Sẽ tăng học phí 50 triệu/năm với đại học công lập (PLO)

Nghị định này (nếu được thông qua) không áp dụng đối với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, hệ thống các trường chính trị thuộc tỉnh ủy, huyện ủy các địa phương.


Mới đây, Bộ GD&ĐT đã có dự thảo về cơ chế tự chủ giáo dục đại học đối với các trường công lập trình Chính phủ.
 
Cụ thể, sẽ có 2 mức học phí theo từng loại hình tự chủ tài chính là loại trường tự đảm bảo chi thường xuyên và trường chi đầu tư. Ngoài ra, trường sẽ có quyền quyết định mức thu học phí theo nguyên tắc bù đắp chi phí và có tích lũy hợp lý.

Đặc biệt, đối với lại trường trường tự đảm bảo chi thường xuyên sẽ phải áp dụng mức đóng học phú mới để phù hợp với đề án thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động.
 
Mức học phí cụ thể áp dụng vào năm học 2020-2021 sẽ là 2,05 - 5,05 triệu đồng/sinh viên/tháng. Áp dụng theo tùy từng nhóm ngành đào tạo khác nhau.

Như vậy, nếu so với mức học phí khi chưa áp dụng dự thảo trên của Bộ GD&ĐT, các trường đại học đã tự chủ tài chính sẽ phải đóng cao gấp 2 đến 3,5 lần so với hiện nay (mức 980 nghìn – 1,43 triệu đồng/sinh viên/tháng). 

Còn so với học phí trường đại học công lập chưa tự chủ hiện nay 7,4-10,7 triệu đồng/ năm học 2017–2018 thì mức học phí trên sẽ tăng gấp 2,8 đến 4,7 lần.

Các Đại học quốc gia, Trường ĐH Việt Đức, Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội và các trường đại học thành lập theo mô hình trường đại học xuất sắc hoạt động theo cơ chế tài chính đặc thù do Thủ tướng Chính phủ quy định.
 
Nghị định này (nếu được thông qua) không áp dụng đối với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, hệ thống các trường chính trị thuộc tỉnh ủy, huyện ủy các địa phương.

HÀ PHƯỢNG