Phật giáo ở VN và tại sao người Việt siêng đi chùa - Song Chi

Phật giáo được du nhập vào Việt Nam từ rất sớm, và đóng một vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa và tâm linh của đại đa số người Việt (trừ những người theo các tôn giáo khác). Tìm hiểu về đặc điểm, tính chất của Phật giáo VN, chúng ta sẽ hiểu thêm về tính cách của dân tộc VN. Dưới chế độ độc tài toàn trị do đảng cộng sản lãnh đạo, Phật giáo cũng như mọi lĩnh vực, mọi khía cạnh khác trong xã hội đều chịu sự kiểm soát, chi phối gắt gao của đảng và nhà nước cộng sản. Điều đó đã và đang ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của Phật giáo VN? 

Chương trình sẽ gồm có 2 phần. Phần 1: Phật giáo ở VN và tại sao người Việt siêng đi chùa Khách mời: ông Đoàn Xuân Kiên, nhà giáo, nhà nghiên cứu ngôn ngữ học từ London, Anh Quốc và ông Đỗ Thành, cựu kỹ sư công ty SAGEM, nay là giảng viên tại đại học Phật giáo Linh Sơn, Paris, Pháp. 


Nguồn tin Tự Lực Bookstore