Cuộc chiến giữa Trump và lãnh đạo đảng Cộng hòa ?

 

 
Hoàng Bách nói chuyện với Nguyễn Gia Kiểng và Đinh Xuân Quân

+ Trump mặc dù được tha bổng luận tội

+ Mc Connell cho rằng Trump phải chịu trách nhiệm về cuôc bạo loạn ngày 6/1/2021 và có thể bị truy tố hình sự khi là thường dân.

+ Trump dùng lời lẽ nặng nề công kích Mc Connell.

Nguồn : Hoangbach Channel, 18/02/2021