Số phận những trí thức hợp tác với chế độ cộng sản Việt Nam (Trân Văn - Đinh Ngọc)

Có lẽ khi ngồi trong những song sắt nhà tù, ông Tuấn sẽ có dịp chiêm nghiệm con đường mình đã chọn. Tôi nghĩ, điều đáng tiếc cho ông Tuấn không phải là lúc ông từ chối lời mời ở lại Pháp làm việc, mà là sự chọn con đường dấn thân bằng tấm thẻ đảng ma quái.


T v Nguyn Quang Tun : Th chế chuyên biến gi thành tht và ngược li !

Trân Văn, VOA, 25/10/2021

Tuy s kin Giáo sư, Tiến sĩ Y khoa Nguyn Quang Tun, Giáđc Bnh vin Bch Mai  Hà Ni b khi t vì "vi phm quy đnh v đu thu gây hu qu nghiêm trng" (1) không làm thiên h ngc nhiên nhưng cm xúc v s kin này trên mng xã hi vn phc tp, đó là s đan xen ln ln gia bun, tiếc và ngán ngm.

Ông Tun, 54 tui, tng được xem là nhân vt tiêu biu cho đi ngũ trí thc xã hội chủ nghĩa : Tt nghip chuyên ngành Bác sĩ Đa khoa cĐi hc Y Hà Ni. Tu nghip hai năm v tim mch  Toulouse (Pháp). Đt hc v Tiến sĩ ti Vit Nam. Được phong hàm Phó Giáo sư ri Giáo sưĐược tng gi"Nhân tàĐt Vit". Giáđc Bnh vin Tim Hà Ni. Giáđc Bnh vin Bch Mai Hà Ni. Được bu vào Quc hi Khóa 14. Đến Khóa 15 tiếp tđược chđ táng c vào Quc hi nhưng vài ngày trước khi dân chúng b phiếu bđi biu cho Quc hi Khóa 15, ông Tun xin rút lui vì người ta phát giác có gian ln trong mua sm thiết b cho Bnh vin Tim Hà Ni, thông là Giáđc nơi này !

Trong đt dch Covid-19 th tư va qua, ông Tun là ngườđiu hành Trung tâm Hi sc tích cc cho bnh nhân Covid-19 Bch Mai  Thành phố Hồ Chí Minh  nơi hàng ngàn nhân viên y tế, sinh viên Cao đng Y tế Bch Mai đượđiđng t Hà Ni vào h tr Thành phố Hồ Chí Minh ngăn ngđi dch. Đó cũng là điu khiến nhiu người nghĩ như Phm Tun Anh :Bun cho mt thy thuc tài năng, gii v chuyên môn, đng nghip n phc v đđ nhưngvn không tránh khi cái by ca cơ chế và nhng sai lm trong công tác qun lý. Vi ngành y, quá hiếm nhng ngườđáng ni vic làm chuyên môn gii, đng thi là mt người qun lý tài ba. Đáng tiếc cho nn y hc nước nhà và c cho báy (2) ! Hoc như Cong Hoan Nguyen :Bun vì ngành y li mt mt nhân tài và đau vì mt thày thuc có hc hàm, hc v cao tt cùng, có năng lc li sa chân vào vũng bùn tham nhũng (3) !

Cũng đã có nhng người như Vũ Đc Tâm, tâm s :Tôi đã  Bnh vin Tim Hà Ni mt tun. Trước khi làm Giáđc Bnhvin Bch Mai, ông Tun là Giám đc Bnh vin TimHà Ni. Đó là mt bnhvin cc tt và không có t phong bì. Ông Tuđược biếđến là mt trongnhng bác sĩ hàng đu v tim mch. Bác sĩ và người bnh nói rng ông Tun có công gây dng nên s thành công  đy. Trướđó, cũng ti Bnhvin Bch Mai, tin nhim công Tun, Giáosư Nguyn Quc Anh- mt thy thuc mà tên tui, tài năng và y đđu lng ly, không thiếu danh hiu nào, k c Anh hùng Lao đng cũng đã b bt và cũng v ti danh tương t như ông Tun (4).

Vì sao li thế ? Nhiu ngườđưa ra nhng lý gii khác nhau, trong đó có Dương Quc Chính. Ông Chính đưa lên trang facebook công nhđnh : "Ai cho quan làm người lương thin ?" :Trường hp anh Nguyn Quang Tun, Giáđc Bnhvin Bch Mai b bt khá ging trường hp anh Đinh La Thăng. Tc là có sai phm nhưng vđượđbt lênchc vto hơn ri b b v trí to hơđó v trí đương nhim thm chí các anh còn mun lp công chuc ti.Anh Thăng không có tì vết khi làm Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh, thm chí còn có nhiđng thái dân túy, khiến cho nhiu người dân xúđng, tưởng chng đã có mt quan ph mu vì dân như viđp hè ph bi anh H"cu" hay vic yêu cu Vinamilk mua sa ca nông dâ.Anh Tun thì ci t Bnhvin Bch Mai theo hướng gim chi phí cho người bnh, va rđích thân vào Thành phố Hồ Chí Minh chng dch nhit tình. Anh còn nm trong danh sách được th tướng khen thưởng (trong danh sách v trí 44) nhưng chưa kp nhn thì đã b bt. Bng khen s được trao trong tri hay b t ước b ?C hai đu dùng Thành phố Hồ Chí Minh làm nơi lp công chuc ti nhưng đu không thoát, đu b bt vì nhng li lmtrong quá kh ch không ph v trí đương nhim.

Trường hp anh Tun k ra cũng đau đn khi người ta ch lãnh đo chng dch xong ri bt, ngay trước khi kp nhn bng khen. Chuyn này làm mình liên tưởng đến trường hông Vũ Ngc Hi, nguyên B trưởng B Năng lượng, b bt vì đ tht thoát trong d áđường dây 500KV, ri nhn k nim chương ca Th tướng trong tri giam.Anh Chung "con" cũng vào lò sau khi chng dch  Hà Ni. Nhiu người vn nh ti phong cách chng dch vi nhng phát ngôn kiu không còn gì đ mt ca anh. Đến mc th tướng phi lên tiếng cnh cáo.Va ri có doanh nghip lp công, tng rt nhiu vaccine cho Thành phố Hồ Chí Minhnhưng liu có thoát ti do liên quan đến mt s quan chc thành ci ? Mình d đoán là thi gian ti người ta s thanh tra, kim toán ngân sách chng dch và chc chn s có mt m quan li vào lò. Vì dch bnh là cơ hđ anh em đt tin ngân sách, ch đnh thu ba bãi, ăn ung mnh bo hơn qua sân saunhư vic test nhanh vô ti v chng hn.Thi gian qua đã có anh Nguyn Nht C m, Giám đc CDC Hà Ni vào lò đ li bao nui tiếc vi gii y tế- vì liên quan đến vic tht thoát trong vic mua sm thiết b y tế. Không hiu v đó có làm anh em chùn tay (5) ?

D đoán công Chính ging mt d đoán khác mà ông Mai Bá Kiếm nêu ra cách nay mt tháng, khái quát tình trng lãnh đo ngành giáo dc và ngành y tế liên tc b bt vì cùng phm ti"vi phm quy đnh v đu thu gây hu qu nghiêm trng".Sau khi lit kê hàng lot v bt gi ba Giáđc các S Giáo dục và đào tạo  Đin Biên, Thanh Hóa, Qung Ninh trong vòng bn tháng va qua và chín lãnh đo ngành y tế cáđa phương trong gn hai năm nay bi ai cũng bt tay vi bên bán, nâng khng giá mua trang b, thiết b nhm chng minh đó là bnh mãn tính ca c h thng, hoàn toàn không có thuc cha ! Cũng vì vy, ông Kiếm bn ct, sp ti, có l ngành tòán nên son mu" khi x viên chc lãnh đo hai ngành giáo dc và y tế, còn các tòa son nên so"tin mu", ri tùy v mà sa tên b cáo, đđim phm ti, thi gian ! Ông Kiếm tin rng :Nếu Ch tch Quchi Vương Đình Hu cho kim toán vic huy đng, phân b và s dng các ngun lc phòng, chng dch Covid-19 thì chc chn b phim dài nàycòn nhiu tp (6).

***

S kiông Nguyn Quang Tun b khi t vì "vi phm quy đnh v đu thu gây hu qu nghiêm trng" là lý do ông Võ Đc Danh dn li mt s kiến khác cũng liên quan đếông Tun, xy ra cách nay khong hai năm. Hi tháng 10 năm 2019, khi tho lun v D lut sa Lut Cán b công chc và Lut Viên chc, nhiđi biu Quc hi Vit Nam khóa trước (Khóa 14) cho rngphi tham khophương pháp chn nhân tài côngHChí Minh và davào tư tưởng côngH Chí Minh đ viết li d lut. Người duy nht phđi quan đim này cđáđông đi biu cho ý chí, nguyn vng toàn dân là ông Dương Trung Quc. Ông Quc không đng ý vic bê nguyên xi tư tưởng H Chí Minh v nhân tài vào d lut và lut vì thđđã thay đi, có nhng giá tr vn còn nhưng chúng ta phi nhìn nhn khác ! Thđó có nhng giá tr ln hơn tin bc, ví d yêu nước. Phn ln nhng người dùng đượđào t chế đ cũ như ng h sn sàng hy sinh tt c giá tr vt chđ thc hin mc tiêu yêu nước !

Lúc đó, ông Tun là người ch trích ông Quc gay gt nht. Ông Tun nhn mnh :Cho dù thi cuc có thay đi, chúng ta đã có cơ chế th trường, đng tin len li vào tng người, tng nhà, tng cơ quan nhưng chúng tôi- nhng nhân sĩ trí thc, nhà khoa hc, cán b viên chđang làm vic trong nhà nước không phi vì tin mà vì lòng t tôn dân tc, vì lòng yêu nước ging ht các nhân sĩ cách đây 70 năm (7). Nhân s kiông Tun va b khi t vì thông đng nâng giá mua bán thiết b cho Bnh vin Tim Hà Ni, Võ Đc Danh trình bày tuyên b va k công Tun cách nay hai năm bên cnh mt bình lun rt ngn :Mt trong nhng trí thc tm c quc gia, Giáosư Tiến sĩĐibiu Quc hi, phát biu nghe rt rt là... Ha ha ha (8) !

Trân Văn

Nguồn : VOA, 25/10/2021

Chú thích

(1) https://dantri.com.vn/suc-khoe/giam-doc-bv-bach-mai-bi-khoi-to-bi-can-ai-se-tam-thoi-dieu-hanh-benh-vien-20211021190633480.htm

(2) https://www.facebook.com/drtuananhpham/posts/10208978068205757

(3) https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3041503166131490&id=100008155087990

(4) https://www.facebook.com/vuductamhaiphong/posts/3042582065976494

(5) https://www.facebook.com/chinh.duongquoc.56/posts/2180281792124772

(6) https://www.facebook.com/bakiem.mai/posts/1753183961540133

(7) https://plo.vn/thoi-su/db-tuan-co-dam-nhuong-chuc-cho-nguoi-gioi-hon-khong-866151.html

(8) https://www.facebook.com/100001531817130/posts/4510808698980146/

*************************

Quan lộ của trí thức cộng sản thường kết thúc ở nhà tù

Đình Ngọc, SaigonnhoNews, 22/10/2021

Đó là sự kết thúc mặc định của người trí thức dưới chế độ cộng sản, khi chọn con đường tiến thân không phải bằng học thức, khả năng chuyên môn, mà lại muốn dấn thân trong chốn "quan trường" – nơi "gió tanh mưa máu" không ngừng.

tuan2

Ông Nguyễn Quang Tuấn, cựu Bí thư và Giám đốc bệnh viện Tim Hà Nội bị khởi tố vì tội tham nhũng – Ảnh: VT

Cuộc đời bác sĩ, giáo sư, tiến sĩ y khoa Nguyễn Quang Tuấn chứng minh điều này.

Đọc qua tiểu sử ông Tuấn, ai cũng phải ông nhận ông là người có tài, về chuyên môn.

Ông Tuấn sinh năm 1967, ở Thanh Oai (Hà Nội), hiện cư trú tại Khu đô thị Mandarin Garden, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Năm 1994, ông tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội ngành bác sĩ đa khoa, sau đó tiếp tục học bác sĩ nội trú chuyên ngành tim mạch. Năm 1996, ông Tuấn đi tu nghiệp chương trình 2 năm tại Đại học Toulouse, Pháp học về ngành Tim mạch can thiệp.

Năm 1997, ông tốt nghiệp Trường Đại học Toulouse loại xuất sắc và nhận được lời mời ở lại làm việc nhưng ông đã quyết định quay về Việt Nam.

Năm 2005, ông Nguyễn Quang Tuấn bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Đại học Y Hà Nội.

Năm 2009, ông được phong hàm Phó giáo sư.

Năm 2010, nhóm của Nguyễn Quang Tuấn và tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng được trao giải nhất Giải thưởng "Nhân tài đất Việt" trong lĩnh vực y tế cho đề tài "Can thiệp động mạch vành qua đường ống thông (đặt stent)".

Năm 2012, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội.

Năm 2018, ông được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước Việt Nam công nhận đạt chuẩn Chức danh Giáo sư ngành Y năm 2017. Sau đó 2 năm, ông được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai.

Ông Nguyễn Quang Tuấn cũng là Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai ; Chủ tịch Hội Tim mạch học Hà Nội ; Ủy viên Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ miền Bắc thuộc Ban Bảo vệ sức khỏe Trung ương.

Ông từng nhận được nhiều bằng khen của Thủ tướng ; Nhận danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2016 ; Thầy thuốc ưu tú năm 2017 ; Huân chương Lao động hạng Ba năm 2019.

Sự nghiệp của ông Tuấn lên "như diều gặp gió," và nhiều người cho rằng không phải ai giỏi về chuyên môn cũng thành công như ông. Lý do rất đơn giản, vì ông Tuấn biết "chải chuốt bộ lông" của mình.

Có người nói sở dĩ ông Tuấn không ở lại Pháp và chấp nhận quay về Việt Nam vì "gốc" của ông là bộ đội, ông đã là đảng viên đảng cộng sản, nên muốn về để "cống hiến cho đảng".

Chẳng biết lý tưởng của ông Tuấn thế nào, nhưng quả thật, ông đã dùng thẻ đảng viên đảng Cộng sản làm "bàn đạp" đi lên.

tuan3

Không chỉ ông Tuấn bị bắt, nguyên Phó giám đốc và nhiều cán bộ Bệnh viện Tim Hà Nội cũng bị khởi tố, bắt giam vì liên quan đến đấu thầu mua sắm vật tư y tế – Ảnh : suckhoe24h

Năm 2013, ông Tuấn là Bí thư Đảng ủy bệnh viện Tim Hà Nội, đương nhiên ông lấy luôn chức giám đốc bệnh viện.

Năm 2015 đến 2016, ông Tuấn tiếp tục giữ chức bí thư bệnh viện Tim, đồng thời thêm chức Quận ủy viên quận Hoàn Kiếm, để mở rộng đường vào Quốc hội sau này.

Năm 2016 đến 2020, quả thật ông Tuấn là đại biểu quốc hội khóa XIV, tiếp tục giữ chức Quận ủy viên quận Hoàn Kiếm, và Bí thư Đảng ủy bệnh viện Tim Hà Nội.

Năm 2020, ông Tuấn được thuyên chuyển về Bệnh viện Bạch Mai làm giám đốc, ông đương nhiên chức Bí thư Đảng ủy Bệnh viện Bạch Mai phải để cho ông nắm giữ luôn. Sức mạnh của tấm thẻ đảng nằm ở chỗ đó.

Nhưng rất tiếc cho ông Tuấn là sức mạnh đó đến đấy thì hết hiệu nghiệm.

Theo hồ sơ điều tra, ông Tuấn cùng nhiều cán bộ khác ở Bệnh viên Tim Hà Nội, và một số đơn vị khác bị khởi tố để điều tra vụ "thổi giá" thiết bị y tế giá trị lên đến hơn 40 tỷ đồng (hơn 1.758.000 USD).

Vụ việc xảy ra trong thời gian ông Tuấn là Bí thư Đảng ủy kiêm Giám đốc bệnh viện Tim Hà Nội.

Ông Tuấn giữ nhiều chức vụ to, bổng lộc không ít, sao lại tham nhũng để phải vào tù mất hết tương lai ? Sao lại tham tiền như thế, mà không nghĩ đến vợ con, gia đình ?

Xin thưa ngay rằng ông Tuấn "leo" được lên đó chắc tốn không ít tiền, vì cho dù ông ấy có giỏi đến đâu chăng nữa, có là đảng viên gương mẫu đến cỡ nào, thì vẫn phải "chung chi" cho bộ, cho ban ngành dọc ngang, mới được ngồi vào chiếc ghế đó.

tuan4

Trước khi rời vị trí Giám đốc Bệnh viện Tim, ông Nguyễn Quang Tuấn từng ký phê duyệt nhiều gói thầu mua sắm vật tư y tế trị giá hàng trăm tỷ đồng – Ảnh : suckhoe24h

Đã chi bộn tiền, thì phải tìm cách thu vào gỡ vốn, rồi kiếm thêm tiền lời, chứ ngồi đó làm "quan thanh liêm" sao ?

Mà ở vị trí như ông Tuấn, làm sao làm "quan thanh liêm" khi cả hệ thống tham nhũng, ông Tuấn không muốn tham gia cũng không được. Thế thì tay ông Tuấn "nhúng chàm" là điều đương nhiên.

Từ trước tới nay, chưa có một người trí thức nào không phải đảng viên cao cấp, mà lại được giao trọng trách lớn nhờ khả năng và trí tuệ cả. Tất cả vị trí đó đều phải mua bằng tiền, nhưng nếu không phải là đảng viên, sẽ không mua được.

Điều đó lý giải những tay tham nhũng đều là đảng viên đảng Cộng sản, vì đó là "đặc quyền" của họ.

Tại sao ông Tuấn lại bí "đồng chí" của ông "đánh tơi tả" ?

Câu trả lời cũng đơn giản, khi nhìn lại những cái chết bí ẩn của các cán bộ lãnh đạo đảng cao cấp mới đây như Chủ tịch nước Trần Đại Quang, hay cái chết của cựu Bí thư thành phố Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh.

Đảng viên cao cấp cỡ ông Tuấn thì không cần phải chết khi đứng sai phe. Vào tù và im miệng thì sẽ sống.

Có lẽ khi ngồi trong những song sắt nhà tù, ông Tuấn sẽ có dịp chiêm nghiệm con đường mình đã chọn. Tôi nghĩ, điều đáng tiếc cho ông Tuấn không phải là lúc ông từ chối lời mời ở lại Pháp làm việc, mà là sự chọn con đường dấn thân bằng tấm thẻ đảng ma quái.

Đình Ngọc

Nguồn : SaigonnhoNews, 22/10/2021