Việt Nam nới nhân quyền đổi lấy EVFTA? (Phạm Chí Dũng)

Nguy cơ mt EVFTA là quá rõ ràng. Gi đây, cái phao cu sinh cui cùng ch còn là vn đ nhân quyn, đ nếu chính th Vit Nam chp nhn ci thin và hơn na là phi có nhng ci thin có th chng minh được, may ra Ngh vin Châu Âu có th thuyết phc nước Đức không chấm dt hoàn toàn quan h đi tác chiến lược vi Vit Nam và do đó còn đ hé cánh ca đi tiếp cho EVFTA.


Vào trung tuần tháng Chín năm 2017, có mt chuyến đi "bí mt" và bt ng đến Hà Ni ca ông Bernd Lange, Ch tch y ban Thương mi quc tế ca Ngh vin Châu Âu. Ch đ : Hip đnh T do Thương mi EU - Vit Nam (EVFTA).
Nhưng ch mt tun sau, ngày 22/9/2017, B Ngoi giao Đc đã chính thc ra thông báo tm thi đình ch quan h đi tác chiến lược vi Vit Nam, đng thi trc xut thêm mt nhân viên ngoi giao ca Đi s quán Vit Nam ti Đc. Mt cú sc ngoi giao chưa tng có đi vi gii chóp bu Vit Nam !
Tuyệt vng EVFTA ?
Chuyến đi ca ông Bernd Lange không ch bí mt theo đúng nghĩa đen bởi cách ông đến Vit Nam không được bt kỳ cơ quan hay t chc nào thông báo trước, mà còn do cách xut hin đt ngt ca quan chc này - bng vào hình thc hp báo - ngay sau cuc gp ca ông Lange vi gii quan chc Vit Nam, trong đó có thủ tướng Nguyn Xuân Phúc.
Một ln na, vài t báo đng Vit Nam n ào "nhét ch" vào ming quan chc nước ngoài và Th tướng Phúc bng tiêu đ "Sthông qua Hiệp đnh T do Thương mi EU - Vit Nam vào năm 2018".
Còn Thông tấn xã Vit Nam thì khiêm tn hơn với mt ta đ mang tính ngh quyết : "Phấn đu thông qua Hip đnh T do Thương mi EU - Vit Nam vào năm 2018".
Còn Bernd Lange ?
Chẳng có bt kỳ ha hn nào t quan chc này v "s thông qua Hip đnh T do Thương mi EU - Vit Nam vào năm 2018". Thay vào đó, ông Bernd Lange nói với các nhà báo vào ngày 15 tháng Chín ti Hà Ni : "Nhân quyn là vn đ trng tâm trong đàm phán thương mi gia Vit Nam và Liên Hiệp Châu Âu- EU".
Ông Bernd Lange cũng nói rằng nếu Vit Nam không gii quyết đy đ các quan ngại v nhân quyn thì e rng chuyn thương tho gia đôi bên s gp rc ri, rng EVFTA có th b "xôi hng bng không" nếu Hà Ni không nghiêm túc ci thin nhân quyn.
Trong thực tế, Ngh vin Châu Âu có chc năng thông qua tt c các hip ước hay tha thun thương mi quc tế mà EU tha thun. Theo đó, EVFTA s được xem xét theo hai giai đon gm cp y ban Thương mi Quc tế và cp Ngh vin Châu Âu.
Theo lộ trình, văn kin EVFTA s được y ban Thương mi Quc tế xem xét, kim chng vào mùa Xuân 2018, để đm bo tt c nhng cam kết trong hip đnh này s được thc hin đy đ. Nếu đt được đng thun đa s ti Ngh vin Châu Âu, EVFTA s được thông qua trong khong mùa hè năm 2018.
Nhưng mun EVFTA được thông qua, li phi có s thng nht ca quc hội thuc 27 nước thành viên. S đng thun gia các nước EU li tương đi cao v vn đ nhân quyn. Ch cn vài nước không thông qua thì EVFTA s b khng li.
Kết qu duy nht và có l khá hài hước sau chuyến đến thăm Hà Ni ca ông Bernd Lange là y ban Thương mi Quc tế ca Ngh vin Châu Âu và Chính ph Vit Nam đã đt được đng thun v vic… hai bên phi n lc rt nhiu cho vic thông qua EVFTA trong 8-9 tháng ti.
Nhưng "n lc" như thế nào, khi mà nước Đc - đu tàu v chính tr và kinh tế ca Châu Âu - đã thật s phn n ?
Người Đc đã hành đng !
Một hành đng thích đáng và không hc cn Vit Nam hơn Vit Nam cn Đc" như mt li tuyên truyn ca gii dư lun viên tuyên giáo và công an Vit nam.
Trong thực tế, cp đ quan h đi tác chiến lược còn cao hơn và bao trùm hơn so vi quan h ngoi giao gia hai quc gia. Dù ch tm đình ch quan h đi tác chiến lược, nhưng đây là li cnh báo rt trc tiếp v kh năng người Đc cùng vi nhiu nước trong EU hoàn toàn có th không còn ngó ngàng gì đến EVFTA, thậm chí Chính ph Đc có th tiến ti ct đt quan h ngoi giao vi Vit Nam.
"Triển vng phát trin còn tt lm" ?
Vậy thì làm thế nào đ "trin vng phát trin còn tt lm" - như li tuyên ngôn ca Tng bí thư đng Nguyn Phú Trng sau khi TPP gn như tan v, đt nước đi ti không gì cn ni" - như mt th loi "t sướng" tng ra r vào thi chiến tranh, trong khi tình hình các FTA (hip đnh thương mi t do) vi các nước vn rơi vào tình thế bt li ?
Dường như Nguyn Phú Trng đã duy ý chí đến đ vn quyết tâm theo đúng triết lý "lò đã nóng lên ri thì ci tươi đưa vào cũng phi cháy" ca ông sau này đ bt EVFTA cũng phi theo đúng như thế.
Trong khi đó, hiện trng các FTA vn ngn ngang, rt tương đng vi tình cnh Vit Nam đã ký tha thun vi chn mt chc đi tác chiến lược trên thế gii mà hu qu là trong hai v giàn khoan Hi Dương 981 năm 2014 và Bãi Tư Chính năm 2017, đã chng có mt đi tác chiến lược nào chìa tay giúp Vit Nam đ tránh thoát bàn tay lông lá đe da ca đi tác chiến lược ln nht là Trung Quc.
Đến cui năm 2016, Vit Nam đã ký kết, thc thi và đang đàm phán 16 FTA. Trong s này, có 10 FTA đã thc thi (sáu FTA trong s này vi tư cách là thành viên ASEAN, bn FTA còn li vi Chile, Nht Bn, Hàn Quc, và EEC). Hai FTA đã kết thúc đàm phán là TPP và Hip đnh Thương mi t do gia Vit Nam và EU (EVFTA). Bn FTA đang đàm phán là Hip đnh Đi tác kinh tế toàn din khu vc (RCEP), FTA ASEAN - Hng Kông, FTA vi Israel và vi Khi thương mi t do Châu Âu (EFTA).
Chỉ có hai FTA của Vit Nam vi M và Châu Âu là còn xut siêu được - ln lượt là 25 t USD và 20 t USD mi năm. Còn thng dư xut siêu vi Nht bng 0, trong khi ngay c Hàn Quc, tưởng là "d ăn", nhưng Vit Nam li phi nhp siêu đến hai chc t USD vào năm 2016.
Còn với Trung Quc thì khi nói : con s nhp siêu chính ngch lên đến 20 - 30 t USD/năm, chưa k phn tiu ngch khong 20 t USD na, tng cng đến 40 - 50 t USD nhp siêu mi năm dành cho Vit Nam.
Sau cú đổ v ca Hip đnh TPP mà đã khiến B Chính trị Vit Nam choáng váng, EVFTA là nim hy vng cui cùng đ Vit Nam duy trì được s xut siêu hơn hai chc t USD hàng năm vào th trường Châu Âu, cũng như cu vãn nn kinh tế Vit Nam và do đó c chân đng th chế chính tr vn đang tích t rt nhiu du hiu ca suy thoái và khng hong.
Không thể ngi ch EVFTA t trên tri rơi xung, trong năm 2017 gii chóp bu Vit Nam đã phi t than ln li đi các nước Châu Âu đ "dân vn" nhm thúc đy nhanh vic thông qua EVFTA. Trùng thi gian ông Bernd Lange đến Hà Ni, mt quan chc Vit Nam ca Phó Th tướng Vương Đình Hu đã đi Thy Sĩ nhưng ch đt kết qu "các quan chc Vit Nam và Thy Sĩ đng ý vi nhau rng s phi n lc nhiu hơn đ hoàn tt vic ký kết tha thun thương mi t do gia Vit Nam và khối bn quc gia Châu Âu bao gm Thụy Sĩ, Na Uy, Băng Đo, và Lichteinsten".
Trước chuyến đi Châu Âu ca Vương Đình Hu, B Chính tr Vit Nam cũng đã c hai phái đoàn đi "dân vn" Châu Âu : đoàn ca bà Nguyn Th Kim Ngân - Ch tch quc hi, và đoàn ca ông Nguyn Xuân Phúc - Th tướng. Tuy nhiên, c hai đoàn này đu ch có được kết qu hết sc m nht. Chng có mt ha hn nào, càng không có cam kết c th nào t phía các "nước bn".
Lối thoát ni nhân quyn ?
Nếu gii chính khách Đc va nhn ra mt Việt Nam ca tráo tr chính tr rõ đến như thế, tt c đu đe da tương lai ca EVFTA. Và hn làm gii lãnh đo Vit Nam mt ng.
Mất ng sinh ra tâm tư, suy tư và dn vt. Tu trung phi tìm ra li thoát "cho mình, cho đng", sau đó mi là "cho dân tc, cho nhân dân".
Lối thoát đu tiên hin ra vào tháng Tám năm 2017 : "tha nhn Vit Nam Cng Hòa". Dù chưa có bt kỳ mt cơ quan đng hay chính quyn nào đng ra "nhn trách nhim" v v b sách Lch s Vit Nam bng dưng quá đi can đm nhìn nhn li quá kh và tự nguyn xóa đi hình nh "ngy quân ngy quyn" trong mt ít trang giy, nhưng mi th đu rõ mn mt là b chính tr đng đã có ch trương v vic này và đang mun "hòa hp hòa gii" vi ít nht mt mc tiêu rt thiết thân : gia tăng thu hút kiu hi ca "kiu bào ta".
Lối thoát th hai có v manh nha t cái cách ông Bernd Lange bt ng đến Hà Ni mà t đó gi ra mt gi thiết : liu Hà Ni có đt được mt tha thun ngm vi Liên minh Châu Âu đ EU c đc phái viên đến Vit Nam nhm hai mc đích : rà soát li khung sườn EVFTA, và giám sát nhân quyền ?
Chi tiết đáng chú ý là dù là quan chc chuyên v thương mi, nhưng ông Bernd Lange li có mt s tiếp xúc vi mt s t chc xã hi dân s Hà Ni.
Cho đến nay, chưa có xác nhn nào t gii đu tranh dân ch nhân quyn v việc họ đã tiếp xúc vi ông Bernd Lange. Cũng cn nói thêm, đang có hai khái nim tách bit tn ti Vit Nam : mt khái nim đã tn ti nhiu năm qua là "Xã hi dân s đc lp", bao gm nhng người đu tranh cho dân ch và nhân quyn, và khai nim th hai thì mới toanh - nhà nước va nhn vơ "xã hi dân s".
Cũng chưa biết ông Bernd Lange đã tiếp xúc vi t chc xã hi dân s dng nào. Nhưng e rng chính quyn đã "to mi điu kin" đ v quan chc này được tiếp cn vi nhng t chc hi đoàn ca nhà nước mà nay đã biến thành "xã hi dân s".
Dù gì sau những cuc tiếp xúc trên và thm chí còn được hp báo công khai, ông Bernd Lange đã nêu ra ba vn đ ln mà Vit Nam cn x lý, gm vic phê chun các công ước quan trng ca T chc Lao đng Thế gii, vic bo vệ môi trường, và vic đ xã hi dân s cùng các nhóm phi chính ph tham gia nhiu hơn vào hot đng tham vn liên quan ti EVFTA.
Thực ra, nhng khuyến ngh v nhân quyn đã được gii chc và các ngh sĩ M nêu ra vi Vit Nam t nhiu năm qua, mà ln gn nhất là ngay trước chuyến đi ca Th tướng Phúc đến Washington đ gp Tng thng Trump. Nhưng chóp bu Vit Nam đã b ngoài tai. Trước và sau chuyến đi này, công an Vit Nam đã bt b rt nhiu người bt đng chính kiến. Cũng sau chuyến đi này, đã chng thy bóng dáng nào ca Hip đnh thương mi song phương Vit M mà Vit Nam quá cu cnh.
Còn vào lần này, đến lượt gii chc Châu Âu lên tiếng, nhưng chưa bao gi lên tiếng mnh m như lúc này v mi quan h tht s ràng buc gia nhân quyn vi EVFTA.
Nguy cơ mt EVFTA là quá rõ ràng. Gi đây, cái phao cu sinh cui cùng ch còn là vn đ nhân quyn, đ nếu chính th Vit Nam chp nhn ci thin và hơn na là phi có nhng ci thin có th chng minh được, may ra Ngh vin Châu Âu có th thuyết phc nước Đức không chấm dt hoàn toàn quan h đi tác chiến lược vi Vit Nam và do đó còn đ hé cánh ca đi tiếp cho EVFTA.
Trong tình thế không khác gì b trit buc trên, "chính ph" ca ông Nguyn Phú Trng s tính toán gì ? Tiếp tc bo th và đàn áp nhân quyn đ tiếp tc chng nhn được li ích nào t cng đng quc tế ?
EVFTA không chỉ là vn đ thiết thân ca ông Trng đ bo v s tn vong được chăng hay ch ca đng cm quyn, mà còn là li thoát kh dĩ nht cho các phe phái khác trong ni b đng vào lúc con tàu sắp đm.
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 25/09/2017