Giải mã các vụ ‘trảm’ và ‘tấn phong’ Phó Thủ tướng (Nguyễn Bá Bình)

Đ hp thc hóa t "dân ch" di trá, nên phi t chc hai hi ngh bt thường ca Ban chấp hành Trung ương Đng và Quc hi, rt nhiu người phi b công b vic quan trng đ d hp, tiêu tn khon tin khá ln, có th đến hàng trăm t ch để "trang đim xác chết".


Thy gì t các v ‘trm’ 2 Phó Thủ tướng và ‘tn phong’ 2 Phó Thủ tướng mi ?

Hai nhân vt va lên thay Minh và Đam, ngi vào ghế Phó Th Tướng (Phó Thủ tướng)  ông Trn Lưu Quang và Trn Hng Hà  là ví d rõ ràng nht ca các lãnh chúa Khng giá Cng sn.

tram1

Hai tân phó th tướng Vit Nam : Ông Trn Lưu Quang (trái) và Trn Hng Hà.

Chiu 9/1/2023, Quc hi Vit Nam đã bế mc phiên hđược cho là bt thường. Se-ri "hý kch" này khđu t ngày 20 và 21/12 năm ngoái. Trong nhng ngày thiên h chúc nhau "Merry Christmas !" Nhưng u trường Ba Đình" trong lòng Hà Ni thì chng "merry" (vui v) chút nào c

Hai mươi ngày k t tin đn

Khđu là "màn warm-up" cy ban Kim tra TƯ ngày 20 – 21/12, vi viy ban này Khin trách Ban Thường v Đng y B Ngoi giao và Cnh cáĐng y Cc Lãnh s, B Ngoi giao.Tiếđó, ngày 30/12, Ban Chp hành TƯ trình din tiếp mà"biu quyết thng nht" đ : "Đng chí Phm Bình Minh thôi gi chc v Ủy viên B Chính tr, U viên Trung ương Đng khóa XIII. Đng chí Vũ ĐĐam thôi gi chc v U viên Trung ương Đng khóa XIII". Tc là phi mt 10 ngày, tính t hôm 20  21/12 đến 30/12, tin v viĐng "trm" cương v y viên Bộ Chính trị và Trung ương đi vi 2 đương kim Phó Thủ tướng Minh và Đam, mi chính thđược xác nhn. Chưa hết, li phi ch thêm my ngày na,đến mng 5/1/2023, cáông ngh bà ngh mđược bm núđ "phê chun min nhim chc v Phó Th tướng Thường trđi vông Phm Bình Minh và Phó Th tướng đi vông Vũ ĐĐam". Vy tc là 15 ngày trôi qua tính đến thđi"khđng"Và phi mt thêm 4 ngày na, ch đến chiu 9/1, tc là 20 ngày sau khi có tin t U ban Kim tra, mi có bui hp báo chính thđ Quc hi cho c tri trong c nước biết ti sao ph"trm" hai ông Phó Thủ tướng !

Sau nhng ngàđược công b là "làm vic khn trương, nghiêm túc, khoa hc, dân ch, kỳ hp bt thường ln th 2, Quc hi khóa XV đã hoàn thành chương trình đ ra. Quc hđã xem xét, thông qua 01 Lut, 03 Ngh quyết và xem xét, quyếđnh công tác nhân s thuc thm quyn ti K hp bt thường ln th 2". Trên thc tế, chng my ai quan tâđến 1 Lut và 3 Ngh quyết là nhng cái chi chi, vì ai cũng biết, đó là trò bp. Chng qua ch là đ thc hin mt trong 36 kế ca Tôn T, tc là "thun tay dt dê". Dư lun ch tp trung vàđ tài nóng duy nht, cách gii thích vic ly quyếđnh cĐng và Quc hđ "trm" 2 Phó Thủ tướng. Và có l VietnamNet là trang mng hiếm hoi dáđ cđế"lý do min nhim chc Phó Th tướng vi các ông Phm Bình Minh, Vũ ĐĐam". Theo trang báo này, hai ông Phó Thủ tướng v hưu là do "nguyn vng cá nhân" ch không phi là do "t t chc" ? Đđđc li bài viết thì ch có th hiu rng, hai ông này dường như mun nói vi công lun, "cáđng chí muđui chúng tôi thì đui"  chng nh "nguyn vng cá nhân" ca hai chúng tôi là b đui ?  nhưng chúng tô"không t chc".

Quyn lông Trng và nhà nướđc tài

Bui hp báo, theo cách thc gii thích vòng vo tam quc ca VietnamNet, vn như "gà mc tóc". Nhà báo "Thanh Niên" cht vn : "Vy có th xem ông Phm Bình Minh và Vũ ĐĐam t chc hay không ? Quy đnh 41 v t chc min nhim quy đnh nhiu căn c t chc, vy cáông Bình Minh, ĐĐam t chc vì lý do gì ?". Sau hơn 20 ngà"làm vic khn trương, nghiêm túc, khoa hc, dân ch và trách nhim cao…", câu hi vn không có câu tr li. Tuy nhiên, nhà báo Tomoya Onishi (t t Nikkei Asia) đã bình lun : "Vic cách chđánh du s leo thang ca chiến dch chng tham nhũng kéo dài nhiu năm, được thc hin bi Tổng bí thư Nguyn Phú Trng, là ngườđang  nhim k th ba vi tư cách là lãnh đđng. Đây là lđu tiêông Trng truy lùng các quan chc chính ph  cp cao nht". Còn theo các chuyên gia khác, như ông Đng Tâm Chánh, mt nhà phân tích chính tr t Thành phố H Chí Minh, thì cho rng,s leo thang cho thy Tổng bí thư Nguyn Phú Trng đang cng c thêm quyn lc ca mình, mc dù ông đã gn như hi t quyn lc tht s cđng, nhà nước, lc lượng vũ trang, h thng tư pháp và giám sát.

S vãi linh hn là lúđc status ca mt Giáo sư t Đi hc Khoa hc Xã hi và Nhân văn (USSH Hà Ni), khi v này viết mt cách bâng quơ rng, "trang đim xác chế s vô ích ln cu thôi thì nghĩa t là nghĩa tn". Lp tc lin k, mt comment khác khá chua chát xut hin ngay bên dưới stt : "Trang đim lng ly hàng ngày cho con bnh nan y, li l loét kinh niên thì nên hay không nên ?" Thế là comment khác tr li ngay tc l : "Không nên, vì lúc này vđ là cu sng con bnh, ch không phi làđp cho con bnh". Trong khi các thy trò t USSH Hà Ni phi viết các stt theo cách phiếđnh, thì Giáo sư NguyĐình Cng huch tot : "Vic min nhim hai ông Phó Th tướng, thay bng hai ông mi khi mi quyếđnh đã gii quyết xong, ch cn công b cho toàn dân biết. Vic công b này, nếu công khai thì ch cn mt người làm trong vài phút vi chi phí vài triu. Nhưng đ che giu bn chđc tài ca mt chế đ, thì phi nói dđó là Nhà nước dân ch. Đ hp thc hóa t "dân ch" di trá, nên phi t chc hai hi ngh bt thường ca Ban chấp hành Trung ương Đng và Quc hi, rt nhiu người phi b công b vic quan trng đ d hp, tiêu tn khon tin khá ln, có th đến hàng trăm t ch để "trang đim xác chết".

Mt h thng lãnh chúa cp vùng

Vic hai ông Vũ ĐĐam và Phm Bình Minh b bay chc, v hưu non, còn cho thy mt vàđđim khác na ca nn chính tr Vit Nam đương đi. Có l l din khá rõ là h thng lãnh chúđược cho là bn vng. Đđa s cáy viên trung ương Đảng cộng sản Việt Nam là các lãnh chúa nhiu quyn lc, trong đó bao gm tt c các quan đu tnh. H đượđi lên t cáđa phương vi h thng đàn em (lãnh chúa con) chng cht và rt hùng mnh. Cáy viên trung ương nm các b cũng cn có mt h thng lãnh chúa con như thế đ duy trì quyn lc. Dĩ nhiên các lãnh chúa to đu nht là cáy viên Chính tr B. Hai ông Minh và Đam đu không có các lãnh chúa con hu thun. Ông Đam đi lên t tng l"không ưu tú" ca h thng giai cp mi (New Class, t ca Milovan Djilas). Ông Minh, mc dù là thái t đ (con trai ông Nguyn Cơ Thch), có mt mng lưới quan h quc tế hích cho ngoi giao Vit Nam, nhưng lkhông có các lãnh chúa khác  cp vùng chng lưng.

Hai nhân vt va lên thay Minh và Đam, ngi vào ghế Phó Thủ tướng  ông Trn Lưu Quang và Trn Hng Hà  là ví d rõ ràng nht ca các lãnh chúa Khng giá Cng sn. Ông Hng Hà xut thân t "vương quc Hà Tĩnh", còông Lưu Quang đến t "vương quc Tây Ninh". Tht ra thì hình nh ca h khá nht nhòa. H được chn sau nhng cuc kch chiến gia 4  5 nhân vt khác trong "hđen". Dn ln nht Hng Hà đ li là nhng ln ghi đim trong mt chóp bu cđng. Tháng 4/2016, khi công ty thép Formosa Hà Tĩnh x thđc hi, gâô nhiêm môi trường bin nghiêm trng, Hng Hà đã đêm" vđng, buc công ty Formosa đng ý tr cho chính ph Vit Nam s tin 500 triu M kim, tương đương 11.500 t đng, nhđn bù thit hi do h gây ra s c môi trường nghiêm trng  các tnh min Trung. Nhđược tin khng, c h thng chính tr, cùng "dàđng ca" báo quc doanh vi vã "quay xe", tán dương Formosa gi uy tín, đn bù kp thi Còn Trn Lưu Quang làm Bí thư Tây Ninh gn bn năm, t 2015 đến 2019, ông cũng không đ li bt k dn gì, ngoi tr vidâng các d án, "đt vàng" béo b  Tây Ninh cho các tđoàn ln như Vingroup, Sun Group, FLC, TNG Holding

Bàn tay lông lá ca Tđđi

Có mt nhân t rđc bit trong v "trm" Phm Bình Mình, tuy xếp vào cui bài viết này, nhưng thc cht có ý nghĩa tiên quyết, đó là sép ca Tổng bí thư Tp Cn Bình trong dông Nguyn Phú Trng thăm Bc Kinh cui tháng 10/2022. T nhng tìm hiu vi các quan chc cao cp trong ni b Đảng cộng sản Việt Nam, báo The Nikkei Asia Review cho rng, ông Phm Bình Minh b mt chc vì hai l : Mt là, t v trí th nht trong bn Phó Thủ tướng, ông Minh có tham vng ngoi lên ghế Ch tch nước, tc là đng vào hàng ngũ "T tr" (Tng bí thư, Th tướng, Ch tch nước và Ch tch quc hi) ca chế đ cng sn Vit Nam  và đó là điông Trng không chp nhn. Hai là, ông Trng ph"trit h" ông Phm Bình Minh theo ch th công Tp Cn Bình, Tổng bí thư Đảng cộng sản Trung Quc, trong chuyếđi chu Bc triu ca ông Trng đu tháng 11 năm ngoái. "Ông Trng b Tp Cn Bình ép phi hn chế nh hưởng ca các phn t thân Phương Tây và Phm Bình Minh là cái têđược nhc ti trc tiếp""Phn t Phương Tây" là mt phn ca nhng cuđàm lun khi Trng thăm Bc Kinh hi mùa thu và din kiến Tp, người vn s dng chiêu bài chng tham nhũng đ cng c quyn l Trung Quc", t Nikkei viết trong s báo 6/1.

Vì có lp trường cng rn chng âm mưu bành trướng ca Trung Quc sau cuc Chiến tranh Biên gii 1979, nên b ca Phm Bình Minh  ông Nguyn Cơ Thch trướđây cũng b Bc Kinh gây sép buĐảng cộng sản Việt Nam phi loi b ông khi mi chc v khi đôi bên bí mt gp nhau ti hi ngh Thành Đô năm 1991 dn ti s l thuc hoàn toàn ca Vit Nam. Trường hp ca Phm Bình Minh ln này dường như lp li câu chuyn ca b ông, sau hơn ba mươi năm, bi vì, Trung Quc có đc tính thù dai. T thi Vit Vương Câu Tin h đã dy nhau : "Quân t báo cu, thp niên bt vãn" (Quân t báo thù mười năm chưa mun) ! Nhđnh ông Minh và ông Đam b mt chc có th do bàn tay ca Trung Quđã đượđưa ra đu tiên t mt bàđăng Facebook công Lê Kiên Thành, con trai c Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Lê Dun, hin là mt doanh nhân có tiếng  Thành phố Sài Gòn. Ngay khi có tin Đảng cộng sản Việt Nam sp thanh trng ông Minh và ông Đam, ông Kiên Thành đã nói ti các th đon can thip vào ni tình Vit Nam ca gii lãnh đo Trung Quc.

Thay li kết

Ông Tổng bí thư Nguyn Phú Trng thường t hào v chiến dch t lò" mà ông sao chép t cu h dit rui" công Tp Cn Bình bên Trung Quc, coi đó là dn mà ông s đ li trong lch s chính tr cđt nước. Mđây, ông còn ln tiếng khoe thành tích t lò" 10 năm qua là đã "k lut hơn 2.700 t chđng, gn 168.000 đng viên, trong đó có hơn 7.390 đng viên b k lut do tham nhũng". Nhưng thc tế, sau 10 năông Trng đt lò, tham nhũng không giđi mà còn tăng đu và tăng mnh. Đường li chng tham nhũng công Trng không ch sai t gc, mà thc cht ch là mt v bc che đy nhng cuđđá và tranh giành quyn lc trong ni b đng cm quyn.

Trong cuđt lò đó, quan chc nào gii chy cht, có vây cánh rng ln và mnh, có s ng h ca lc lượng công an, mt v và nht là có được s đng thun cđàn anh cng s bên kia biên gii phía Bc thì có cơ may vượt lên, ngược li thì s b đào thi, b biến thành ci. Có năng lc và đượđào to bài b Hoa K và Phương Tây như ông Minh và ông Đam chng nhng không phi là li thế mà có khi là mm mng ca tai ha. Dân ch và chng tham nhũng có quan h nhân qu vi nhau. Không th "trong sch", không th "nêu gương" cho ai chng nàĐảng cộng sản Việt Nam cm quyn vn tiếp tc di trá, vn t huyn ho