Đối thoại với ông Nguyễn Thanh Sơn (Bài 1) (Chu Mộng Long)

Rất nên nghe cuộc trả lời của ông Nguyễn Thanh Sơn về vụ chùa Ba Vàng để thấy tư duy của một người cộng sản là như thế nào. Nó tụt hậu một cách thê thảm. Một đảng cầm quyền bao gồm những người như Nguyễn Thanh Sơn thì đất nước không nghèo khó mới là chuyện lạ. Vẫn giọng điệu quen thuộc là cần đóng cửa bảo nhau, không được để các thế lực thù địch lợi dụng phá hoại (thế lực nào vậy ông Sơn?), giáo hội Phật giáo có công trong quá khứ và có uy tín trên trường quốc tế, mọi việc ông sư Minh làm đều đúng chủ trương của đảng và nhà nước...Tóm lại là sư Minh và chùa Ba Vàng không làm gì sai, tất cả chỉ tại báo Lao Động vội vàng và qui kết khi chưa đủ bằng chứng...Dù có phát biểu với tư cách cá nhân một Phật tử thì ông Nguyễn Thanh Sơn vẫn là đảng viên Đảng Cộng sản, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, đương kim đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Liên Hiệp quốc. Cho nên, dù muốn hay không ông cũng phải chịu trách nhiệm với tư cách một lãnh đạo cộng sản lấy kim chỉ nam hành động là Chủ nghĩa Marx và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Không chạy trốn trách nhiệm này được, vì đảng viên phải phát ngôn theo quy định tại Điều lệ Đảng và 19 điều đảng viên không được làm.

Bài phát ngôn dài của ông có nhiều nội dung về tư tưởng, đạo đức của Phật giáo, qua đó ủng hộ cách làm tiền của chùa Ba Vàng và phản bác báo Lao Động, kể cả đòi bịt miệng báo chí về hoạt động mê tín dị đoan của chùa Ba Vàng.

Trước khi đối thoại với ông từng luận điểm trong nội dung phát ngôn được quảng bá trên trang YouTube mà chính các ông xếp vào trang “phản động” này, ở đây tôi chỉ hỏi ông một vấn đề:

Ông ủng hộ chùa Ba Vàng với lý do, chùa Ba Vàng thỉnh vong giải nghiệp với mục đích thương mại là hoàn toàn đúng theo giáo lý nhà Phật, quan trọng hơn, nó có tác dụng giáo dục đạo đức, răn đe con người hướng thiện.

Vậy, nếu tôi cướp của, giết người hoặc cướp nhà bank với số tiền lớn, hoặc đơn giản, thiết thực hơn là tham nhũng, lợi dụng công tác của cán bộ ngoại giao buôn lậu hoặc tiêu thụ ngà voi, sừng tê, vi cá mập (kết quả của sự tiếp tay tàn sát động vật hoang dã), sau đó tôi đến chùa bỏ tiền tỉ ra thỉnh vong giải nghiệp để thoát tù, liệu hành động đó có hướng thiện hay đảm bảo đạo đức không?

Nôm na là cứ làm việc ác rồi bỏ tiền ra giải nghiệp là lương thiện, đúng không?

Ông có dám nói với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rằng, không cần chống tham nhũng, bắt bọn tham nhũng bỏ tù nữa, vì tự thân quan chức tham nhũng sẽ bỏ tiền ra thỉnh vong giải nghiệp để chuộc tội không?

Lý luận như ông Nguyễn Thanh Sơn và sư Thích Trúc Thái Minh thì có phải nhà chùa là tòa án để tội nhân bỏ tiền chuộc tội giống như chạy án không?

Trả lời xong câu này trước đi. Sau khi tôi chữa đề tài cho sinh viên xong, tôi sẽ truy vấn từng vấn đề trong bài nói của ông, kể cả giảng luôn Phật pháp cho ông nghe để ông phân biệt đâu là Phật giáo đâu là Tà giáo, đâu là đạo đức đâu là vô đạo đức, kể cả ranh giới giữa khoa học và tôn giáo mà ông đang đánh tráo để lừa người nghe.

26.3.2019