Kiên Giang đề nghị cho thuê biển đảo Phú Quốc đến 99 năm (Nhà Quản Lý)

Theo đề án gửi đại biểu QH, Kiên Giang đề nghị đặc khu này được hưởng nhiều cơ chế khác biệt xưa nay trên cả nước chưa có. Cụ thể như cho phép đồng USD được lưu hành tự do, các đồng tiền khác được phép chuyển đổi tự do sang USD; khi xuất nhập cảnh được mang 15.000 USD và 45 triệu đồng tiền Việt.


Cơ sở của đề xuất này là đề án thành lập Đơn vị Hành chính – Kinh tế đặc biệt Phú Quốc của tỉnh Kiên Giang. Cùng  với đề xuất trên, Kiên Giang cũng đề nghị khu vực Phú Quốc được sử dụng lưu hành rộng rãi đồng tiền USD trong lưu thông.
 
Theo đề án gửi đại biểu QH, Kiên Giang đề nghị đặc khu này được hưởng nhiều cơ chế khác biệt xưa nay trên cả nước chưa có. Cụ thể như cho phép đồng USD được lưu hành tự do, các đồng tiền khác được phép chuyển đổi tự do sang USD; khi xuất nhập cảnh được mang 15.000 USD và 45 triệu đồng tiền Việt.

Đối với các dự án khu du lịch sinh thái cao cấp có tổng mức đầu tư trên 300 triệu USD được phép mở casino.

Đề án đưa ra đề xuất cho thuê biển đảo đến 99 năm và được gia hạn.

Hàng hóa được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Người nước ngoài có dự án đầu tư tại đặc khu Phú Quốc từ 5 triệu USD (hơn 110 tỷ đồng), đã có thời gian cư trú 5 năm trở lên, không vi phạm pháp luật sẽ được cấp thẻ thường trú tại Phú Quốc.

Như Như