Còn Đảng Cộng Sản, Thì Việt Nam Không Thể Có Dân Chủ (Mai V. Phạm)

Đọc bài báo đăng ngày 18/1/2017, "Thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở phải hướng đến người dân" tôi ngạc nhiên đến độ kinh hoàng. Tôi cảm động vô vàn khi những đảng viên cộng sản kì cựu như ông phó thủ tướng Vũ Đức Đam và trưởng ban Dân vận TW Trương Thị Mai mà lại quan tâm đến việc "thực hiện qui chế dân chủ" cho Việt Nam.
- Trích: "Trưởng ban Chỉ đạo Trương Thị Mai cho rằng, để việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có hiệu quả, các chính sách đối với người dân phải được tăng cường, sửa đổi cho phù hợp hướng đến người dân, giải quyết các vấn đề bức xúc còn tồn đọng trong xã hội." (ngưng trích)

Tôi xin hiến kế cho bà trưởng ban Dân vận TW nhé: "Để việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có hiệu quả" thì việc đầu tiên đảng cộng sản của bà PHẢI LÀM là bãi bỏ điều 4 Hiến Pháp, xóa sổ sự lãnh đạo duy nhất của đảng cộng sản tại Việt Nam. Xóa bỏ điều 4 HP được thì hãy nói chuyện "thực hiện quy chế dân chủ." Còn độc đảng thì dù cho có sửa nát "các chính sách" cũng không thể có được Dân Chủ. Chế độ cộng sản ở bất cứ nơi đâu cũng làm cho Tổ Quốc lụn bại và Dân Tộc khổ đau. Tóm lại, còn độc tài, độc đảng mà đòi "thực hiện qui chế dân chủ" là láo toét và bịp bợm.

- Trích: "Trong năm qua, việc thực hiện quy chế dân chủ tại một số địa phương, đơn vị vẫn còn hạn chế, chưa tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Những vấn đề bức xúc của người dân vẫn chưa được quan tâm, giải quyết kịp thời. Việc triển khai một số dự án lớn chưa được công khai đầy đủ, nên chưa nhận được sự đồng thuận từ dân, dẫn đến khiếu nại, tố cáo kéo dài." (ngưng trích)

Bà Mai và ông Đam thân mến, kể từ khi nào "qui chế dân chủ" được thực hiện ở Việt Nam vậy? Để tôi giải thích đơn giản cho ông và bà hiểu thế nào là Dân Chủ nhé. DEMOCRACY - DÂN CHỦ, bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp; trong đó từ gốc "DEMOS", có nghĩa là Nhân Dân. Trong một chế độ Dân Chủ, chính người Dân là những người nắm giữ quyền lực tối cao của cơ quan Lập pháp và Hành pháp. Nhưng tại Việt Nam, dưới sự lãnh đạo độc tài của đảng cộng sản, cả quyền Lập Pháp và Hành Pháp chỉ được thuộc về các đảng viên cộng sản. Nói ngắn gọn, khi người Dân Việt Nam vẫn còn bị nhà cầm quyền BỊT MIỆNG, CHE MẮT, và BỊ LOẠI TRỪ ra khỏi tất cả các hoạt động xã hội và chính trị, thì không thể thực hiện được "qui chế dân chủ." Khi mà đảng cộng sản vẫn luôn tìm mọi cách để để duy trì quyền lực chính trị bằng cách đàn áp người dân một cách bạo lực, thì những bức xúc và bất công của người Dân chỉ TĂNG MẠNH chứ không thể giảm xuống.

Có lẽ ông Đam và bà Mai đã luyện "tư tưởng Mác Lê" và "đạo đức Hồ Chí Minh" quá lâu đến độ "tẩu hỏa nhập ma" nên chẳng biết và chẳng hiểu thế nào là Dân Chủ. Thôi thì nhân cơ hội này, tôi xin giới thiệu cho ông "tiến sĩ kinh tế thế giới" Vũ Đức Đam và bà "thạc sĩ hành chính công" Trương Thị Mai những nguyên tắc cơ bản để phân biệt được Dân Chủ và "XHCN (Xạo Hết Chỗ Nói)" nhé:

1. Dân chủ là chính phủ Cho Dân và Vì Dân: quyền lực và trách nhiệm công dân được thực thi bởi tất cả các công dân, một cách trực tiếp hoặc thông qua đại diện đã được họ bầu chọn.

2. Dân chủ bao gồm các nguyên tắc và thông lệ bảo vệ QUYỀN TỰ DO của con người.

3. Dân chủ dựa trên nguyên tắc của luật đại đa số, cùng với việc tôn trọng các quyền của cá nhân và dân tộc thiểu số. Nên nhớ, tất cả các nền dân chủ thực sự, trong khi tôn trọng ý muốn của đa số, vẫn luôn nhiệt thành bảo vệ các quyền cơ bản của cá nhân và các nhóm thiểu số.

4. Dân chủ chống lại sự tập trung quyền lực của chính quyền trung ương; đồng thời phân quyền và tản quyền đến chính quyền địa phương, với nhận thức rằng chính quyền địa phương phải được tiếp cận và đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân.

5. Thể chế Dân chủ phải tâm niệm rằng một trong những chức năng chính của chính phủ là BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI như, Quyền tự do ngôn luận và tôn giáo; Quyền bình đẳng trước pháp luật; và cơ hội để tổ chức và tham gia đầy đủ vào đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội.

6. Các nước có nền Dân chủ thực sự sẽ tiến hành thường xuyên các cuộc bầu cử tự do và công bằng, mở cửa chào đón sự tham gia chính trị của tất cả công dân. Các cuộc bầu cử trong một nền dân chủ không thể có mặt ngoài là những nhà độc tài hay một đảng duy nhất, nhưng là các cuộc cạnh tranh thực sự vì lợi ích của người dân.

7. Công dân trong một nền dân chủ không chỉ có quyền, nhưng họ còn có trách nhiệm tham gia vào hệ thống chính trị để bảo vệ quyền và tự do của chính họ.Ông Đam và bà Mai xem những nguyên tắc cơ bản của Dân Chủ đã có bao giờ được áp dụng và thực thi ở VN chưa? Vâng, những nguyên tắc này chưa bao giờ được thực hiện ở VN, nên hệ quả thật tang thương: một Đất nước buồn cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, với giá trị đạo đức suy đồi, xã hội đầy bạo lực, người nghèo khổ và oan ức khắp nơi... đã và đang bị cai trị và đàn áp bởi cái đảng độc tài của ông, bà. Nếu ông và bà thực tâm muốn "thực hiện qui chế Dân chủ" cho Việt Nam, thì việc cần làm đầu tiên là vận động sự giải thể của đảng cộng sản. Nên nhớ, sẽ không có một con đường tươi đẹp nào cho Dân Tộc Việt Nam nếu chế độ độc tài cộng sản còn tồn tại.

Tôi hy vọng rằng các giá trị tuyệt vời của Dân Chủ sẽ giải thoát ông phó thủ tướng và bà trưởng ban Dân vận TW khỏi sự gian dối đến khốn nạn của chế độ cộng sản. Mong ông, bà, và các đảng viên cộng sản đừng NGOAN CỐ chống lại dòng chảy và nguyện vọng Dân Chủ của những người dân chúng tôi. Đi ngược dòng nước đang và sẽ chảy mạnh không sớm thì muộn ẮT SẼ THẤT BẠI và TIÊU TAN. Hãy cùng với chúng tôi ĐẶT LỢI ÍCH của Tổ Quốc và Dân Tộc Việt Nam lên trên hết, trước khi dòng chảy thời đại sẽ xóa xổ các người.

Nguồn:

http://truyenhinhlongan.com.vn/tin-tuc/tin-trong-nuoc/thuc-hien-quy-che-dan-chu-tai-co-so-phai-huong-den-nguoi-dan/