Vang (thi luận) (Lê Hữu Khóa)

 Độc tài diệt chân tài

Độc trị hủy thực tài

Độc tôn vùi nghệ tài

Độc đảng chôn thiên tài


Vang đi ! Vang nữa !

Vang đi tiếng chuông trời gọi đời réo người

Vang nữa tiếng chuông đời réo người

Vang đi tiếng chuông người gào tình

Vang nữa tiếng chuông tình vỡ buồng tim

vang3

Quê hương ơi !

Quê hương ơi ! Sao còn người ngồi sát đất ?

Quê hương ơi ! Sao còn kẻ còm lưng đạp ?

Quê hương ơi ! Sao dân tộc là dân đen ?

Quê hương ơi ! Con là bụi đời hay oan hồn ?

vang1

Độc… tài

Độc tài diệt chân tài

Độc trị hủy thực tài

Độc tôn vùi nghệ tài

Độc đảng chôn thiên tài

Dân

Dân nghèo trong kiếp lao nô

Dân tủi trong phận tỳ nô

Dân hờn trong đời nô bộc

Dân oán trong nghiệp lao lý

vang2

Rợ

Man rợ có thể chiếm nhân tính

Mọi rợ có thể nuốt nhân bản

Hoang rợ có thể vùi nhân vị

Nhưng rợ vẫn chưa dìm được nhân quyền

VANG.pdf

Lê Hữu Khóa

(17/01/2023)