LS Steven Điêu: Thuyết Âm Mưu Phát Xuất Từ Đâu? - Hoàng Bách Channel

Thuyết âm mưu, được nhắc đến trong những năm vừa qua, đặc biệt trong bầu cử 2020 của Hoa Kỳ lại nở rộ . Xin quý vị cùng nghe ,để hiểu thêm: