Con Đường Dân Chủ Cho Việt Nam (P1) - Song Chi

Nhiều người bi quan cho rằng phong trào dân chủ đã yếu đi từ vài năm nay, thậm chí không còn gì. Thực ra phong trào dân chủ Việt Nam chưa bao giờ mạnh, trừ khi ta đồng hóa sự nhốn nháo với sức mạnh.

PHONG TRÀO DÂN CHỦ VIỆT NAM ĐANG RA SAO?
******************************************************************

Thực ra phong trào dân chủ Việt Nam đang trải qua một giai đoạn xét lại rất cần thiết để đấu tranh có phương pháp hơn, nghiêm túc hơn, hiệu lực hơn, và mạnh lên.
 
Nhưng phải xét lại những gì?
 
Giới thiệu đến độc giả Thông Luận cuộc trò chuyện với đạo diễn Song Chi và nhà báo Võ Văn Tạo: