Ngày “độc lập 2 tháng 9” nên dẹp bỏ (Trương Nhân Tuấn)

Đồng ý với anh Trương Nhân Tuấn,  ngày "độc lập 2 tháng 9" cầm phải được dẹp bỏ. Ngay cả từ "độc lập" dùng để chỉ ngày này cũng không chính xác. Thực ra ngày 02/9/1945 chỉ đánh dấu một quá trình lệ thuộc mới của đất nước mà thôi, lệ thuộc vào Trung Quốc, vào Liên Xô, vào phong trào cộng sản. Chính vì sự lệ thuộc này mà ngay cả Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt cũng phải im mồm nhìn mẹ nuôi của mình bị giết oan trong cải cách ruộng đất chỉ vì các cố vấn Trung Quốc đã quyết định. Cũng chính vì sự lệ thuộc này mà đảng cộng sản đã thực hiện cuộc nội chiến kéo dài gần 30 năm làm hàng triệu người Việt Nam thiệt mạng, một cuộc nội chiến rất tai hại cho đất nước nhưng lại cần thiết cho phong trào cộng sản, cho Liên Xô. Cũng vì sự lệ thuộc đó mà các lãnh đạo đảng cộng sản đã thực hiện nhiều nhượng bộ chủ quyền trên đất liền cũng như trên biển trước Trung Quốc. Một đảng độc lập đặt nền tảng trên lòng yêu nước không bao giờ hành động như những gì đảng cộng sản đã làm. Có thể sau này ngày 2 tháng 9 vẫn là một ngày lễ lớn nhưng không phải là ngày độc lập mà là một ngày để mọi người Việt Nam cùng suy nghĩ về đất nước và về chính mình. 

Image result for ngày 2 tháng 9

Ngày "độc lập 2 tháng 9" nên dẹp bỏ.

Lý do? Vì nó vừa không đúng với thực tế lịch sử, vừa dư thừa, lại vừa gây chia rẽ dân tộc.

Một quốc gia, một dân tộc chỉ cần một bản tuyên ngôn "độc lập" là đủ. Hơn ngàn năm trước người Việt Nam đã có bài "Nam quốc sơn hà".

Nam quốc sơn hà Nam đế cư
Tiệt nhiên phận định tại thiên thư
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư

Hầu hết các sử gia VN đều nhìn nhận rằng bài thơ này là bản "tuyên ngôn độc lập đầu tiên" của Việt Nam. Bài thơ ra đời trong hoàn cảnh đất nước đang bị giặc Tống phương Bắc xâm lăng. Mục tiêu bài thơ là vận động toàn dân chống giặc, giữ vững cõi bờ.

Bời thơ này hầu như người Việt nào cũng thuộc. Lời lẽ hùng tráng, hào khí ngất trời, vừa ngắn gọn, vừa dễ hiểu:

Nước Nam là của vua nước Nam, việc này sách trời đã định. Bọn giặc nào xâm phạm thì sẽ chuốc lấy thất bại.

Tuyên ngôn độc lập 2-9 của ông Hồ, các việc "bài phong đả thực", "cướp chính quyền" dành độc lập đều là chuyện bịa đặt. Lời lẽ ý tứ lại còn cóp py bản tuyên ngôn độc lập của Mỹ. Vả lại tổ tiên người Việt đã giành độc lập từ tay giặc Tàu từ ngàn năm trước, đâu có chờ ông Hồ và VM (dành độc lập 2-9-1945) ?.

****
Chừng nào ăn mừng ngày Tự do và Hạnh phúc ?

Ngày Độc lập, cả nước "ăn mừng". Nhưng còn "tự do và hạnh phúc" chừng nào người dân mới được "ăn mừng" ? Không thấy "thức giả" nào đặt vấn đề một cách nghiêm túc với đảng và nhà nước.

Đánh Pháp giành độc lập là công lao của cả dân tộc. Đảng cộng sản "phất cờ", người dân tụ hội về theo. Nhưng từ khi Pháp đặt chân vào đất nước Việt Nam là dân tộc VN đã đánh Pháp. Dầu vậy ta không tranh luận về công lao của đảng cộng sản.

Vấn đề là những thế hệ "có công", từ thời đánh Pháp sang thời đánh Mỹ, tất cả lần lượt "lên bàn thờ" từ lâu. Ông Hồ, ông Giáp, ông Đồng, ông Chinh, ông Duẩn, ông Thọ... đều ra người thiên cổ. Tất cả những người cộng sản hiện nay, từ ông Trọng cho tới ông Phúc, bà Ngân.... chẳng ai có công lao gì trong công cuộc đánh Pháp đuổi Mỹ hết cả.

Dưới chế độ phong kiến đế quyền, "quyền lực" cha truyền con nối. Dưới chế độ cộng hòa, "quyền lực quốc gia" không có kế thừa. "Quyền lực quốc gia" thuộc về toàn dân.

Đảng cộng sản hôm nay không còn là đảng cộng sản của những năm 1945.

Mục đích của đảng cộng sản ngày trước có các tiêu chí rõ rệt "đánh Pháp" giành độc lập. Sau đó "đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào" giải phóng miền Nam thống nhứt đất nước.

Thế hệ sau nối tiếp thế hệ trước thực hiện các tiêu chí này. Tức là tính "chính danh" của việc "kế thừa quyền lực" trong đảng không ai dị nghị.

Những người cộng sản hôm nay, họ dựa vào tiêu chí nào để tiếp tục lãnh đạo đất nước ? Hoàn toàn không có!

Công lao họ không có. Mục tiêu "tiến lên xã hội chủ nghĩa" mịt mờ, "không biết 100 năm nữa có tới hay chưa" ?

Ngay cả mục tiêu XHCN mà họ không thể hoạch định ra được, thì họ lãnh đạo để đưa đất nước và dân tộc về đâu ?

Người đảng viên cộng sản ngày nay cũng khác một trời một vực so với đảng viên thời trước.

Lý tưởng "công bằng xã hội", hàng hà sa số thế hệ thanh niên vô sản trên thế giới đã đổ máu để thực hiện tiêu chí này. Đảng viên ngày nay "phải biết làm giàu". Bản chất "cộng sản Việt" đã thay đổi, từ bảo vệ thành phần bị bóc lột trở nên thành phần bóc lột. Từ vô sản chân chính trở nên tài phiệt lưu manh.

Lý tưởng không còn, nếu không nói là phản bội lại lý tưởng. Bản chất đổi trắng thay đen. Vậy những người cộng sản Việt dựa vào lý do nào để tiếp tục giành quyền lãnh đạo đất nước ?

Trong chế độ cộng hòa, không có vụ kế thừa quyền lực.

Mỗi lần thắp nhang ông Hồ ở lăng Ba Đình, họ có cảm thấy hỗ thẹn vì việc phản bội giai cấp, phản bội lý tưởng hay không ?
"Tự do", "hạnh phúc" từ 1945 đã là cái bánh vẽ. Bẩy thập niên sau hai "tiêu chí" đó vẫn chỉ là hai cái bánh vẽ.

Còn nền độc lập? từ khi VN mất quyền xét xử đối với những kiều dân TQ khi những người này phạm tội trên đất nước VN, nền độc lập của VN đã không còn toàn vẹn. Độc lập trước hết phải là độc lập về “pháp quyền”. Những tội phạm người TQ, về kinh tế như các vụ đầu tư bê bối, (mà đường sắt Cát linh-Hà đông là thí dụ), hay các vụ đánh bạc mức độ quốc tế, VN không được quyền truy tố tội phạm mà phải đưa họ về TQ. Ngay cả việc cho phép sử dụng đồng Nguyên (Yuan) như là một tiền tệ chính thức xài song song với tiền Đồng, VN cũng đã mất chủ quyền. Chính sách tiền tệ của VN từ nay lệ thuộc vào các quyết định ở Bắc Kinh.

Máu xương của 4 triệu người Việt đổ xuống không phải nhằm "kê ghế" cho đảng viên cộng sản ngồi trên cao rồi tuân theo lệnh của Bắc Kinh. Họ hy sinh máu xương, trước là để là để giành "độc lập, tự chủ" cho quốc gia, cho dân tộc. Nhưng sau đó là đem lại "tự do và hạnh phúc" cho toàn dân.

Bao giờ dân VN mới được ăn mừng ngày "tự do và hạnh phúc" ?