Đảng cộng sản Việt Nam có yêu nước không ? (và 'yêu nước' là gì ?)

Quốc gia được hiểu trước hết là một tình cảm, một không gian liên đới và một dự án tương lai chung. Đảng CSVN không hề yêu nước vì những hành động sai lầm của họ trong quá khứ đã gây ra bao thảm kịch cho con người Việt Nam, đất nước Việt Nam. Và nó vẫn tiếp tục nối dài đến hiện tại khi mà đảng CSVN luôn đặt lợi ích của đảng lên trên dân tộc trong mọi vấn đề, giữ độc quyền chính trị, kinh tế, xã hội cho một thiểu số nhỏ trong 4 triệu đảng viên. Hơn 90 triệu người dân Việt Nam còn lại bị gạt ra bên lề.Trong suốt 80 năm qua, Đng cng sn Vit Nam tiếp ttuyên truyền rằng s ra đi ca h là "mt bước ngot vô cùng quan trng ca lch s cách mng Vit Nam, quyết đnh s phát trin ca dân tc, chm dt s khng hong v đường li và t chc lãnh đo ca phong trào yêu nước Vit Nam đu thế k 20". Tp chí Tuyên Giáo của chế đ, và hu như mi cơ quan truyn thông nhà nước, c tiếp tc ra r như thế t năm này sang năm khác.

yeunuoc0
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) - Ảnh minh họa 

Có thật rng Đảng cộng sản Vit Nam yêu nước không ?

Trước hết, thế nào là yêu nước ? Yêu nước nên được đnh nghĩa ra sao ?
Theo từ đin Oxford, và nhiu từ đin khác, yêu nước (patriotism) có nghĩa là s cng hiến và ng h mãnh lit cho một quc dân/dân tc (nation). Xin nhn mnh ch quc dân đây, thay vì là quc gia, đt nước, hay t quc.

Quốc dân/tc là gì ? Là mt b phn ln ni kết con người vi nhau bng ngun gc t tiên, lch s, văn hóa, hay ngôn ng, chung sng mt nước hay một lãnh th nào đó.
Nhiều nhà khoa hc chính tr cho rng quc dân/tc ch là mt cng đng tưởng tượng (imagined community) hoc cng đng tru tượng (abstract community), hơn là hin thc.
Dù cộng đng đó có tru tượng hay tưởng tượng đi na, trên thực tế vn có nhng cá nhân và tp th luôn cng hiến và ng h mãnh lit cho quyn li chung ca dân tc đó. Chúng ta có th nhìn thy rõ điu này qua chiu dài lch s ca bao dân tc khp nơi trên thế gii. Những người yêu nước đích thc không h ích k. H không hủy hoi nhng người khác, các dân tc khác, hay tài nguyên quc gia. H không mang tính b lc. Họ không đ cao tính dân tc mt cách cc đoan, và cho rng dân tc mình là trên hết, ri t hào mt cách quá đáng, như ch nghĩa phát xít.

Đối với riêng tôi, yêu nước cn có ít nht năm đc tính sau đây.

Thứ nht, yêu nước, trước và trên hết, là yêu con người, nht là con người có cùng ngun gc t tiên, lch s, văn hóa hay ngôn ng hin đang sng chung cùng lãnh th vi mình.
Thứ hai, đã yêu con người thì cũng có nghĩa là yêu chuộng s công bng, s bình đng gia các thành viên trong cng đng dân tc đó. Không th nhân danh bt c lý do gì, k c tôn giáo hay chính tr, đ đ cao mt nhóm người và h b nhng nhóm người khác. Bt c chính quyn nào có ch trương phân bit như thế thì h hoàn toàn không xứng đáng, và người yêu nước cn phải phn đi mi th quyn lc không chính đáng đó. Người yêu nước cũng cn phi bo v nhng người chung quanh mình khi h gp nn.
các nn dân ch cp tiến, Duty of care, trách nhim quan tâm vi người chung quanh, là mt phn ca lut pháp.

Nếu đang khi chúng ta đi đường mà tình cờ gp mt người gp nn, ngoảnh mặt b đi, thì rất có th chúng ta sẽ b lut pháp xét x xem chúng ta có trách nhim, hay có ti gì, đi vi hành đng tắc trách đó hay không.

Người Tây phương thường không đề cao tinh thần yêu nước, ngoi l là khi có chiến tranh vi nước khác. Nhưng h đt nng tinh thn trách nhim, trách nhim gii trình cho mi vn đ h làm.

Thứ ba, yêu nước là yêu quê hương và nhng gì thuc v quê hương. Yêu nhng cnh thiên nhiên, như lũy tre làng, con đường đến trường ; yêu ngôn ng văn thơ như Truyn Kiu ; yêu văn hóa, k c văn hóa m thc, nht là các món ăn Vit Nam rt ph quát trên thế gii ; yêu lch s, như tinh thn đu tranh hào hùng chng ngoi xâm ca t tiên, dân tc. Nói chung là yêu những gì gn lin vi con người, đt nước ca mình ; gn lin vi nhng k nim thơ u ca mình ; nhng k nim không th nào phai nhoà trong tâm tư ca chúng ta.

Thứ tư, yêu nước là quan tâm đếvận mnh ca đt nước, đặc bit quan tâm sâu xa đến tương lai ca dân tc mình, như nhà phê bình văn hc Nguyn Hưng Quc tng chia s. Điu đó có nghĩa là dn thân góp phn vào xây dựng đt nước ngày mt tt đp hơn. Và cũng có nghĩa là cn phải phn đi bt c k nào cn tr con đường phát trin ca đt nước, k c chính quyn đang điu hành quc gia, dù chính quyn đó có do chính người dân ca mình bu chn. Còn nhng chế đ đc tài không do người dân bu chn thì h đã mt chính nghĩa ngay t đu. Đi vi chế đ đc tài, h ch luôn tìm cách gi ghế gi quyn, cho cá nhân hay bè nhóm ca h, thay vì thúc đy s phát trin toàn din ca quc gia, dân tc.

Thứ năm, tuy sau cùng nhưng lại quan trng nht, yêu nước là yêu, là thương, là có lòng trc n, hơn là hn, là ghét hoc căm thùHận, thù, ghét, có th là đng cơ hành đng, nhưng không phi là đng lc quan yếu đ đem li thay đi. Nếu không thì trước sau gì nó cũng s mang đến s hy dit. Còn yêu ? Tình yêu cm hóa được chúng ta, giúp chúng ta vượt qua được nhng cám d v tình, tin, tài, và ti. Giúp chúng ta có nim tin, hy vng và ngh lc.

Khi chúng ta yêu dân tộc ca mình, chúng ta s làm nhng gì có th đ phn đi bất c thế lc nào chà đp lên quyn làm người ca đng bào mình. Nhưng khi yêu dân tc mình, chúng ta cũng không th nhân danh yêu nước mà đi tiêu dit nhng người cùng máu m vi mình nhưng khác chính kiến, hoc vi nhng cng đng sc tc khác, tr phi bị đe da v.v....

Chế đ đc tài toàn tr ti Vit Nam trong 45 năm qua, và Đảng cộng sản Vit Nam hơn 80 năm qua, luôn tuyên truyn h yêu nước. Và ch có h mà thôi. Nhưng có bao gi h yêu nhng người Vit Nam khác ý thc h vi h đâu. H đ cao mt thế gii đi đng, bình đng nhưng h li to ra mt xã hi bt bình đng nht trong nhân loi. H cũng chng yêu quê hương gì khi dâng hiến lãnh th lãnh hi mà bao xương máu ca t tiên cha ông đã hy sinh cho ngoi bang. H cũng chng h quan tâm gì đến vận mệnh đt nước mà ch sn sàng đàn áp bt b trù dp nhng người yêu nước chân chính, k c nhng người vì yêu nước mà phn đi các chính sách nhu nhược, thông đng, tiếp tay cho k thù dân tc như Trung Cng. Sau cùng, chế đ hin nay đi din cho s hn, thù, ghét, qua các chính sách đối x bt công, nếu không phi là thô bo, vi mi người trên cùng lãnh th văn hóa ngun gc, t khi hình thành đng phái ca h cho đến nay. H kích đng s hn thù và cai tr bng s hn thù.

Vì thế, Đảng cng sn Vit Nam tưởng là họ yêu nước, hoc t la di mình và người khác, nhưng tht ra h ch phá hoi đt nước v mi mt trên hơn 80 năm qua, làm kit qu tinh thn và nim tin ca bao thế h vào tương lai tươi sáng ca dân tc Vit Nam.
Xin hãy chấm dt li dng lòng yêu nước để vơ vét quyn li và quyn lc cho mình, dù là cng sn, tư bn đ hay nhân danh bt c ý thc h chính tr nào.

Phạm Phú Khải
Nguồn : VOA, 04/06/2020