hng có dư. Có nhiu khi buôn bán người ta đui thì phi chy. Như ch nào mà người ta không mun cho mình buôn bán thì người ta nói này nói n, chi bi thì mình li ch này nè, bán thì ế vy đó. Mun có ch n đnh đ buôn bán này n, kiếm sng qua ngày".
Nói lời hoa m, thì nhng chiếc đòn gánh ca bà bánh bánh bèo này được đt trên đôi vai đang gánh c nng mưa Sài Gòn, to nên mt bn sc riêng cho Sài Gòn. T nông thôn ra thành ph, nhng đôi quang gánh đã hòa mình vào nhp sng hin đi và tn ti hài hòa trong lòng đô th Sài Gòn.
Không quen quang gánh, người nghèo có th chn chiếc xe đy lưu đng. đâu có người lao đng là đó có nhng hàng rong.
Qua nỗi nghn ngào, bà Hoa nói buôn bán l đường kh lm :
"Đừng có mà cho ép người dân ngh bán, v nhà làm cái gì ăn. Gn sáu chc tui v nhà làm cái gì ăn. Tôi rất là ti nghip cho nhng người già. Người ta buôn bán lòng l đường rt là kh. Nói mà nước mt mun tuôn luôn. Em sng vài năm na em chết ri ch đâu có sng na đâu mà cn gì mà phi kêu cu. Nhưng thương cho nhng người sau này. Chính bn thân con em bây giờ cũng vy na. Mai chiu nó làm hết ni, nó cũng phi đi buôn bán như thế này đ mi có mà sng. Xin kêu cu dùm người dân. Nương tay cho người ta sng".
Chủ nhng gánh, nhng xe hàng rong là nhng người nghèo khó, tìm đến Sài Gòn làm mt ngh rt lương thin. Buôn gánh bán bưng giúp h nuôi sng c gia đình và nhng đa con ăn hc thành tài. Hàng rong có t lâu đi và là nhu cu có thc gia k mua và người bán, cũng là nét văn hóa không riêng gì Sài Gòn mà hu như khp c nước.
Nói như li van nài của bà Hoa, xin hãy nh tay, hãy dành cho h mt con đường sng.